jarnmalm-galler.jpg

Priset på järnmalm över 100 USD

Priset på järnmalm steg under fredagen till över 100 USD per ton. Prisuppgången drivs på av både utbuds- och efterfrågesidan samtidigt. Den stora gruvolyckan hos Vale i…