pengar-stimulans-centralbanker.png

Vad är substitutionseffekten?

Alla som har läst nationalekonomi kommer med säkerhet ihåg substitutionseffekten. Denna har emellertid också betydelse på råvarumarknaderna. Substitutionseffekten är den…