Dannemora Mineral och råvaruåret

Dannemora Mineral har under 2012 fått fart på produktionen av järnmalm och under senare delen av året har järnmalmspriset återhämtat sig efter ett kraftigt fall. I…