Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 28 april 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

Råvarurekommendationer

Kort sammanfattning

Basmetallerna stigit överlag med nickel i täten. Ädelmetallerna har också utvecklats positivt den senaste veckan. Faktorerna som påverkar marknaden är Ryssland/Ukraina, frågetecken kring Kinas ekonomi, väder för jordbruksprodukterna, Indonesiens exportförbud på malm och strejkerna och olönsamheten i Sydafrikas platinagruvor (men även andra ädelmetaller).

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i Kina kom in på 48.3 i april, upp obetydligt från 48 i mars. Ett PMI under 50 innebär att tillverkningssektorn krymper, eller kommer att krympa, eftersom PMI är en framåtblickande indikator. Siffran fick renminbin (CNY), Kinas officiella valuta, att falla ytterligare mot andra valutor. Att allt inte står rätt till i Kina ser man av att den stadiga trenden av starkare valuta bröts i slutet av februari. Sedan dess har valutan försvagats hastigt. En svagare valuta gör att importvaror, som t ex sojabönor blir dyrare, vilket sänker efterfrågan. USDCNY har gått från 6 till 6.25 sedan början av året. Nedan ser vi kursutvecklingen på USDCNY.

USD CNY valutakurs

Försvagningen i den ryska rubeln har varit stor sedan början av året, men avviker inte från trenden som den haft sedan 2011. Rysslands valutareserv (exklusive guld) har sedan november minskat med 40 miljarder dollar till 442 miljarder. Detta har skett trots att oljepriset har varit stabilt och att centralbanken höjt räntan. Vi ser utvecklingen nedan.

Rysslands valutareserv exkl guld

Våra främsta rekommendationer är köpt position i platina och palladium, men även silver och guld (sist bland ädelmetallerna). Kaffe tror vi kan ha mer uppsida, även om huvuddelen av haussen förmodligen är över. Olja är en råvara som borde gå ner så småningom.

Råolja – Brent

Oljepriset har stigit då Libyen faktiskt inte fått igång oljeexporten än, som marknaden hoppats på. Tekniskt är priset uppe igen på 110 dollar, som är i den övre delen av det senaste halvårets prisintervall. Vi tror att man ska sälja på dessa nivåer.

CO future

Råoljelagren nådde i veckan rekordhöga 397.66 miljoner fat. Lagersiffran exkluderar olja som finns i strategiska lager.

Lager av råolja i USA

Importen sjönk från förra veckan; högre import var alltså inte den drivande faktorn bakom de rekordhöga lagren.

Import  av olja - USA

Baker Hughes rig count tog ett jättekliv med 30 riggar i fredagens statistik, till 1861 riggar i drift. USA har nu 107 fler oljeriggar som borrar jämfört med för ett år sedan.

Baker Hughes rig count

Petrobras nådde rekordproduktion både i sina Campos och Santos-fält, med 428,000 fat per dag.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Elpriset gick i veckan upp och testade motståndet för det senaste halvårets fallande pristrend. Än har dock inte ett brott skett. Om priset stiger på måndag har vi dock ett trendbrott och går över till köprekommendation på elen.

Elpris

Phelix Baseload för det tredje kvartalet, Tysklands motsvarande kontrakt som tredje kvartalet på Nasdaq Commodities, ligger nu 40.5% över det nordiska. Förra veckan var skillnaden 34%. Den nordiska marknaden är alltså rekordbillig i jämförelse med den kontinentala.

Phelix

Priset på utsläppsrätter föll relativt kraftigt i veckan som gick, men priset på kol tycks ha funnit en botten, åtminstone på kort sikt.

Utsläppsrätter

I förra veckobrevet för två veckor sedan, skrev vi att elmarknaden söker en botten. Det är möjligt att marknaden har gjort det, men det är ännu lite för tidigt att gå över till köprekommendation, så vi behåller neutral.

Naturgas

Tekniskt noterar vi att priset vänt ner igen i fredags från 4.80-nivån. Ökningen av borr-riggar enligt Baker Hughes rig count avser till stor del riggar för gas, vilket naturligtvis beror på att priset är attraktivt nu. Vi fortsätter med säljrekommendation (köp av BEAR NATGAS X4 S).

Naturgaspris

Koppar

Efter det dramatiska prisfallet i mars, har kopparpriset etablerat en botten mellan 6600 och 6700 dollar per ton. Sentimentet har successivt förbättrats, då den lagerökning som följde på (och förmodligen föranledde) prisfallet, inte har blivit mer än en rekyl i en fallande lagertrend. Det är förmodligen en missräkning för de eller den person som sålde ner koppar från 7200 till 6500 dollar…

Nyheten att Kinas Reservbyrå köpte 200,000 ton koppar i mars – efter prisfallet – skickar signalen att ”SRB” kan köpa mer om priset är attraktivt. Den fysiska premien har ökat med 70-80 dollar CIF Shanghai också. The International Copper Study Group publicerade statistik som visar ett förvånande underskott på 53 kt i januari. I december hade marknaden ett överskott på 17 kt.

Tekniskt är det kortisktiga motståndet brutet och allt pekar på en rekyl upp mot 7000 dollar.

Teknisk analys visar köpläge i koppar

Vi går över till köprekommendation på koppar.

Aluminium

Den senaste prisuppgången på aluminium har tappat momentum. Prisuppgången startade när LME informerade om att lösningen på kö-problemet för att få ut fysisk metall, skjuts på framtiden efter att RUSAL klandrat förslaget och fått rätt i domstolen. Marknaden har identifierat ett nytt prisintervall av stöd på 1850 och motstånd på 1900. Den senaste tiden är folk i marknaden lite vänligare inställda till aluminium med olika intressen på köpsidan. Både konsumenter och investerare tycks vara redo att successivt öka köpta positioner. Tekniskt kan ett brott av motståndet vid 1900 signalera ytterligare potential på uppsidan, till nästa motstånd vid 1950. Som vi har noterat tidigare, kommer det att vara en tidskrävande process att ta hand om de mycket stora lagren, som skapats under flera år av överproduktion. Marknaden har blivit mer positiv och tagit ett kliv uppåt prismässigt, men man ska vara beredd på att priset kan fastna inom ett prisintervall ett tag.

Teknisk prisanalys på aluminium

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkpriset balanserar på ett motstånd och marknaden försöker ta priset över det. Efterfrågan tycks ha ökat den senaste tiden med ILZG:s senaste prognos om en 4.5% ökning av efterfrågan under 2014. Fredagens handel var dock en besvikelse för dem som ville se ett högre pris. Mot slutet av handelsdagen ökade säljintresset och veckans slutkurs var i närheten av veckans lägsta pris vid 2054 dollar. Det förefaller som om aluminium liksom zink är marknader där fundamenta förbättras långsamt, samtidigt som det finns en oro för att det finns stora lager utanför börserna och börsernas lagerstatistik. Liksom med koppar har det gått rykten om att metall finns i lager, pantsatt i finansieringsaffärer i Kina. Oron gäller att dessa lager plötsligt ska dumpas på marknaden. Marknaden är känslig för detta, eftersom det under så lång tid varit lagerökningar och lagren kommer att ta lång tid att beta av.

Teknisk analys på zinkpris

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Nickel

Nickelpriset steg ytterligare 3% under förra veckan. Det blev den fjärde veckan i rad med stigande priser. Av de senaste 12 veckorna, är det bara en när priset sjönk. Det finns inte mycket nyheter att förtälja om den här veckan. Det är samma faktorer som verkar på marknaden som tidigare: Indonesien och Ryssland. På SEB:s råvarumarknadsdag i torsdags, var nickel ett hett samtalsämne. Flera delegater framhöll att Ryssland och Indonesien tillsammans står för ungefär hälften av det globala utbudet. Ur den synvinkeln är det inte förvånande att priset stiger.

De senaste årens prisintervall går mellan 10,000 och 30,000 dollar. 10,000 utgör botten efter Lehman-krisen. Haussen efter monetär- och infrastrukturstimulan fick upp priset till 30,000 dollar. Dagens pris på 18,500 dollar ser inte så utmanande ut, ur det perspektivet. Det sammanfattades dock att priset kan ha stigit för fort och att en stor del av prisuppgången består av en riskpremie för den eventualitet att de två riskfaktorerna ”Ryssland” och ”Indonesien” skulle förvärras. Så länge det indonesiska exportförbudet är på plats, stängs dock möjligheten för en rekyl successivt och snabbare om lageruppbyggnaden hos bruken för rostfritt stål fortsätter.

Nickelpris

Guld

Guldpriset vände uppåt vid en teknisk stödnivå i veckan som gick, vilket är positivt.

Guldpriset

Global guldproduktion har nu kommit upp till en årstakt på 2900 ton enligt de senaste uppgifterna från januari 2014. Guldpriset började stiga år 2000 när global gruvproduktion började falla efter att ha varit stigande sedan början av 80-talet. När gruvproduktionen började stiga år 2009 var det många som drog slutsatsen att boomen för guld var slut, liksom 1980, men då drog guldpriset vidare uppåt på grund av finanskrisen och ökningen av penningmängden. Nu lägger vi successivt finanskrisen bakom oss, samtidigt som gruvproduktionen stiger.

Diagram över guldproduktion och pris

ETF-investerare har sålt både guld och silver hittills i april, som vi ser av diagrammet nedan.

ETF-fonders innehav av guld och silver

Vi är dock försiktigt positiva till guld och rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silverpriset uppvisar ett starkare tekniskt stöd på 18.9 dollar per ozt än vad guldet gör. Med tanke på att silver är åt det ”billiga” hållet i relation till guldpriset, föredrar vi att köpa silver istället för guld, om vi får välja mellan de två ädelmetallerna.

Teknisk analys av silverpris

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver. Det går alltså över 66 finuns silver på varje fin-uns av guld. Som vi ser är det en hög nivå, dvs silver är billigt i förhållande till guld.

XAUXAG

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

Marknaden orkade inte, eller ville inte, handla upp platina till över det tekniska motståndet vid 1481 dollar per ozt. Reaktionen blev att priset föll ner till 1400 dollar, där det dock fanns köpare. Nu är priset återigen på väg uppåt, kanske för att testa 1481 igen.

Platinapris

Priset på palladium har svårt at lämna utbrottsnivån, men har tagit sig förbi 810 dollar. I fredags kväll stängde marknaden på veckans högsta pris, 811.20 dollar. All-time-high är 861 dollar och den är inom räckhåll nu.

Palladiumpris

Nedan ser vi hur många finuns platina och palladium som investerare innehar via börshandlade fonder. Platina attraherar successivt mer pengar. Det är inte konstigt, med tanke på att aktiemarknaden gått upp i ett och ett halvt år, utan att vinsterna har ökat. Räntemarknaden erbjuder nära noll i ränta och på kreditmarknaden måste man placera i junk-junk för att få några procents ränta. Platina erbjuder då en asymmetrisk risk, där man vet att gruvindustrin inte går runt på dagens metallpris. Det finns ingen trigger egentligen för högre pris, annat än att priset är för lågt i förhållande till produktionskostnaden. Å andra sidan är förmodligen nedsidan väldigt begränsad, åtminstone på lång sikt.

Medan pengar har gått in i platina successivt, har de forsat in i palladium den här månaden. Ryssland är den viktigaste och dominerande producenten av palladium.

ETF-fonders innehav av platina och palladium

Nedan ser vi lagren av metall vid COMEX i New York.

Platina och palladium i lager hos COMEX i New York

Arbetsmarknadskonflikten i Sydafrika har ännu inte närmat sig en lösning. Ett erbjudande från de tre största platina-producenterna, förkastades av AMCU-fackföreningen tidigare i veckan. Det var ännu ett försök att få slut på den konflikt som pågått i tre månader och sänker produktionen. Efter att anbudet förkastades, har gruvbolagen börjat skicka SMS till var och en av de strejkande, med ett erbjudande att ta ställning till. Konflikten har alltså nått en helt ny nivå.

Inget av de tre stora gruvbolagen Anglo American Platinum Ltd., Impala Platinum Holdings Ltd. and Lonmin Plc går med vinst.

Hittills har konflikten kostat gruvbolagen ytterligare 1.3 miljarder dollar i förlorade försäljningsintäkter och gruvarbetarna nästan hälften så mycket i förlorade löner. De som har insyn i säger till media att det verkar som om gruvbolagen och fackföreningen står långt ifrån varandra och att det i grund och botten är en bransch som fundamentalt sätt är i kris. Det innebär med andra ord att produktionen behöver dras ner och frågan är vem av de tre stora gruvbolagen som drar sig ur. I vilket fall lär detta innebära att utbudet minskar. Om utbudet minskar, så lär detta innebära att priset på platina stiger.

Vi rekommenderar köp av PLATINA S och PALLADIUM S, eller BULL PLATINA X4 S eller BULL PALLAD X4 S.

För den som vill ta ännu mer risk, finns nu även BULL PALLAD X5 S.

Kaffe

Kaffepriset steg kraftigt i tisdags efter att det schweiziska företaget Volcafe, en del av den stora råvaruhandelskoncernen ED&F Man, emailat ut en analys som sade att torkan i Brasilien tidigare i år resulterar i en 18% lägre produktion i landet än vad som tidigare väntats. Detta orsakar i sin tur ett globalt underskott på 11 miljoner säckar av kaffe (arabica och robusta sammantaget). En säck väger 60 Kg.

Volcafe sänkte skördeestimatet avseende Arabica i Brasilien med 6.2 miljoner säckar till 28.4 miljoner. Däremot höjde Volcafe estimatet för hur mycket av robusta-sorten som landet kommer att producera 2014/15 med 1 miljon säckar till 17.1 miljoner. Sammantaget väntar sig alltså Volcafe en skörd på 45.5 miljoner säckar.

Detta är förvisso en högre siffra än vad den brasilianska producentgruppen CNC estimerade för ett par veckor sedan, och som vi skrev om i förra veckobrevet, men som alltid spelar det roll vem som säger något och Volcafe har mycket gott anseende och mångas öra. CNC estimerade skörden till 40.1 – 43.3 miljoner säckar.

Skörden i Brasilien började nu i april och ökar normalt i intensitet fram till juni och juli. Just nu är det skyfall över odlingarna, vilket fördröjer arbetet.

På lite längre sikt har produktionen fått en knäck. Enligt Hackett Financial Advisors kommer det globala underskottet av kaffe (produktion – konsumtion) att bli 10 miljoner säckar även för nästa marknadsföringsår, 2015-16.

Vi har skrivit om allt detta i tidigare veckobrev, men när nu en ny våg av varningar kommer från marknadskännare med etablerat renommé, ger det marknaden ytterligare stöd och befäster prisnivån.

Teknisk analys av kaffepris

Vi byter fot och går in i KAFFE S igen. Om priset faller under 200 tar vi dock en stop-loss.

Kakao

Priset på kakao ligger i ett etablerat prisintervall med botten på 2895 och tak på 3047. Som vi har skrivit förut, verkar det som om priset lockat fram större utbud och även om det talas om ökande efterfrågan på kakao, t ex i USA, pekar marknadens beteende på att prisets stimulans på utbudet kan väga tyngre. Priset föll ganska tungt i torsdags och fredags.

Teknisk analys på kakaopris

Vi rekommenderar en neutral position vid dagens situation.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära