Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 februari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Inledning

Prisuppgången på kaffe, drivet av torkan i Minas Gerais, som vi skrev om för två veckor sedan, har ökat priset på våra två mini futures med 103 respektive 129%.

Våg två av rapporter – om skadorna – börjar komma nu. Regn är på väg och det kan bli en anledning för marknadsaktörer att ta hem vinster och en rekyl nedåt i priset. Uttömd markfukt, skador på kaffeträden och skador på skörden, gör dock att det finns förutsättningar för en längre ”bull market” i kaffe. Läs mer under kaffe-avsnittet.

Amerikansk arbetsmarknadsstatistik, som publicerades i fredags, var oväntat svag. Antalet nyanställda var 113,000 personer, väsentligt under 180,000 som marknaden väntat sig. Förra månaden var det 75,000 mot väntade nästan 200,000. Medan januaris statistik sågs som en ”glitch”, kan man nu inte bortse från siffrorna. USA:s ekonomi växer inte alls som FED förutsatte när de inledde sin nedtrappning av penningmängdsexpansionen (tapering) strax före Jul. Marknaden tänker sig nu att FED ska minska takten på sin ”tapering” eller rentav ta tillbaka den minskning som gjorts. Vi ska dock komma ihåg att FED:s tro att mer pengar i cirkulation ska ha en effekt på realekonomin inte delas av alla ekonomer. Monetarister menar att mer pengar endast försämrar pengarnas köpkraft, förr eller senare. Non-Farm Payrolls statistiken fick WTI-oljan att stiga över 100 dollar för första gången i år och drog med sig brent-oljan upp. Guldet påverkades dock inte alls.

Basmetallerna koppar och zink börjar uppvisa positiva tecken. Lagren faller, terminsmarknaden går mer in i backwardation och tekniskt har de köpsignaler. Det ser inte lika positivt ut för aluminium, men nickel som är väl understödd tekniskt kan få draghjälp av koppar och zink.

Vi går över till köprekommendation på majs och går över till neutral på vete. Det amerikanska jordbruksdepartementet publicerar sina månatliga estimat på utbud och efterfrågan på spannmål och oljeväxter i USA och i resten av världen ikväll klockan 18. Analytiker väntar sig en ”bullish” rapport.

Råolja – Brent

Oljepriset steg kraftigt i fredags kväll. Marknaden gjorde tolkningen att FED kommer att vara mer expansiv och göra mindre ”tapering” än de tidigare annonserat, efter att arbetsmarknadsstatistiken återigen varit oväntat svag. Prisuppgången i fredags beror sannolikt på att några som satsat stort på ett trendbrott nedåt, valde att köpa tillbaka sina korta positioner. Fundamentalt i världen talar balanserna för ett trendbrott, men det blev inte nu. Det återigen ganska höga priset är dock en ny bra startpunkt för en kort position i oljepriset.

Amerikansk råolja ”WTI”, har de senaste veckorna haft stöd av den extrema kylan i landet, som gjort att diesellagren nu är på sin lägsta nivå på 10 år. I USA ställer raffinaderierna nu om för sommarproduktion. Det innebär att efterfrågan på råolja är låg fram till april. Råoljelagren kommer att öka under den här tiden, vilket gör att marknaden blir orolig. Nuförtiden finns en pipeline, Keystone South, som förbinder Cushing i Oklahoma med Gulfkusten. Lagren har inte ökat i Cushing, däremot har de ökat tre veckor i rad vid gulfkusten. När dessa lager nu är fulla, kommer överskottet att lagras i Cushing och hamna i den DOE-statistik som alla på marknaden följer.

Det har varit en bristsituation på diesel, inte minst pga efterfrågan på eldningsolja i USA. Under våren kommer ny dieselkapacitet i drift om 700,000 fat. Raffinaderikapaciteten ligger i Asien, men den ökade produktionen av diesel på global basis lättar ändå trycket på den amerikanska och europeiska marknaden.

Vi har sett WTI handla upp mot Brent, men med ovanstående kunskaper i bakfickan, tror vi att WTI kommer att falla. Gulf-crudes kommer under press och det sätter i sin tur brentoljan under press.

Teknisk analys på brentolja

Terminskurvorna har rört sig på ett mycket intressant sätt de senaste två månaderna. I diagrammet nedan ser vi att Brent (de två övre) har fått en flackare terminskurva. Den korta änden har fallit samtidigt som den långa gått upp. Det är ett tecken på större utbud av olja nu. Den amerikanska WTI-oljan har däremot hamnat ännu mer i backwardation. De längre kontrakten har fallit kraftigt, och i kontrast till brentoljan. Bakom ligger ökade förväntningar på att skifferoljan kommer att öka i betydelse. Samtidigt har inte spotpriset på amerikansk råolja rört sig alls. Orsaken är naturligtvis det kalla vädret, som hållit efterfrågan uppe. Priset för ett fat råolja i USA år 2019 (om fem år) är 15 dollar lägre än priset på ett fat Brent.

Fracking är till 99% en amerikansk företeelse, men USA har bara 9% av alla hittills kända skifferoljeresurser på jorden. Det är rimligt att tänka sig att den här tekniken kommer att sprida sig. Brent ser mot det perspektivet alldeles för dyrt ut. Fracking är idag lönsamt ner till ett oljepris på 45 dollar. Utvecklingen går snabbt. De tre senaste åren har producerad volym per borr rigg trefaldigats, vilket i princip är detsamma som att kostnaden minskat till en tredjedel. Teknikutvecklingen går rasande snabbt. Naturligtvis kommer takten i teknikutvecklingen att avta, men å andra sidan har den geografiska spridningen av tekniken börjat.

Priser på olja

Vi ser i månadsdiagrammet nedan, att ett brott nedåt (eller uppåt, också en möjlighet) inte är långt borta.

Månadsdiagram på olja

Vi rekommenderar en kort position i oljepriset, t ex med BEAR OLJA X2 S eller mini future ”MINIS OLJA B S”. ”MINIS OLJA B S” har stopp-loss vid 115 dollar per fat. Den ökar med 79% i värde om oljepriset faller med 10%.

Elektricitet

Elpriset bröt rekylen uppåt i slutet av januari och föll ner till årsskiftets bottennivå vid 28.50 euro för en vecka sedan. Därifrån en rekyl upp till 30 euro, där priset vände ner i fredags. Ett nytt test av stödet vid 28.50 verkar troligt ur teknisk synvinkel.

Elpriset med teknisk analys

Prognosen för hydrologisk balans har legat still den senaste veckan på -1.8 TWh. För Norden som helhet är magasinfyllnaden 55.1% och det ska jämföras med medianvärdet som är 58.1% för vecka 5. Elanvändningen i Sverige var åt det låga hållet i veckan som gick, 3.4 TWh där de senaste 20 årens intervall varit 3.2 – 3.8 TWh. Elproduktionen var 3.8 TWh. Kärnkraften gick på 95% av den installerade effekten i Norden. Det är endast Oskarshamn 2 som är avstängd, liksom tidigare.

Hydrologisk balans

Terminspriset för leverans av kol nästa år har fallit från 87 dollar till 82.30. Priset är alltså tillbaka på bottennivåerna från oktober. Priset ligger under produktionskostnaden för gruvorna i Australien, Sydamerika och Kanada. Den australiensiska dollar har under samma period fallit med 8% mot US-dollarn, så där är en av förklaringarna till varför kolpriset inte har stigit i US-dollartermer.

Electric market

Den 6 februari fattade EU beslut om att tillhandahålla utsläppsrätter för 400 miljoner ton mindre än tidigare planerade 300 miljoner ton. Det kallas för ”backloading”. Dels minskar utbudet av utsläppsrätter redan i år med 100 miljoner ton, vilket var oväntat mycket och dels är den politiska signalen till marknaden central. EU vill att marknaden ska finnas kvar och att priset ska vara signfikant. Ett pris på 5 euro per ton, där priset låg fram till mitten av januari var uppenbarligen för lågt för EU:s politiker. Vi tror inte att dagens pris på 6.59 euro per ton är den prisnivå som EU tänker på, utan snarare 10 euro och kanske 15 euro. Det är helt tydligt nu att marknaden för utsläppsrätter INTE är en fri marknad, utan en politiskt styrd marknad, där den politiska styrningen är avgörande för priset.

Allt annat lika skulle en fördubbling av priset på utsläppsrätter ge ett elpris som är 33% högre.

EU fattade också beslut om att slopa de nationella målen för minskningen i CO2-utsläpp. Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien har alla, liksom Sverige, förbundit sig att minska utsläppen med 40% till 2013 och 80% till 2050. Detta behöver de inte göra längre, utan minskningen ska ske på EU-nivå, heter det. EU politikerna i Bryssel kallar det för ”flexibilitet”. Det innebär i praktiken att det är fritt fram för dessa länder att brassa på med kolkraft, givet att man har utsläppsrätter. Den nye tyske finansministern Sigmar Gabriel har sagt att de förnybara energikällorna har blivit en ”albatross runt halsen på industrin” så att de kan leda till en ”avindustrialisering” av Tyskland. Förbundskansler Angela Merkel har tidigare sagt att en för stor andel förnybar elproduktion kan leda till problem med energitillförseln.

Vi tycker att priset på el kommit ner så långt att vi väljer att gå tillbaka till en köprekommendation. Då volatiliteten är hög och vi tror att den kommer att fortsätta att vara det, är inte BULL-certifikat bäst, utan EL S eller om man vill ta mer risk, en ”mini long” mini future. Bäst är att försöka köp om terminspriset kommer ner mot 28.50. Går priset under 28.50 måste man dock gå ur (stop loss).

Naturgas

Ordentligt kallt väder i USA har ökat efterfrågan på gas och minskat lagren, vilket får ytterligare kallt väder att direkt påverka priset. Sedan början på november har priset på maj-terminen gått upp med 1 hel dollar från 3.60 per MMBtu till 4.60.

Naturgaspriset analyserat

Koppar

Koppar, liksom andra basmetaller, köptes upp inför årsskiftet och det hotande exportstoppet av malm från Indonesien. Det var ett klassiskt fall av ”buy on rumour, sell on fact”. Priset föll tillbaka, men inte hela vägen ner. Tekniskt har vi en köpsignal sedan uppgången i december. Rekylen nedåt ska därför betraktas som ett köptillfälle.

Koppardiagram

Efterfrågan på koppar i världen är större än utbudet, vilket visar sig i de fallande lagren på LME. Lagret på 308,000 ton är på en nivå där det tidigare talats om brist på material. Även terminskurvan uppvisar tilltagande tecken på brist. Sedan den 10 januari, en månad sedan, ligger priserna visserligen lägre, men graden av backwardation har ökat. Det är ett ”bullish” tecken. Den som investerar i koppar nu via terminsmarknaden kan förvänta sig stigande pris och kan också göra investeringen i terminer som handlas till rabatt i förhållande till spotpriset. Vi ser detta i terminskurvorna nedan (10 januari och i fredags 7 februari).

Koppardiagram

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Aluminium, den svagaste bland basmetallerna, föll under den tekniska stödnivån under januari. Sedan dess har priset rekylerat upp, samtidigt som lagren sjunkit. Vi skulle ändå inte vilja köpa aluminium än.

Aluminiumgraf

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Priset på zink rekylerade ner till stödnivån vid 1950 dollar och vände sedan uppåt i veckan. Lagren fortsätter att rasa i en skrämmande takt. Lagren är visserligen fortfarande stora, men i den här takten når de noll om drygt ett år.

Zinkgrafer

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Lagren av nickel fortsätter att öka, trots exportstoppet av malm från Indonesien. Priset verkar vara väl understött, men motståndet vid 15000 dollar per ton har inte brutits än och såsom lagersituationen utvecklar sig är nickel inte lika ”bullish” som koppar och zink. Just nu ligger dock nickelpriset på tekniskt stöd vid 14,140 dollar och bör kunna gå upp till 15,000 dollar. En köpt position i BULL NICKEL X4 S bör kunna ha goda möjligheter att bli en lönsam placering, givet detta.

Nickelpriset

Guld

Guldet borde ha reagerat med stigande pris efter Non-Farm Payrolls, som råoljepriset gjorde. Nu lyckades inte guldmarknaden handla positivt, när den borde det, och det är ett negativt tecken. Priset ligger precis under ett tekniskt stöd på 1270, som det inte lyckats ta sig över den senaste månaden.

Fysiska handlare av investeringsguld säger att de sålt lika mycket hittills i år som under hela förra året. Skrotningen av gamla smycken har helt torkat upp, dels för att priset är så lågt och dels antagligen för att reserverna hos folk har tömts. På den fysiska sidan, i alla fall i Sverige, är efterfrågan på fysiskt guld alltså stark, samtidigt som utbudet av skrot minskat kraftigt. För att par år sedan var skrotningen av smycken i Sverige mycket större än efterfrågan på guld, investeringsguld inräknat. Detta ser nu helt annorlunda ut.

Guldpriset

Det ökande intresset för att köpa investeringsguld syns även i ETF-statistiken. Fondernas innehav av guld har slutat minska från mitten av januari och kurvan har planat ut vid 56 miljoner uns.

ETF-statistik på guld och silver

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld. Tecknen på en vändning till det positiva har ökat, men det är negativt att priset inte steg på NFP-statistiken i fredags.

Silver

Silver fortsätter att ligga under ett tekniskt motstånd. Priset är har också gott stöd på nedsidan. Som vi sett ovanför fortsätter placerare att sälja andelar i börshandlade fonder på silver, men detta tycks inte ha någon negativ effekt på priset.

Silverpris

Vi fortsätter med neutral vy på silver, till dess vi får en tydlig teknisk signal.

Platina & Palladium

Platina orkade inte över det tekniska motståndet vid 1481 dollar och vände ner till det tekniska stödet, som hittills har hållit. Vi tycker att det här är ett köptillfälle.

Platina-diagram

Palladium föll också tillbaka och stängde i fredags på 708.8 cent. Vi tycker att palladium är köpvärt på den här nivån.

PA-diagram

Vi rekommenderar alltså köp av både platina och palladium.

Kaffe

För två veckor kunde du här läsa utförligt om torkan i de brasilianska delstaterna Minas Gerais och Espirito Santo, som är centrum för kaffeproduktionen i landet och därmed i världen. Torkan har fortsatt och det är klart att årets kommande skörd blir mindre än förväntat. Det talas också om att nästa års skörd också kommer att påverkas, i kanske ännu större utsträckning. I fredags kom dock de första väderleksrapporterna med nederbörd för området. Somar Meteorologia skrev i en emailad rapport i fredags att torkan kommer att bestå under den första halvan av februari. Därefter kommer de kallfronter som finns över Argentina och Uruguay att röra sig norrut och med kallare väder och nederbörd.

Vi ser skillnaden mellan prognosticerad nederbörd för perioden 10 – 12 februari respektive 14 – 22 februari. I den vänstra (fram till 14 februari) är det mycket blått över Minas Gerais och Espirito Santo, vilket betyder extremt lite nederbörd. I bilden till höger är det mer grönt och gult, som indikerar 1 – 3 tum nederbörd.

Kaffeodlingsväder

Förra årets skörd som var klar i oktober var enligt CONAB 49.2 miljoner säckar (om 60 Kg). Årets skörd har estimerats till 48.3 miljoner säckar, men det står klart att torkan kommer att minska det. Ett odlingskooperativ i Brasilien som heter Cooparaiso säger att deras skörd kan hamna på 2.7 – 2.8 miljoner säckar istället för 3 miljoner. Om vi överför den minskningen på 8.5% till hela Brasilien skulle det innebära att skörden blir 44.2 miljoner säckar istället för 48.3.

KaffeDet finns dock andra rapporter, som pekar på en ännu lägre skörd. I södra Minas Gerais finns rapporter om fenomenet som kallas ”Coracao Negro”, eller ”svart hjärta. När man delar på kaffebären finns där två små vissnade, torkade och svarta bönor, som inte duger för att göra kaffe av. En lantbrukare, intervjuad av Bloomberg, sade berättade att han trodde att skörden skulle bli minst 30% mindre än normalt. Förra året hade han sålt hela sin skörd – i år ingenting, eftersom han inte vet om han kommer att ha något att sälja. Nedanför ser vi en bild på ”Coracao Negro”.

Lantbrukarna hade ställt in sig på att priset skulle bli lågt. Därför beskar man träden innan blomningen i oktober. Torkan har dock gjort att de beskurna träden inte växer. I de fält som har nyplanterats har plantorna vissnat i.

Normalt sett är det regnperiod fram till april och därefter torrt fram till september. I Minas Gerais har det inte regnat sedan december och det är mycket ovanligt. Det innebär att markfukten, reserverna som behövs under april till september, inte finns där. För att återställa markfukten behöver det regna mycket mer än normalt fram till dess.

Nedan ser vi ett diagram på skörden i Brasilien i antal miljoner säckar. Arabica i Brasilien är en ”vartannatårsgröda”. Gröna år är de med hög skörd och röda de med lägre. Skörden i somras (mellan april och oktober) var en skörd som var lägre, men rekordhög för att vara en sådan. Det pressade priset på kaffe förra året. Årets skörd ska vara en hög, men förutspåddes i januari av CONAB att bli lägre än förra årets skörd. Det var innan torkans effekt uppmärksammades. Den blåa stapeln längst till höger, visar en 9% lägre skörd (som torkan kan medföra).

Conab - Kaffe

En skörd på 9% innebär att globala lager, allt annat lika, inte ökar som tidigare väntat, utan stannar på samma nivå. Blir skörden ännu lägre, som vi har sett att det finns indikationer på, blir lagren lägre. Effekten av torkan är inte heller begränsad till en skörd och ett år, utan kommer att ha en effekt på produktionen även nästa år.

Priset på kaffe rusade upp när informationen om torkan väl sjönk in (långt efter att du kunde läsa om det här för två veckor sedan). Priset gick från 113 cent den 27 januari till 144.15 i torsdags den 6 februari. Vi ska komma ihåg att produktionskostnaden ligger på 147 cent i år, enligt en rapport från USDA. Medan priset ännu ligger under produktionskostnaden är det trots allt så att det strukturellt råder överproduktion av kaffe på global basis. På kort sikt tycker vi att kaffepriset är fullvärderat och vi tror att marknaden kommer att ta hem vinster.

Kaffepris-analys

På lite längre sikt än det allra mest kortsiktiga, tror vi att kaffeprisets fallande trend är slut och att effekten av torkan i Brasilien har skyndat på vändningen i kaffemarknaden. På lite längre sikt rekommenderar vi köp av kaffe. I nedanstående diagram ser vi prisutvecklingen de senaste tio åren. Kan man köpa på ca

Kaffepris-diagram över 10 år

Vi rekommenderar att man tar hem sina vinster på mycket kort sikt och försöker köpa ner mot 130 cent. En rekyl nedåt kan vara förestående, föranlett av såväl kommande nederbörd som vinsthemtagningar och i så fall ta ner priset till 122 – 127 cent, men i en stark marknad kanske priset inte når ner dit. Generellt sett behåller vi köprekommendationen på kaffe.

Det finns nu också mini futures från SEB på kaffe, som erbjuder högre hävstång.

Se även analysbrevet på övriga jordbruksråvaror från SEB.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Comfort zone for OPEC+ in 2024 as fundamentals gradually improve in its favor

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back to its sideways trade range and inching almost unnoticeable higher as the year progresses. Brent crude is up 0.2% this morning to USD 82.7/b along with copper (+0.3%) and Shanghai equities (+1.0%). Brent crude saw some bearish action at the end of last week but it recovered a good portion of that ydy (+1.1%) and then a little more again this morning. With this it has mostly returned back to its sideways trading pattern.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude averaged USD 79.1/b in January. So far in February it has averaged USD 81.5/b and at the moment it trades at USD 82.7/b. Typical market comments these days are along the theme ”looking for direction” or ”waiting for new signals on supply or demand”. But other comments are more attuned to a view that the direction is indeed sideways this year. Argus last week describe the outlook for the supply/demand balance for 2024 as ”almost perfectly aligned” and Goldman adds to this view in a note yesterday with ”oil set to extend its tight trading range”.

Cease-fire in Gaza on Monday 4 March may create a buying opportunity. News this morning is Biden expressing hopes that a cease-fire in Gaza may start as soon as Monday next week. In our view there is basically zero risk premium in the current oil price due to Middle East tensions. So if the oil price sells off on firm news of a cease-fire, then it is probably a good buying opportunity in our view.

We maintain our strong view of an average Brent crude oil price of USD 85/b in 2024. Total US crude and product stocks including SPR has gone flat sideways since the end of 2022, all through 2023 and has continued to do so in 2023. US oil inventories are below where they were one year ago both when SPR is included and excluded. This is a reflection of a global oil market in balance though OPEC+ has indeed been the balancing agent.

For the year to come, total US hydrocarbon liquids production is forecast by the US EIA to go flat sideways until October this year and in Q4-24 US production is forecast to be only 0.1 m b/d above Q4-23. So no damaging super-growth from the US to kill the oil party this year. In its last monthly report the US EIA actually reduced its forecast for US production by 100 k b/d to 22.3 m b/d (all liquids included). Russia’s energy minister, Nikolay Shulginov, stated in Tass news agency recently that he expects Russian oil production to decline to 530 mn ton in 2024 from 523 mn ton in 2023. That’s a decline of 1.3% YoY and would equate to a decline of 120-130 k b/d decline YoY. So neither of these oil producing giants are set to unsettle the global oil market this year with too much supply.

Demand growth looks set to be a normal 1.3 m b/d in 2024. The most bearish on oil demand growth is probably the IEA which predicts demand to grow on by 1.2 m b/d YoY in 2024. The US EIA expects demand to grow by 1.4 m b/d. But if we look closer at the numbers from the IEA it expects demand to rise by 1.6 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24. Together with muted supply from both the US and Russia this year this all sums up to a gradually rising need for oil from OPEC through 2024. This made us write the headline ”Better and better every day” in a crude oil comment in late January. Demand for oil from OPEC doesn’t look stellar. But it looks set to be better and better through the year and that is most definitely a great comfort zone for OPEC+.

Sideways, yes, but normal trade range around the mean is still usually +/- USD 20/b. Amid all the current calmness, let us still not forget that Brent crude usually trades in a range through the year of +/- USD 20/b around the mean as there are always some surprises along the way. We don’t think that the situation in the Middle East will spiral out of control into an all-out regional war involving Iran and resulting in large losses of oil supply to the market. And we don’t think there are much risk premium in current oil prices related to this either. But at times in 2024 it may look like it might happen. And that’s probably when you would see the high price point of the year. Maybe as high as USD 105/b. On the bearish we do not think that we’ll have a major economic slowdown or a recession in 2024. But at times in 2024 it may look like we are about to tip into a major slowdown and that would probably be when you’d see the low price point of the year. Maybe as low as USD 65/b.

Total US crude and product stocks incl. SPR has gone sideways since end of 2022, all through 2023 and so far in 2024. Currently it is only 13 m b above the low-point in late 2022!

Total US crude and product stocks incl. SPR
Source: SEB graph, Blbrg data

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average. Still struggling with a significant deficit of middle distillates.

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg and EIA data

US refinery utilization at very low level vs. normal. Extensive maintenance this spring is expected. Result will be low production of oil products, falling inventories of oil products, higher refining margins but also rising crude stocks.

US refinery utilization at very low level vs. normal.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US EIA forecast for total US liquids production. To go sideways in 2024 to Oct-2024.

US EIA forecast for total US liquids production
Source: SEB graph and calculations, US EIA data STEO

Strong growth in US supply in 2022 and 2023. But 2024 is only set to grow 0.5 m b/d YoY on average. The growth in 2024 is in part a result of production in 2023 starting low and ending high. But from Jan to Oct 2024 US production will go sideways and only rise by 0.1 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24.

YoY change in total US hydrocarbon liquids production
Source: SEB calculations and graph, US EIA data STEO

Global floating crude stocks at 66 m b and not too far above the more normal 50 m b level.

Global floating crude stocks
Source: SEB graph, Blbrg data

IEA Feb-2024 OMR: Call-on-OPEC is rising gradually through 2024. Better and better for OPEC every quarter to Q3-24

Source: SEB graph, IEA data
Fortsätt läsa

Analys

The self-destructive force of unregulated solar power

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Modifications

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Solar and wind power production has increased rapidly over the latest years as LCOE costs have fallen sharply while government support schemes have given it an extra boost as well. Solar and wind power production is totally unregulated supply. They produce whenever they produce. Fossil power supply on the other hand is fully dispatchable to the degree that we tend to take it for granted. As such we have naturally tended to underestimate the consequences of not having dispatchability in solar and wind power.

When you start out with a large, fossil-based power system it is fairly easy to add unregulated power supply from solar and wind because it can piggyback on the dispatchability and flexibility of the fossil power system. But as the share of unregulated renewable energy rises to a larger and larger share of production, the flexibility in the fossil part of the system naturally gets smaller and smaller. This problem is accentuated further  by the fact that solar power production has a very high concentration of production where 80% of production in a year is produced in only 20% of the hours in the year. Thus fossil flexibility and dispatchability is eroded much faster during these 20% hours.

Power prices typically collapse to zero or negative when demand is fully met or saturated by unregulated power supply. That again implies that solar power profitability collapse as well. And the result of that of course is that the exponential growth in solar power production which we now take for granted and which we expect will lead us all the way to zero emissions could come to a full stop as well.

This is already a rapidly increasing problem in California where more and more renewable energy is denied access to the grid because there simply isn’t enough demand for it just then or because the grid cannot handle it. But it is also becoming an increasing problem in Germany where the strong growth and high concentration of solar power increasingly is destroying the power prices just when they produce the most.

The need for biiiig, cheeeeap grid batteries are now becoming increasingly critical for the the exponential growth in solar and wind power to continue.

We fear that the self-destructive force on power prices, of exponential growth in unregulated solar power, is some kind of Solar-hara-kiri process with respect to its own profitability. And that it has the potential to develop along a curve of ”first gradually, then suddenly”. And when/if that happens the exponential growth in unregulated solar power production should naturally come to a screeching halt.

The resolution of the problem is of course the eventual arrival of biiiig, cheeeap grid batteries which then again will sett solar power production free to resume its exponential growth. 

Feeding solar and wind power supply into a fossil system is easy to start with. Then very difficult. It is easy to build unregulated solar and wind power supply into a flexible fossil system. It is easy to infuse unregulated power supply (Solar and Wind) into a power system where there is lots and lots of fossil based power. Fossil supply can then back-off and make room for solar and wind power whenever the sun is shining or the wind is blowing and then ramp up again when it suddenly disappear.  But when unregulated, renewable energy supply keeps growing it becomes harder and harder to infuse yet more of it into the system as the fossil flexibility is increasingly eroded. That’s when yet more supply of solar and wind is no longer pushing aside fossil supply but instead is starting to destroy their own prices.

Solar power produces 80% of its production during 20% of the hours in the year. Solar power has however a much more tightly focused production profile than wind. In Germany in 2023 some 80% of all solar power production was concentrated on only 20% of the hours of the year. For wind power the 80% share of production was spread out over 50% of the hours in the year. The reason is of course that the wind can blow both summer and winter and night and day. Solar power is instead focused during the day and during summer. It has a much higher concentration of production.

Power prices tend to collapse when demand is fully covered by unregulated power supply. When solar power production grows rapidly in a given power system then its high production concentration will eventually lead to full saturation during certain hours of the year. Demand during these hours will then be fully supplied and covered by unregulated power like solar, wind, run-of-river hydro and other unregulated supply. That is great as it means that the fossil share in these hours then are close to zero.

The problem is that power markets, more than any other commodity market in the world, are extremely sensitive to imbalances in supply and demand. A little bit too little supply and the power price can spike up to close to infinity. A little bit too much supply and the price crashes to zero or negative.

When unregulated power supply reaches full demand saturation during certain hours then power prices tend to collapse because it is so easy to get a little bit too much supply.

It is not a problem when power prices collapse for just a few hours per year. But the number of hours affected is growing rapidly many places. The US EIA highlighted in October 2023 (”Solar and wind power curtailments are rising in California”) that this is becoming a bigger and bigger problem in California. Since 2019 the power system operator there has been forced to curtail supply of unregulated power more and more. There simply isn’t enough demand in certain hours to meet the spikes in unregulated supply or the grid isn’t up to the task of distributing the unregulated supply in the system.

So when producers of unregulated supply produces the most they increasingly are denied access to sell it into the grid or if they are allowed to sell it into the grid the price is close to zero or even negative.

US EIA: Solar and wind power curtailments are rising in California

US EIA: Solar and wind power curtailments are rising in California
Source: The US EIA in October 2023

Germany is increasingly affected as booming solar production is depressing prices more and more. This is now also a rapidly increasing problem in Germany where rapid growth in supply of solar and wind power together increasingly are forcing power prices lower just when they produce the most.

Average German power prices for hour 1 to 24 for certain periods and years. Highly concentrated supply of solar power during summer and during the day is increasingly forcing power prices towards zero during these periods

Average German power prices for hour 1 to 24 for certain periods and years
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

It is like ”Solar hara-kiri” when increasing supply of solar power is killing its own prices and profits. It was not a big problem economically when only a few hours are affected. But as more and more hours are affected it is becoming an increasing problem. It is like ”Solar hara-kiri” where rapidly rising supply of solar power is increasingly killing its own prices. With that it is killing its profits. And if profits are killed than new-build and growth in supply will typically slow down rapidly as well. 

This is probably not a big problem globally yet as the global power system is still predominantly fueled by fossil fuels which can back off when renewable energy spikes up. But in certain pockets of the world where penetration of unregulated power supply has reached high levels it is becoming an increasing problem. Like in California and in Germany.

The volume weighted solar power price in September 2023 in Germany had a 38% discount to power prices during non-solar power hours. And the discount looks like it is rapidly getting bigger and bigger.

The monthly average volume weighted solar power price versus the average volume weighted non-solar power price weighted by the inverse profile. In Germany in September 2023 solar power producers only achieved 62% of the average price during hours of the day when the sun wasn’t shining.
The monthly average volume weighted solar power price versus the average volume weighted non-solar power price weighted by the inverse profile.
Source:  Source: SEB graph and calculations and graphs. Based on German 15 min solar power prod. extracted from Blbrg

First gradually, then suddenly. There is a clear risk here that this progresses along a process of ”first gradually, then suddenly”. This is already what we have seen over the past couple of years: The discount for what solar power earns when it produces power versus what the power price is when it is not producing is increasing rapidly as more and more unregulated power supply hits right into the ”demand ceiling”. The inflicted pain from this process so far has to a large degree been masked by incredibly high natural gas prices. So even if the profitability for solar power has been eroding, the average power price in the system has been much higher than usual due to high natural gas and CO2 prices.

Graphing all the individual hourly data for solar power and power demand in Germany in 2022 we see that solar power alone is not yet reaching full saturation versus demand.

Germany 2022: Hourly German power demand and solar power supply in 2022. A total of 8760 hours for each in consecutive order. Her showing only Demand and Solar power production
ourly German power demand and solar power supply in 2022
Source: SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

The unregulated power supply is increasingly hitting the ”demand ceiling”. If we now add all the other sources of unregulated power supply, predominantly offshore and onshore wind and run of river, then we get the following picture where we see that unregulated German power supply increasingly is hitting right up and into the ”demand ceiling”. In those instances there will be no, flexible fossil power supply left to back off and that is typically when power prices collapse or go negative.

Germany 2022:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours for each in consecutive order.
Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

High unregulated power supply saturation vs demand implied lower power prices in 2022. Sorting 8760 individual power prices in Germany from Y2022 from lowest to highest shows that power German power prices were strongly related to the penetration of unregulated power supply. In the following graph, we have  sorted the data from the lowest price to the highest price in the year 2022. Prices were ireasingly depressed when unregulated power penetrated up and into the ”demand ceiling”. Natural gas prices were extreme in 2022 and overall power prices were exceptionally high for that reason as well. But the tendency of price destruction in relation to high levels of unregulated power vs demand is clear.

Germany 2022:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours. Sorted according to how hourly power prices were from lowest to highest.
Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

The unregulated power supply penetrating vs demand was even deeper in 2023. If we make the same graph for the year 2023 from 1 Jan to 20 Oct, we can see how the unregulated power is penetrating deeper and deeper into the power ”demand ceiling”. As a result the solar power discount vs. non-solar power hours from March to September in 2023 reached an even higher discount in 2023 than in 2022.

2023 year to 20 October:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours. Sorted according to how hourly power prices were from lowest to highest. German power demand was down 8.3% YoY in H1-2023 due to the European energy crisis and still very high power prices
2023 year to 20 October:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

Solar power hours and non-solar power hours is not given as a clear cut-off, but a gradual one. In the following graph given as average profiles of the year from hour 1 to hour 24. First calculated explicitly for solar power production and then the inverse is calculated from that one. These solar power profiles can then be calculated for each individual day in the year giving individual inverse-curves on a daily basis.

The daily ”solar power production profiles” and the ”non-solar power production profiles” typically looks like this graph but calculated individually per day as solar power production varies from day to day and through the seasons. The solar power production profile is explicitly given by the actual solar power production that day while the non-solar power profile is derived directly from this and the inverse of it on a daily basis.
The daily "solar power production profiles" and the "non-solar power production profiles
Source: SEB graph and calculations and graphs. German 15 min solar power prod. extracted from Blbrg

The exponential growth in solar and wind power is likely to slow down in the years to come as grid constraints and lack of power cables is holding up growth in renewable energy with waiting times for access of 5-10 years:

Offshore wind auction’s lack of bids must be ‘wake-up call’ for UK, says RWE chief”

FT: ”Gridlock: how a lack of power lines will delay the age of renewables”

FT: ”Will there be enough cables for the clean energy transition?” 

Fortsätt läsa

Analys

Surge in US crude inventories dampens bullish sentiment

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Price action
Brent crude is currently trading at USD 81.4 per barrel, marking a decline from its February peak of USD 83.6 per barrel recorded yesterday (February 14th), representing a notable drop of 2.6% within a short span of time.

Ole R. Hvalbye,
Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

This morning, crude prices continue to slide, following a larger-than-anticipated increase in US crude inventories (+12.0 million barrels) as reported in the US Petroleum Status Report (EIA). This uptick in inventories is attributed to a further decrease in refinery operations and a relatively softer demand for petroleum products.

Yesterday, crude prices flirted with January highs amidst geopolitical tensions in the Middle East and sustained production cuts by OPEC+. However, the surge in crude inventories observed recently, the most significant since November 2023, is tempering bullish sentiment. Notably, inventories at the ”key” Cushing, Oklahoma, exceeded expectations for this time of year (refer to page 2 in attachment).

Adding to the bearish sentiment is the widespread reduction in oil product inventories, primarily influenced by refinery outages rather than a substantial uptick in demand. Notably, US crude oil refinery inputs averaged 14.5 million barrels per day, marking a decrease of 297 thousand barrels per day compared to the previous week, with refineries operating at 80.6% of their capacity.

Recent market expectations suggest the likelihood of prolonged higher US interest rates due to persistent inflationary pressures, resulting in a stronger US dollar. This aspect contributes to weaker oil prices, as the cost of procuring oil in other currencies becomes relatively expensive, thereby impacting short-term demand dynamics.

Oil inventories

Changes in Inventories:
Crude Oil Excluding SPR: Commercial crude oil inventories (excluding SPR) increased notably by 12.0 million barrels, representing a 2.8% rise from the previous week, but still a substantial 6.8% decrease from the same period last year. However, the surge exceeds typical seasonal adjustments, indicating potential reduced crude demand, and a more well-balanced market.

Distillate: Distillate (diesel) fuel oil inventories declined by 1.9 million barrels, showcasing a 1.5% decrease from the prior week but a significant 5.4% increase compared to the same period last year (naturally from very low levels). The weekly drawdown contributed to a further decline compared to normal, and now distillate stocks remain approximately 7% below the five-year average for this time of year – indicating sustained demand or constrained production.

Gasoline: Total motor gasoline inventories witnessed a decrease of 3.7 million barrels, marking a 1.5% decline from the previous week but a modest 2.2% increase from the same period last year. This reduction aligns with seasonal expectations, albeit slightly exceeding typical adjustments.

Jet Fuel: Inventories of kerosene-type jet fuel increased by 0.1 million barrels, representing a minimal change of 0.2% from the prior week. However, compared to the same period last year, jet fuel inventories surged by 12.1%, indicative of potential shifts in air travel for the start of 2024.

Crude & Product Including SPR: Total petroleum stocks, inclusive of SPR, witnessed a modest increase of 5.9 million barrels, indicating a 0.4% rise from the prior week. However, compared to the same period last year, total stocks experienced a notable 2.4% decrease.

Crude & Product Excluding SPR: Excluding SPR holdings, total petroleum stocks increased by 5.2 million barrels, reflecting a 0.4% rise from the previous week but a 2.1% decrease compared to the same period last year. Despite the weekly increase, petroleum stocks remain below historical averages for this time of the year.

Supply and Demand:
Supply remained relatively stable, with domestic crude oil production and imports showing marginal fluctuations. However, net imports witnessed a notable decline, reflecting shifts in trade patterns and production capacities.

Demand for petroleum products witnessed a decline, as evidenced by product supplied figures. The declines in certain product categories suggest nuanced shifts in consumer behavior.

Exports and Imports:
Exports surged by 751 thousand barrels per day, indicating robust international demand for US petroleum products. Conversely, imports witnessed a decline of 437 thousand barrels per day.

Fortsätt läsa

Populära