olja-guld-amerika.jpg

Historiskt oljepris i termer av guld

Priset på WTI-olja föll i dag handlöst och var nära 20 USD per fat. Även om guldpriset fallit något den senaste tiden så hindrar det inte guld-olja-relationen från att nå…

olja-valuta-relation-korrelation.png

Relationen mellan olja och valuta

En kort video som ger en grundläggande förklaring av relationen mellan olja och olika valutor. Exempelvis kan vi se att olika valutors förändrade köpkraft mot oljan påverkar…