ravaror-commodities-marknaden.png

Råvarukraschen på 90 sekunder

Råvarupriserna har fallit till sina lägsta nivåer sedan finanskrisen. En kinesisk ekonomi som saknar in och turbulenta aktiemarknader påverkar de globala råvarupriserna.…