ashley-heppenstall-lundin-petroleum.png

Lundin Petroleum om sin verksamhet

Ashley Heppenstall, VD för oljebolaget Lundin Petroleum, blir intervjuad om företagets verksamhet. Han svarar på frågor om företagets tillgångar, finansiering och…