spread-trading-olja.jpg

Hur spread trading fungerar

Spread trading är vid sidan av optionshandel en av de strategier som förvirrar nya handlare mer än någon annan typ av strategi eller kombinationshandel. I själva verket är…