ashley-heppenstall-lundin-petroleum.png

Lundin Petroleum om sin verksamhet

Ashley Heppenstall, VD för oljebolaget Lundin Petroleum, blir intervjuad om företagets verksamhet. Han svarar på frågor om företagets tillgångar, finansiering och…

lundin-petroleum-karta-tillgangar.png

Lundin Petroleum – Olja och naturgas

Lundin Petroleum, vars aktier är noterade på Nasdaq OMX och Toronto Stock Exchange, ägnar sig åt prospektering, utbyggnad och produktion av olja och naturgas i nio länder med…