Trigon Agri påverkat av torka

Trigon Agri är en producent av soft commodities, dvs jordbruksråvaror. Företaget producerar, tillhandahåller lager och handlar råvaror. Trigon Agri är ett danskt företag…

Trigon Agri inför utdelningspolicy

Trigon Agri’s aktieägare fattade vid bolagsstämman beslut om att införa en utdelningspolicy enligt vilken 30 procent av bolagets resultat efter skatt skall delas ut till…