Följ oss

Nyheter

Statligt oljebolag paxar de bästa oljefälten

Publicerat

den

Pemex oljefält

Mexikos statliga oljebolag paxar de bästa oljefälten innan landet släpper in de utländska företagen. Mexiko vill bryta sig ur den nio år långa produktionssvacka som landets petroleumindustri haft, och istället få samma lukrativa oljemarknad som USA och Kanada har byggt upp. För att göra detta har landets statsägda oljebolag, Pemex, till slut meddelat att bolaget är berett att avstå fält till mer kompetenta utländska oljebolag. Detta gör att det för första gången på mer än 75 år kommer att vara tillåtet för utländska företag att borra efter olja i mexikanska vatten igen.

Pemex oljefältPemex önskelista är förvånande i det skamlösa egenintresse bolaget visar. Pemex har bett energiministeriet att få behålla kontrollen över mer än 83 procent av Mexikos bevisade och sannolika oljereserver. Trots detta visar det 68-sidiga dokument som Pemex överlämnade till landets regering den 21 mars i år att de utländska oljebolagen skulle kunna få tillgång till bevisade och sannolika reserver om 4,2 miljarder fat.

Stora mängder olja

Det är onekligen en stor mängd olja, både som Pemex vill behålla och som Pemex lämnar bort, men det finns fortfarande en hel del obesvarade frågor.

  • Hur stor del av Pemex önskelista kommer att godkännas?
  • Hur många av dessa 4,2 miljarder fat är koncentrerade till ett eller flera ställen, vilket gör dem mer lönsamma att utvinna?
  • Vilken typ av vinstdelningserbjudanden kommer energiministeriet att erbjuda?
  • I vilken omfattning kommer Pemex att erbjuda utländska aktörer att bli partners i de fält som Pemex har ”tingat” och som beräknas ha bevisade och sannolika reserver på 20 miljarder fat olja?

Det mexikanska energiministeriet har fram till september på sig att granska Pemex önskelista och meddela vilka områden som kommer att auktioneras ut under de fem årliga budrundorna mellan 2015 till 2019.

Höga insatser

Insatserna är höga för alla inblandade, intäkterna från Pemex finansierar i dagsläget en tredjedel av Mexikos budget. Dessa intäkter har emellertid fallit de nio åren från toppen på 3,4 miljoner fat olja per dag under 2004 ned till 2013 års genomsnittsproduktion om 2,5 miljoner fat per dag.

Vill öka produktionen till över 4 miljoner fat

Pemex vill öka produktionen till 4 miljoner fat per dag 2025, men bolaget har knappt hunnit med att starta sina offshoreborrningar, eller borra i de shale oil-fält som spås ha den största framtida potentialen.

På USAs sida av Mexikanska Golfen producerar hundratals brunnar cirka 1,3 miljoner fat olja per dag, medan Pemex i dagsläget inte producerar någon råolja alls. I Eagle Ford-formationen i Texas där det finns både olja och gas, har det utfärdats tillstånd för 13 000 brunnar. Eagle Ford-formationen sträcker sig i norra Mexiko, där den är känd som Boquillas-formationen, med en tjocklek på cirka 200 meter. I denna formation har Pemex ännu så länge endast borrat 175 shalebrunnar sedan april 2013. En förklaring till den låga aktiviteten beror på frånvaron av ett fungerande pipelinesystem, en annan är den höga aktiviteten som drogkartellerna håller vid gränsen mellan Mexiko och USA vilket har en negativ påverkan för borrningarna.

Kommer de utländska aktörerna att våga satsa på Mexikos olja?

Det finns ett stort antal utländska företag som visat intresse för att borra i Mexiko, bland annat på grund av den relativt politiskt stabila situationen i landet i förhållande till större delen av den övriga världen. Vidare påverkar den kritiska massan situationen till Mexikos fördel, företag som BP, Chevron och ExxonMobil är redan aktiva i Mexikanska Golfen och kan med lätthet utnyttja den personal, den expertis och det kunnande som dessa företag redan har i och om den Mexikanska Golfen.

Tillsammans med många andra, mindre aktörer, har de stora oljebolagen lärt sig bemästra teknikerna kring hydraulisk frackning i Eagle Ford-formationen, och de hoppas nu kunna använda samma teknik söder om gränsen för att kunna utvinna den mexikanska shalegasen och -oljan.

Tidiga indikationer

Det finns redan vissa indikationer på hur det mexikanska energiministeriet kommer att ställa sig. Lourdes Melgar, biträdande minister för kolväten, har sagt att förutom att öka landets produktion av olja och naturgas, och därmed också vinsterna på dessa råvaror, är regeringens mål att behålla ett starkt Pemex. En vision som syftar till att krympa Pemex skulle vara mycket negativt och är inte ett alternativ.

Detta skulle kunna tyda på att Pemex tilldelas de skifferfält som bolaget har begärt samt även landets långgrunda oljefält, som har varit under utveckling i årtionden. Det är däremot sannolikt att de mest eftertraktade djuphavsområdena, till exempel Perdido Fold Belt som sträcker sig över både de mexikanska och amerikanska delarna av den Mexikanska Golfen, kommer att delas mellan mexikanska och utländska företag. Pemex bedömer att cirka 30 miljarder fat oljereserver finns på den mexikanska sidan av Perdido Fold Belt.

Pemex VD, Emilio Lozoya, har vidare sagt att bolaget inte kommer att bearbeta dessa delar ensamt, utan att företaget kommer att söka utländska partners till djuphavsutvinningen.

Nyheter

Kinas övergång från majs till vete kan hämma importen

Publicerat

den

Vete

Kina, världens näst största ekonomi, använder sitt veteöverskott. Kina går från att använda majs till att välja vete för sin djurfodermarknad, vilket kan hämma landets majsimport.

Sojamjöl kan också se minskad konsumtion i detta skifte. Följaktligen är det inte goda nyheter för nationer som Brasilien och USA – två av de största producenterna av majs och sojabönor.

Brasilien har producerat en rekordskörd sojabönor i år men leveranserna till Kina ligger för närvarande under fjolårets takt. Samtidigt har Kina avbrutit mer än 800 000 ton amerikanska majsbeställningar under de senaste veckorna eftersom köpare väntar på billigare alternativ senare under året.

Detta är inte välkomna nyheter för majs- och sojabönsproducenter, särskilt med förväntningen att Kinas återöppning skulle öppna upp för konsumtion av dessa jordbruksprodukter. Detta kan översättas till ökat utbud mitt i minskad efterfrågan, och därmed sänka priserna på majs och sojabönor – inte direkt positiva nyheter för hausseartade handlare.

Kina är världens främsta producent av vete, och det importerade också en rekordstor stor mängd vete från andra nationer, vilket ökade utbudet av råvaran. En övergång från majs och sojabönor till vete kommer att hjälpa till att lindra detta överutbud.

Förstsätt läsa

Nyheter

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Publicerat

den

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas när Vattenfall planerar för ny elproduktion både från kärnkraft och havsbaserad vindkraft i närområdet.

Vattenfall har tilldelats en anslutningspunkt för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och en preliminär bedömning, en så kallad indikation, om anslutningsmöjlighet för ny kärnkraftsproduktion på Väröhalvön. Vattenfall tar genom det nya projektet fram en helhetslösning för kärnkraft och vindkraft tillsammans.

Det nya beskedet från Svenska kraftnät ger förutsättningar för Vattenfall att maximera utvecklingen av både kärnkraft och vindkraft genom den flexibilitet som vätgasen kan erbjuda. Vätgas efterfrågas i stora volymer av kunder på västkusten, till exempel Preem och St1 som Vattenfall sedan tidigare samarbetar med för att undersöka möjligheten att starta produktion av fossilfria elektrobränslen för användning inom flyg- och vägtransporter.

– Detta är mycket positivt för Vattenfall och inte minst våra kunder och partners. Vi ser enorma möjligheter att minska utsläppen på svenska västkusten genom direkt och indirekt elektrifiering med fossilfri vätgas, särskilt för raffinaderi- och petrokemiindustrin. Det finns goda förutsättningar för att bygga elektrolysörer vid Ringhals och skapa en mycket flexibel produktionsanläggning för både fossilfri el och vätgas, säger Andreas Regnell, strategichef vid Vattenfall.

Andreas Regnell, Head of Strategy på Vattenfall

– Det är bra att Svenska kraftnät har gjort en samlad bedömning av Vattenfalls ansökningar om kapacitet för anslutning av både ny kärnkraft och vindkraft. Vi kan nu fortsätta förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals som både skulle kunna producera fossilfri el och vätgas, säger Desirée Comstedt, ansvarig för affärsutveckling för kärnkraft inom Vattenfall.

– Svenska kraftnäts besked är mycket välkommet. Nu tar vi nästa steg i planeringen av den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och hur vi på bästa sätt använder det stora tillskott av fossilfri elproduktion som både ny vindkraft och kärnkraft kan ge, säger Johan Weimenhög, projektchef för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd.

Projektet om nya elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas är ett samarbete mellan affärsområdena Generation och Wind inom Vattenfall.

Förstsätt läsa

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Populära