produktion-av-etanol-energi.png

Priset på etanolkrediter steg 2000 %

USA införde år 2005 ett system med etanolkrediter, liknande det system som Europa har för utsläppsrätter på koldioxid. Producenter av bensin måste använda en viss mängd…