hong-kong-guldvalv.png

Det nya guldvalvet i Hong Kong

Hong Kong har fått ett nytt guldvalv som med dagens guldpriser kan lagra guld för 51 miljarder dollar. Detta för att möta den ökade efterfrågan på guld från förmögna…

guldvalv-privat-guldreserv-spider-gold-trust.png

Världens största privata guldreserv

  Världens största privata guldreserv finns i London, där omkring 1200 ton guld lagras, värt omkring 70 miljarder USD. Det är där Spider Gold Trust lagrar sitt guld som…