Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 15 september 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Råolja – Brent

OPECs strategi är att hålla oljepriset på en nivå där ökningen av global efterfrågan på olja kan mättas med en ökning av produktionen av olja utanför OPEC. OPEC kan fortsätta att producera på nuvarande nivå i många år, utan allt för stora investeringar.

Oljepriset ska alltså enligt OPEC balansera på den nivå där break-even ligger utanför OPEC. OPEC själva producerar på i genomsnitt 20 dollar per fat, utan tillväxt. Det finns många olika produktionskostnader utanför OPEC, inte minst beroende på olika höga produktionsskatter. Om global ökning av oljeefterfrågan är hög, måste priset vara högre, för att stimulera produktionstillväxt utanför OPEC. Om global efterfrågetillväxt är låg, så behöver stimulansen utanför OPEC inte vara lika hög. Så här ser prognosen ut från OPEC:

(Non-OPEC supply growth) jämfört med (Global demand growth)
2013: +1.3 mb/d versus +1.2 mb/d
2014: +1.6 mb/d versus +0.9 mb/d
2015: +1.3 mb/d versus +1.2 mb/d

I dagens scenario av relativt svag global efterfrågeökning har vi alltså en situation där 100 dollar per fat ger en stark stimulans till produktionsökning utanför OPEC under 2014 med +1.6 mb/d. Samtidigt leder 100 dollar per fat till en svag konsumtionsökning på bara 0.9 mb/d under 2014, dvs OPEC:s del av kakan krymper med 0.7 mb/d under året.

100 dollar per fat är alltså för högt i år, enligt OPEC. OPEC kan dra ner produktionen för att upprätthålla 100 dollar per fat. Saudiarabien sänkte också helt följdriktigt produktionen med 400 kb/d i augusti. Detta skedde också samtidigt som Libyen kom tillbaka som producent med 7-800 kb/d i produktionstakt.

Så vad kommer OPEC att göra framöver? Saudiarabien kommer knappast att vilja ta på sig hela ransoneringsjobbet. De andra måste också komma in på banan. Ska man komma till förhandlingsbordet är det bäst att komma med så upp-pumpad produktion som möljigt, en hög nivå att förhandla ner ifrån. Således är det ogynnsamt även för Saudiarabien att dra ner allt för mycket.

Vid en svag global efterfrågesituation ska oljepriset vara 80 dollar per fat för att dämpa produktionstillväxten utanför OPEC. Denna sanning förändras dock snabbt, eftersom ”frackingtekniken” förbättras i så snabb takt, och för att stimulera global tillväxt i efterfrågan.

Om efterfrågan är stark ska priset vara 100 dollar per fat.

MENA-risken är fortsatt väldigt hög vad gäller utbudssidan. Libyens oljeproduktion kan försvinna med kort varsel lika fort som den tillkommit.

Raffinaderierna håller just nu på att ställa om till vinterproduktion och de kommer tillbaka till full kapacitet under den andra halvan av oktober. Då kan oljemarknaden stramas upp igen.

Irans premiärminister Rouhani måste få avtalet om kärnvapen/kärnkraft i hamn innan årets slut. Efter det kan det bli politiskt svårt att köra processen vidare.

Brent crude är nu på 98.7 dollar par fat, alltså bara 1.3 dollar under 100 dollar, som är den tydligt önskade nivån för OPEC. Strukturen i marknaden är emellertid markant annorlunda än den vi sett det senaste året. Det råder produktionsöverskott i marknaden och den är i starkt contango i början av terminskurvan. Notera också att priset har fallit samtidigt som dollarn har stärkts. Dollarförstärkningen motsvarar ett prisfall på 5 dollar per fat.

Det kom också en ny IEA-rapport i veckan. Den karaktäriserades av svag tillväxt i oljeefterfrågan. Svagheten är störst i EU och i Kina. Ökningen i efterfrågan under det andra kvartalet i år stannade på bara 0.5 mb/d mätt på årsbasis!

Samtidigt var non-OPEC-supply growth +1.6 mb/d. OPEC:s kaka krymper.

Detta beror på den tekniska revolution som fracking innebär, som har ersatt den gamla utbudskurvan med en helt ny. Lägg därtill att USA.s energipolitik med välvilja ser på när frackingtekniken ökar inhemsk produktion och sänker beroendet av MENA och OPEC. Med ett oberoende vad gäller olja slipper USA rycka ut för att stabilisera den kroniskt instabila MENA-regionen. Värdet av att slippa kostnaderna för att agera global polismakt är naturligtvis mycket, mycket stort. Väldigt många globala bråkmakare får sin finansiering från ett högt oljepris och fracking är det bästa, och ändå fredliga vapnet mot dessa. Det finns alltså även en säkerhetspolitisk anledning till att via fracking, ta knäcken på det höga oljepriset.

Nedan ser vi oljepriset i ett vecko-chart. Priset är nästan nere på 96.75, som är ett tekniskt stöd från botten under våren förra året. Under det stödet finns nästa stöd vid 90 dollar per fat.

Oljepris

Råoljelagren i USA sjönk 1 mbbl till 358.6 mbbl.

Råoljelagren i USA

Importen av olja minskade marginellt i veckan till 7.621 miljoner fat.

Import av olja - USA

Nedan ser vi ett diagram på antalet oljeriggar i USA, enligt Baker Hughes statistik (svart) och USA:s oljeproduktion enligt US DOE på 8.357 mbpd. Antalet borr-riggar steg i veckan från 1925 till 1931.

Oljeriggar i USA

Vi rekommenderar alltså på kort sikt en försiktig kortposition t ex med BEAR OLJA X2 S.

Elektricitet

Certifikaten har nu bytt till att följa det första kvartalets kontrakt för år 2015. I veckochartet nedan ser vi att priset på det backade under förra veckan. Uppgången bromsas av att det finns ett tekniskt motstånd precis ovanför vid ca 38.5 euro per MWh.

Marknaden handlar nu lite sidledes, men vi tror det är större sannolikhet för en fortsatt prisuppgång, än att priset ska gå ner.

Elpris

Hydrologisk balans har enligt 2-veckors prognosen försvagats. Från förra veckans underskott på -7.6 TWh har den sjunkit till ett underskott på 10.4 TWh.

Hydrologisk balans

Vi rekommenderar köp av EL S om priset kommer ner lite.

Naturgas

Naturgaspriset (decemberkontraktet) var ganska volatilt i veckan, men stängde bara marginellt över förra veckans stängningspris. Priset står och väger, men vi tror att det mest sannolika trots allt är att priset lämnar de senaste veckornas konsolideringsfas och sjunker ner mot 3.50. Vi håller fast vid vår investering i BEAR NATGAS X4 S.

Naturgaspris

Koppar

Den stigande pristrenden är bruten. Koppar är den udda medlemmen av LME-familjen. Vi är inte särskilt positiva, snarare något negativa i vår vy av prisutvecklingen framöver. Vi tror att prisutvecklingen det närmaste året blir mer eller mindre ”sideways”.

Ryssland tar bort sin exportskatt på 10% på koppar. Detta är inte någon nyhet, men i dagens sanktionsfixerade omvärld, kan det vara en viktig faktor. Det ger Ryska producenter ett incitament att exportera katoder till EU.

Importen till Kina visar en årsvis förändring på -12%. Det förklaras delvis av Qingdao-skandalen tidigare i år. Det är emellertid inte något som marknaden tycker om att se, eftersom Kina är så central för kopparmarknadens efterfrågan. Dessutom kom Grasberggruvans (Freeport McMoRan). koncentratexport igång igen i juli. Kopparmarknadens fundamentala balans försämras alltså från två håll.

Vi rekommenderar neutral position i koppar.

Kopparpris

Aluminium

Vi tror att aluminiummarknaden kommer att röra sig ”sidledes” ett tag. Den branta uppåtgående pristrenden är bruten. Vi tycker att det är rimligt att det sker eftersom marknaden har varit något ”överhettad”. Den mest troliga utvecklingen är att priset nu fluktuerar inom intervallet 2000 – 2150 dollar. Det finns en möjlighet att utbudet ökar som svar på de lite högre priserna och det begränsar uppsidan. Å andra sidan är efterfrågan på aluminium relativt stark och borde bli ännu starkare när vi kommer in i det fjärde kvartalet, så nersidan borde vara begränsad i priset. Taktiskt, talar det för en strategi där man försöker köpa på nedgångar (mot 2000 dollar) och sälja på uppgångar (mot 2150).

Vi fortsätter alltså med köprekommendation på ALUMINIUM S.

Aluminiumpris

Zink

Zinkmarknaden är tillbaka på ruta ett. Zinkmarknaden har varit i en positiv pristrend sedan förra året. Detta är fundamentalt motiverat av successivt förbättrad balans. Den bästa källan och där detta syns tydligast finner man i the International Lead and Zinc Study Groups (ILZSG) rapporter. Vår rekommendation att öka på köpta positioner i zink vid rekylen nedåt i augusti till 2250 dollar visade sig rätt. Därifrån gick marknaden hela vägen upp till 2400 dollar på kort tid. Men på bara en vecka föll priset hela vägen tillbaka ner igen! Rapporter från marknaden antyder att många producenter tog tillfället i akt att prissäkra på de attraktiva höga nivåerna.

Tekniskt vände priset ner från tidigare motståndsnivåer. Det var inte konstigt att prisuppgången skulle stöta på patrull där. Rekylen nedåt inträffade samtidigt som andra marknader utvecklades svagt. Basmetaller, ädelmetaller, olja och hela jordbruksproduktsegmentet utvecklades svagt i veckan och det är inte bara en stark dollar som ligger bakom. Även om rekylen i zink kan vara oroväckande, anser vi att zinkmarknadens fundamentala situation med gradvis förbättring, gör zink till en av de mer köpvärda råvarorna och vi tycker att metallen är köpvärd på de här nuvarande nivåerna.

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Zinkpris

Nickel

Vi skrev för en vecka sedan att vi tyckte att haussen upp mot 20,000 dollar var lite för tidig. Veckans högsta pris på 19,940 dollar per ton noterades direkt på morgonen i måndags. Marknaden orkade inte ta sig över motståndet från förra toppen, utan vände därefter direkt nedåt. Veckans lägsta pris noterades under asiatisk handel på fredag morgon, på 18320 dollar. Så marknaden är tillbaka på ruta ett. Priset är nere på samma nivå som förra rekylen nedåt bottnade ut på.

Reuters rapporterar att en Filippinsk politiker propagerar för att ett eventuellt exportförbud av malm från landet ska skjutas upp i fem år, för att ge industrin en möjlighet att bygga upp smältverkskapacitet inom landet. Så inget har egentligen förändrats. Det viktiga för nickelmarknaden är hur situationen i Indonesien förändras. Det mesta tyder på en gradvis förbättring i de fundamentala balanserna (mindre utbud, större efterfrågan). Som vi har påpekat förut, det är avgörande att detta också börjar visa sig i den viktigaste indikatorn av alla, i LME-lagret. För närvarande går det att med lite god vilja skönja en utplaning i lagerutvecklingen, men knappast någon klar trendförändring än.

Nickelpris

Guld

Priset på guld, som bröt den tekniska triangelformationen för ett par veckor sedan, har fortsatt att rasa i pris. Vi rekommenderar såld position av guld i dollartermer.

Teknisk analys av guldpris

Chartet för guld i kronor (och i euro med för den delen) ser närmast ut som en omvänd head-and-shouldersformation, som alltså indikerar att stigande pris kan vara förestående. Vad detta kanske egentligen säger är att USD/SEK och USD/EUR kan vara köpvärd.

Chartet för guld i kronor

Det har fortsatt att vara inflöden i silver som investering. Även guld fick en släng av sleven i veckan som gick.

ETF holdings

Vi rekommenderar sälj av guld i dollartermer. Eftersom GULD S är en investering i guld i kron-termer väljer vi att stanna vid neutral vy. Den som vill kanske kan köpa en BEAR GULD X4 S, som till största delen har en kort position i guld i dollartermer. Den är dock också köpt med hävstång 1 USD/SEK.

Silver

Silverpriset, i dollartermer, har brutit det tekniska stödet på 18.70 dollar per uns. Silverpriset stängde på 18.64 dollar i fredags. Vi har tidigare skrivit att stop-loss-nivån ligger vid ca 18.50. Det ser just nu inte särskilt ljust ut.

Silverpris

Silver är dock fortfarande ”billigt” i jämförelse med guld.

XAUXAG

Vi rekommenderar fortfarande köp av silver, men stop-loss bör tas vid 18.50.

Platina & Palladium

Platinapriset passerade 1400 dollar och föll kraftigt i veckan som gick. Nästa stödnivå är 1300.

Platina pris

Palladium som förra veckan föll under 900 dollar, föll betydligt mycket mer i veckan som gick, ända ner till 836 dollar. Tekniskt stöd finns strax under den kursen.

Palladium pris

Nedanför ser vi hur mycket metall som finns i börshandlade fonder för platina respektive palladium. Det har varit små utflöden i båda metallerna.

Platina och palladium i ETF-fonder

Vi fortsätter med neutrala vy på platina men rekommenderar en köpt position i palladium, helst om man kan köpa på en rekyl nära 800 dollar.

Ris

Priset på ris ligger kvar strax över det tekniska stödet på 12.44 dollar.

Pris på ris

WASDE sänkte global produktion och det gjorde även FAO / AMIS.

Risproduktion i världen

Utgående lager sänktes lika mycket. Både USDA och FAO sänker utgående lager lika mycket som produktionen minskar.

Carry out stocks av ris i världen

Vi fortsätter med neutral rekommendation.

Kaffe

Regn över Minas Gerais gav prisfall på kaffet. 180 cent är ett visst tekniskt stöd. Vi ser väl inte någon trigger åt något håll. Sidledes rörelse tror vi kommer att fortsätta.

Kaffepris C

Vi rekommenderar neutral position i kaffe.

Kakao

Kakao har brutit uppgången och det är nu läge att ligga kort, t ex via ”SHORT KAKAO A S”.

Kakaopris

Spekulativ position ligger väldigt högt, historiskt sett. Det kan bli ”trångt i dörren” om trenden vänder nedåt.

Kakao

 

För analyser av fler jordbruksråvaror se SEBs jordbruksanalysbrev.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Analys

USD 85/b or USD 110/b is up to Saudi/Russia to decide

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The market is bewildered and cannot quite figure out whether the latest extension of Saudi Arabia’s unilateral cut to the end of the year is 1) A reflection of weakness to come and an effort to preemptively trying to avoid the oil price from falling below USD 85/b amid coming weakness, or 2) An effort do drive the oil price to USD 100-110/b by the end of the year. If the IEA’s latest calculations for global demand in Q3 and Q4 are correct and Saudi sticks to its cuts then global inventories will indeed decline by 250 million barrels by year end and Brent crude will rally to USD 100-110/b. And Saudi Arabia will get a lot of blame. One thing which is very clear though is that Saudi Arabia together with Russia is in comfortable control of the oil market and we’ll just have to accept the oil price they are aiming for.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

OPEC produced 27.8 m b/d in August. The IEA in its latest OMR has calculated call-on-OPEC to be 30 m b/d in Q3-23 and 29.8 m b/d in Q4-23. So on paper the global market is running a deficit of 2.2 m b/d or 15.4 m b per week. If so we should see a decline in US oil inventories as they are impacted by the global balance. Maybe on par with US oil demand share of the world being close to 20%. I.e. we should expect to see an inventory decline in the US of at least 3 m b per week. Maybe more. And indeed that is also what we have seen. Ydy the US API released partial US inventory data indicating that US crude inventories declined 5.5 m b last week while gasoline inventories declined 5.1 m b. That is big and a clear signal that the market today is running at a significant deficit. Other signs of a tight market is the elevated level of backwardation in crude and oil product forward curves, rising official selling prices by Saudi and also the fact that Dubai crude is trading at a premium of close to USD 1/b versus Brent crude rather than the usual discount of USD 1-2-3/b.

In this perspective the extension of Saudi Arabia’s unilateral production cut to the end of the year is shocking. If the IEA is correct in its assessments then we would get a global inventory draw of about 250 million barrels from now to the end of the year. And if so the Brent crude oil price would indeed move to USD 100 – 110/b by the end of the year. Speculators can then doubt the market as much as they want. But such a physical deficit would most definitely drive the price up, up, up.

This deliberate action of driving the oil price to USD 100 – 110/b can then squarely be blamed on Saudi Arabia’s unilateral production cuts. Together with Russian export curbs of 0.3 m b/d of course. Everyone can accept that the oil price rallies to USD 100/b and higher due to unforeseen events. But here we are talking about deliberate action of driving the oil price higher in the face of a western world fighting hard to curb inflation while the Biden administration is also preparing for a re-election in 2024. Gasoline prices higher and higher. Hm, that is not at all what the US consumers wants, what Biden wants or what the Fed wants. So the latest action from Saudi Arabia, if it drives the oil price to USD 100/b or higher must indeed lead to political heat from the US.

But there is a possible excuse. We know that interest rates have been lifted rapidly over the past 12-18 months and that this is leading to global economic cooling for the year to come. Add China’s struggling housing market to this. Western consumers are buying less stuff from China. Chinese consumers are buying less stuff because they fear the economic situation. Chinese exports are down 8.8% YoY and imports are down 7.3% YoY.

Saudi Arabia has one of the biggest physical oil books in the world. As such it can see the cards of its oil purchasing clients on a 1-2-3 months forward basis. It can see what they are booking and ordering for the coming 1-2-3 months. IEA’s calculations is the global balance on paper. It is a static snapshot. But the world is dynamic and changing all the time. So it is possible that the extension of Saudi Arabia’s unilateral cut is a counter to weakness to come and an effort to avoid the oil price from falling below USD 85/b rather than an effort to drive the oil price to USD 100/b or higher. It is impossible to know for sure. What we can be pretty confident about however is that Saudi Arabia together with Russia are comfortably running the show.

Another twist here is also that even if Saudi Arabia now has pledged to keep its production at 9 m b/d (vs. normal 10 m b/d) to end of December, it always has the option to change the course in October and November. I.e. if it turns out that the cuts are too deep and the market is overly short oil, then it can lift production November and December if need be.

Fortsätt läsa

Populära