Trigon Agri påverkat av torka

Trigon Agri är en producent av soft commodities, dvs jordbruksråvaror. Företaget producerar, tillhandahåller lager och handlar råvaror. Trigon Agri är ett danskt företag…

Sino Agro Foods växande produktion

Sino Agro Food är det kinesiska matråvaruföretaget som idag är listat på OTC-marknaden i USA, men där majoriteten av aktierna numera ägs av svenska investerare. Sino Agro…

Trigon Agri inför utdelningspolicy

Trigon Agri’s aktieägare fattade vid bolagsstämman beslut om att införa en utdelningspolicy enligt vilken 30 procent av bolagets resultat efter skatt skall delas ut till…