Connect with us

Analys

SHB Veckans råvarukommentar 6 februari 2015

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror
  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenStora rörelser trots nyhetsfattig vecka
  • Koppar återhämtar sig något
  • Guld faller för andra veckan
  • Vetet stiger efter tidigare nedgång

Makromässigt har veckan varit ovanligt nyhetsfattig. Det hindrar inte råvarumarknaden från att röra sig kraftigt. Brentolja ligger så här långt 9 % upp under veckan som varit den mest volatila sedan 2009. Marknaden vacklar mellan att fokusera på den kortsiktiga fysiska marknadsbalansen som ser fortsatt negativ ut och de långsiktiga faktorerna som till slut kommer föra marknaden till balans. De kortsiktiga negativa faktorerna inkluderar rekordnivåer på lagren i USA och sänkta priser från Saudiarabien. De långsiktigt positiva faktorerna är att riggar i USA ställs av i rekordfart samt att de stora oljebolagen sänkt investeringsprognoser rejält i sina Q4-rapporter.

Koppar går mot första veckan med stigande pris efter sju veckor i fallande trend. En allt mer negativ marknadsbalans för 2015 har handlats in i priset och det är rimligt att raset tar viss paus även om vi tror att nedsidan finns kvar längre fram i år.

Guld ser ut att avsluta andra veckan i rad i moll när ECB stimulanser minskar behovet av guld som säker hamn åt investerare. Priset kan dock röra sig i dag med payrolls kl.14.30, Bloomberg median är 230,000 nya jobb i januari, siffran kan bära lite nedsiderisk givet svagare ISM, inköpchefsindex för tillverkningssektorn, men viktiga är den förväntande lönetillväxten per timme på förväntade 0.3%.

Vete har vänt upp efter senaste veckornas nedgång. Starkare import från Japan, Egypten och Saudiarabien tillsammans med svagare utsikter för ryska vintervetet ligger bakom.

[box]SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *