Följ oss

Nyheter

Statligt oljebolag paxar de bästa oljefälten

Publicerat

den

Pemex oljefält

Mexikos statliga oljebolag paxar de bästa oljefälten innan landet släpper in de utländska företagen. Mexiko vill bryta sig ur den nio år långa produktionssvacka som landets petroleumindustri haft, och istället få samma lukrativa oljemarknad som USA och Kanada har byggt upp. För att göra detta har landets statsägda oljebolag, Pemex, till slut meddelat att bolaget är berett att avstå fält till mer kompetenta utländska oljebolag. Detta gör att det för första gången på mer än 75 år kommer att vara tillåtet för utländska företag att borra efter olja i mexikanska vatten igen.

Pemex oljefältPemex önskelista är förvånande i det skamlösa egenintresse bolaget visar. Pemex har bett energiministeriet att få behålla kontrollen över mer än 83 procent av Mexikos bevisade och sannolika oljereserver. Trots detta visar det 68-sidiga dokument som Pemex överlämnade till landets regering den 21 mars i år att de utländska oljebolagen skulle kunna få tillgång till bevisade och sannolika reserver om 4,2 miljarder fat.

Stora mängder olja

Det är onekligen en stor mängd olja, både som Pemex vill behålla och som Pemex lämnar bort, men det finns fortfarande en hel del obesvarade frågor.

  • Hur stor del av Pemex önskelista kommer att godkännas?
  • Hur många av dessa 4,2 miljarder fat är koncentrerade till ett eller flera ställen, vilket gör dem mer lönsamma att utvinna?
  • Vilken typ av vinstdelningserbjudanden kommer energiministeriet att erbjuda?
  • I vilken omfattning kommer Pemex att erbjuda utländska aktörer att bli partners i de fält som Pemex har ”tingat” och som beräknas ha bevisade och sannolika reserver på 20 miljarder fat olja?

Det mexikanska energiministeriet har fram till september på sig att granska Pemex önskelista och meddela vilka områden som kommer att auktioneras ut under de fem årliga budrundorna mellan 2015 till 2019.

Höga insatser

Insatserna är höga för alla inblandade, intäkterna från Pemex finansierar i dagsläget en tredjedel av Mexikos budget. Dessa intäkter har emellertid fallit de nio åren från toppen på 3,4 miljoner fat olja per dag under 2004 ned till 2013 års genomsnittsproduktion om 2,5 miljoner fat per dag.

Vill öka produktionen till över 4 miljoner fat

Pemex vill öka produktionen till 4 miljoner fat per dag 2025, men bolaget har knappt hunnit med att starta sina offshoreborrningar, eller borra i de shale oil-fält som spås ha den största framtida potentialen.

På USAs sida av Mexikanska Golfen producerar hundratals brunnar cirka 1,3 miljoner fat olja per dag, medan Pemex i dagsläget inte producerar någon råolja alls. I Eagle Ford-formationen i Texas där det finns både olja och gas, har det utfärdats tillstånd för 13 000 brunnar. Eagle Ford-formationen sträcker sig i norra Mexiko, där den är känd som Boquillas-formationen, med en tjocklek på cirka 200 meter. I denna formation har Pemex ännu så länge endast borrat 175 shalebrunnar sedan april 2013. En förklaring till den låga aktiviteten beror på frånvaron av ett fungerande pipelinesystem, en annan är den höga aktiviteten som drogkartellerna håller vid gränsen mellan Mexiko och USA vilket har en negativ påverkan för borrningarna.

Kommer de utländska aktörerna att våga satsa på Mexikos olja?

Det finns ett stort antal utländska företag som visat intresse för att borra i Mexiko, bland annat på grund av den relativt politiskt stabila situationen i landet i förhållande till större delen av den övriga världen. Vidare påverkar den kritiska massan situationen till Mexikos fördel, företag som BP, Chevron och ExxonMobil är redan aktiva i Mexikanska Golfen och kan med lätthet utnyttja den personal, den expertis och det kunnande som dessa företag redan har i och om den Mexikanska Golfen.

Tillsammans med många andra, mindre aktörer, har de stora oljebolagen lärt sig bemästra teknikerna kring hydraulisk frackning i Eagle Ford-formationen, och de hoppas nu kunna använda samma teknik söder om gränsen för att kunna utvinna den mexikanska shalegasen och -oljan.

Tidiga indikationer

Det finns redan vissa indikationer på hur det mexikanska energiministeriet kommer att ställa sig. Lourdes Melgar, biträdande minister för kolväten, har sagt att förutom att öka landets produktion av olja och naturgas, och därmed också vinsterna på dessa råvaror, är regeringens mål att behålla ett starkt Pemex. En vision som syftar till att krympa Pemex skulle vara mycket negativt och är inte ett alternativ.

Detta skulle kunna tyda på att Pemex tilldelas de skifferfält som bolaget har begärt samt även landets långgrunda oljefält, som har varit under utveckling i årtionden. Det är däremot sannolikt att de mest eftertraktade djuphavsområdena, till exempel Perdido Fold Belt som sträcker sig över både de mexikanska och amerikanska delarna av den Mexikanska Golfen, kommer att delas mellan mexikanska och utländska företag. Pemex bedömer att cirka 30 miljarder fat oljereserver finns på den mexikanska sidan av Perdido Fold Belt.

Pemex VD, Emilio Lozoya, har vidare sagt att bolaget inte kommer att bearbeta dessa delar ensamt, utan att företaget kommer att söka utländska partners till djuphavsutvinningen.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stora investmentbanker och hedgefonder ökar handeln med fysiskt uran

Publicerat

den

Kärnkraftverk som använder uran

Goldman Sachs, Macquarie och flera hedgefonder har ökat sin fysiska handel i uran i en tid då råvaran handlas till höga priser. Detta eftersom många länder ökar sin kärnkraftsproduktion för att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de minskar behovet av import av fossila bränslen.

Goldman Sachs har ökat handeln med fysiskt uran och har även börjat ställa ut optioner på uran till hedgefonder.

Medan den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs mestadels gör affärer med hedgefonder och andra finansiella kunder, har Macquarie ökat handeln med uranproduktion från gruvbolag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Uran befinner sig på en tjurmarknad eftersom många ekonomier vill använda mer kärnkraftsproduktion i en renässans för tekniken efter energikrisen och den ryska invasionen av Ukraina.

Vid klimattoppmötet COP28 i slutet av förra året lovade USA och 21 andra länder att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050. De sa att det är avgörande att införliva mer kärnkraft i sin energimix för att uppnå sina nettonollmål under de kommande decennierna.

”Deklarationen erkänner kärnenergins nyckelroll för att uppnå globala netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och att hålla målet på 1,5 grader Celsius inom räckhåll”, sade det amerikanska utrikesdepartementet.

Uranpriserna har fördubblats under det senaste året till kring 100 dollar per pound.

Fortsätt läsa

Nyheter

Gruvstart under 2024 för Botnia Exploration

Publicerat

den

Guld på Botnia Explorations marker

Med förväntningar om produktionsstart under 2024 och goda möjligheter för positiva nyheter när den nya lönsamhetsstudien presenteras gör Analysguiden fortsatt positiv till aktien.

Nu är arbetet med att starta guldbrytning i Fäbodtjärn i full gång efter att alla tillstånd är på plats. Positivt är att ett avtal om anrikning av malmen tecknades under januari med Dragon Mining. Botnia tar nu steget från att vara ett prospekteringsbolag till gruvdrift och guldproduktion. Efter att Botnias start av malmbrytning i Fäbodtjärn förskjutits under flera år, främst på grund av långsam hantering från berörda myndigheter, har nu knutarna lösts.

Miljötillståndet för guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken vann laga kraft redan i slutet av 2021. Konstruktion och uppstart sinkades dock, bland annat av att Bergsstaten dröjde med återkoppling för markanvisning. Markanvisning, ett krav för att påbörja markarbeten, vann laga kraft i mars 2023. Botnia bedömer nu att rampdrivning kommer starta under våren 2024.

Under andra kvartalet 2023 ställde Botnia ut en säkerhet för efterbehandling och återställning motsvarande 4,4 Mkr som har godkänts och vunnit laga kraft av Mark- och miljödomstolen. Därmed har markberedningsarbeten kunnat påbörjas.
Botnia bedömer nu att malmleveranser kan komma att starta under hösten 2024. Fäbodtjärn klassas som en av Sveriges mest höghaltiga guldfyndigheter.

Ny genomförbarhetsstudie på gång

Botnia uppdaterar för närvarande den genomförbarhetsstudie (feasibility study) som gjordes under 2018 och som befintliga beräkningar kring intäkter, kostnader och kassaflöden baseras på. Sedan studien gjordes för fem år sedan har ett flertal parametrar väsentligt förändrats. Det guldpris den befintliga studien baseras på uppgick till 364 tkr/kg. Nuvarande guldpris är omkring 690 tkr/kg. Den uppdaterade studien väntas vara klar under våren.

Ett grundantagande vid 2018 års studie var att malmen skulle bearbetas i Bolidenägda Rönnskärsverken. Nu har i stället ett avtal tecknats om bearbetning i Svartlidenverket som ägs av Dragon Mining. Vidare har brytningsplanerna modifierats sedan 2018. Kostnadskalkylen för brytning och produktion har också förändrats, drivet av en högre inflation. Sammantaget är vår bedömning att den uppdaterade studien kommer att visa att det högre guldpriset mer än väl kommer att kompensera för prognosticerade kostnadsökningar.

Produktionsstart 2024 ger potential

Aktien har tappat initialt under 2024 men visar en uppgång om cirka 50% sedan ett år. Med förväntningar om produktionsstart under 2024 och goda möjligheter för positiva nyheter när den nya lönsamhetsstudien presenteras gör oss fortsatt positiva och vi ser en potential i aktien. Vi avvaktar dock den uppdaterade studien för att redovisa nya prognoser över kassaflödesutvecklingen.

Fortsätt läsa

Populära