pork-belly.jpg

Vad är pork bellies?

En råvara som inte längre handlas på råvarumarknaderna är frozen pork bellies, det vill säga den delen av fläsket som kommer från grisens mage. Pork bellies har tidigare…

grismagar-porkbellies-terminer.png

Grismagar – Sviniga investeringar

Porkbellies (sidfläsk) och terminer på denna råvara, vilket ibland också brukar benämnas grismagar, har handlats på Chicago Mercantile Exchange, CME, sedan 1961. Just…