SEB Råvarubrev 4 juli 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityDrar dollarn norrut igen?

MARKNADEN I KORTHET

Kinesiskt PMI i fredags blev lite bättre än förväntat vilket hjälpte till att lyfta priset på basmetallerna ett snäpp till. Dessutom fick vi helgen besked om att den Kinesiska obligationsmarknaden, världens tredje största, nu så sakteliga ska öppnas upp för utländska köpare (flöden åt andra hållet dröjer nog något/några år ytterligare) via HK. Bra arbetslöshets och inköpschefsstatistik har vi också fått från Euroområdet. En stark TANKAN från Japan har givit bränsle åt Nikkei (vilket också en svagare yen gjort). Indien genomförde i helgen den största skattereformen, nationella momsregler, på 70 år vilket bör öka tillväxtpotentialen. Riksbankens besked idag, tisdag, att lämna räntan oförändrad och att ta bort de tre sista baspunkterna i en fallande räntebana (som nu är helt platt till kvartal 3 2018 då räntan förväntas vara -0,40 %) var ett förväntat utfall.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Efter åtta dagar på raken med stigande oljepris vore det inte konstigt om marknaden inte skulle ta en liten paus. Intressant nog stiger priset trots att allt fler analyshus justerar ned prognoserna och att Libyen nu nått upp till en produktionsnivå på 1m fpd, man kan gissa att OPEC ångrar att exkludera Libyen (och Nigeria) från överenskommelsen. Den långa spekulativa nettopositioneringen har fortsatt falla och är nu nere på nivåer vi inte sett sedan bottennivåerna för oljan i början av 2016. Följaktligen så är spekulanterna nu inte alls positionerade om priset skulle fortsätta stiga, något som vi tolkar positivt. Industrimetallerna har efter den senaste uppgången tagit en liten paus men vi tror på att positiva globala inköpschefsiffror fortsätter att stödja en fortsatt prisuppgång. Torkan på de amerikanska/kanadensiska prärierna har fortsatt att driva upp vetepriserna. Kvartalspriset på el fortsätter, efter en paus i juni.

Valuta: Dollarn ser nu ut att vara på väg att göra ett litet allvarligare försök att avsluta den nedåtkorrektion som vi befunnit oss i sedan början av året (dollar index, €/$). Ledartröjan har för närvarande USD/JPY, något som eventuellt kan komma att ändras om riskaptiten försämras.

Börser: Vi är fortsatt lite tveksamma till börserna i närtid och t.ex. både OMXS30 och DAX lämnade tekniska månadssäljsignaler i och med junistängningen. För OMX så blir utvecklingen runt 1600 nivån avgörande för den fortsatta utvecklingen.

Räntor: Långa räntor verkar nu ha funnit sina respektive korrektionsbottnar och fortsatt stigande räntor bör därför vara att vänta. Intressant nog verkar många centralbanker, nästan synkront, nu att börjat låta mer hökaktigare.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – få nettolånga spekulanter kvar.
 • Nickel – avslutad korrektion?
 • Guld – fortsatt under press.
 • DAX – fler svaghetstecken.
 • USD/SEK – ett nytt försök att avsluta korrektionen.
 • OMX30 – testar 55d mv-bandet underifrån.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $49.57/fat.Förra veckan föll antalet borriggar med 1. Trenden har ju under en tid varit att allt färre riggar tagits i bruk så frågan har bara varit när vi skulle få en första negativ notering. Dock är en veckas statistik långt ifrån någon bekräftelse men ger ändå en fingervisning om att fallande priser ger svårigheter med finansiering (som ju i huvudsak sker genom företagsobligationer) och därigenom minskad aktivitet. I och med inträdet i kvartal 3 (och sedan 4) har vi kommit in i en period som säsongsmässigt betyder ökad efterfrågan och förhoppningsvis en snabbare neddragning av lagren. Vad som talar emot det är fortsatt ökad produktion i Nigeria och Libyen. Flytande oljelager dvs. chartrade supertankers är också på rekordnivå.

Konklusion: Det värsta kan nu eventuellt vara över för oljepriset.

OBSERVATIONER

+ IEA’s prognos är för ökad efterfrågan på OPEC olja under H2.
+ Spekulanterna har den minsta nettolånga positionen sedan jan 2016.
+ Ökad geopolitisk oro.
+ En förlängd OPEC neddragning med 9 månader till 31/3-18.
+ Situationen i Venezuela förvärras kontinuerligt.
+ Globala lagerneddragningar är nu en etablerad trend men det går långsamt, väldigt långsamt.
+ Tekniskt sett så uppvisar den accelererande uppgången ett positivt momentum.
– Libysk produktion nu uppe i 1m fpd.
– Forcadoterminalen ökar Nigerias export med ~200k fpd och prognosen för Nigeria är att nå 2m fpd i augusti.
– Rekordnivåer för flytande oljelager.
– Hur OPEC’s exitstrategi ska se ut.
– EIA höjer prognosen för amerikansk produktion 2018.
– Amerikanska bensinlager är stora för årstiden.
– Förslag att sälja halva den amerikanska strategiska reserven.
– Amerikansk produktion är nu upp lika mycket som icke OPEC medlemmarna ska skära ned.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

NICKEL, dagsgraf, $10170 /tonBättre än förväntad Kinesisk PMI i fredags hjälpte till att lyfta metallpriserna ytterligare ett snäpp. Dock anser vi fortfarande att nickelpriset har fortsatt att dras med upp av de andra metallerna då fundamentala faktorer inte talar för ett högre pris. Vi ser också att när metallerna nu korrigerar lägre så är nickelsäljarna snabbt tillbaka på banan.

Konklusion: Uppgången över för denna gång?

OBSERVATIONER

+ Bättre än förväntad kinesisk PMI.
+ Fortsatt stark bostadsmarknad i Kina.
+ Rykten om att kinesiska myndigheter eventuellt ska lätta på regleringar avseende investeringar i råvaror (skulle det vara sant tillsammans med en mindre stram likviditet så skulle vi sannolikt få se en lite bättre uppgång).
+ Den långa spekulativa nettopositioneringen mer eller mindre oförändrad från förra veckan.
+ Om stridigheterna på Mindanao (Filippinerna) skulle komma att påverka nickelbrytningen i området.
+ Tekniska stöd i $8865 – 8410 området.
– Stigande dollar påverkar negativt.
– Första ökningen av produktionen sedan 2013 enligt ny rapport.
– Säsongsmässigt faller kinesisk nickelimport under andra halvåret (monsunregnen gör att dagbrottsbrytning tar en paus)
– Indonesien exporterar malm igen.
– Byte av Filippinsk miljöminister gör att risken för suspenderade/stängda gruvor är mycket lägre än tidigare.
– Likviditetssituationen i Kina (man vill framför allt pressa ”skuggbankssektorn”).
– Mer utbud på väg från Nya Kaledonien, Kanada och Australien.
– Tillnyktringen över Trump’s infrastrukturinvesteringar.
– Tekniskt sett så ser den långsamma korrektivas uppgången nu att ha kommit till sitt slut. Faller vi tillbaka under 55d mv-bandet kommer det att stärka oss i vår vy.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1 & X4 S
BEAR NICKEL X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1225/uns.Guldet har verkligen inte presterat väl under den senaste månaden. Dollar och guld har under juni fallit i tandem vilket är ett klart svaghetstecken för den gyllene metallen. Obligationsräntor har stigit kraftigt, tonfallet från centralbanker har på senaste tiden också blivit mer hökaktigt, samtidigt som inflationstakten backat något så sammantaget så har miljön inte varit gynnsam för guld. Skulle marknaden etablera sig under $1214 mörknar utsikterna ytterligare.

Konklusion: Under press (och än mer så under $1214).

OBSERVATIONER

+ Dollarns ($ index) försök till återhämtning ser än så länge inte förtroendegivande ut.
+ Långsammare höjningstakt från FED då inflationen riskerar att krypa ned ytterligare i höst pga. energipriserna.
+ Svagare amerikansk statistik under kvartal 2.
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ Den geopolitiska situationen och då framför allt Nordkorea.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015), det är numera guldskrotet som täcker underskottet.
+ Om inflationen dvs. realräntorna skulle börja falla igen.
+ Tekniskt viktigt stöd vid $1214.
– Många centralbanker har på senare tid börjat låta betydligt mer hökaktiga.
– Den långa spekulativa nettopositionen fortsätter att falla.
– Inflationen är fortsatt låg.
– Alla typer av volatilitets/skräckindikatorer är på väldigt låga nivåer vilket visar en mycket låg grad av stress i marknaden.
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Tekniskt sett så utlöses en ny säljsignal vid ett brott av $1214.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €12446Tysk statistik fortsätter att visa på styrka i ekonomin. Även utsikterna för Euro-området har förbättrats vilket gynnar Tyskland då Euro-länderna är Tysklands största exportdestination. Även att Italien fått grönt ljus för den senaste bankräddningsoperationen lättar på trycket. Dessutom är det de banker med störst andel dåliga lån som tas om hand vilket är bra för det europeiska banksystemet. Dock har flödet i USA in i Europabaserade ETF:er minskat vilket kan peka mot vinsthemtagningar dvs. försäljningar av europeiska aktier och euro. Vi tycker också att vår fråga från förra veckan om varför stark statistik inte leder till annat än misslyckade försök på uppsidan. Den dagliga säljsignalen den 20:e juni har ytterligare förstärkts då även månadsgrafen gick i sälj per den sista juni.

Konklusion: Vi förväntar oss mer vinsthemtagningar.

OBSERVATIONER

+ IFO slog nytt rekord i framtidsutsikter.
+ Tysk arbetslöshet är rekordlåg.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ De senaste bankkriserna i Spanien och Italien under juni har inte lett till några svallvågor snarare tvärtom.
+ Lägre energipriser (både olja och gas ned samtidigt som euron har stärkts) gynnar europeisk industri.
– Minskat inflöde från amerikanska investerare.
– Stigande räntor.
– En liten men ändå viss osäkerhet inför det tyska Förbundsdagsvalet.
– President Trump’s handelspolitik, han har varnat tysk bilindustri.
– Den starkare euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Tekniskt sett så skickar marknaden sälj signal efter säljsignal.
– RSI divergensen visar på mycket svagt momentum på uppsidan.
– Tekniskt så har månadsgrafen signalerat för korrektion.
– Tekniskt så har vi brutit under den stigande 55d mv kanalen.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,5450Riksbanken tog som förväntat bort de tre sista punkterna i sin räntebana som nu är helt plan, -0,50 %, fram till kvartal 3 2018 då prognosen säger -0,40 %. Inte förrän kvartal 2019 förväntas räntan krypa upp över nollan. Samtidigt flaggar man för ytterligare obligationsköp vid behov. Så full fart på stimulanserna samtidigt som USA fortsätter att höja bör kunna stödja en återhämtning av USD/SEK kursen. Vi skulle dock behöva klättra upp över motstånd runt 8,62 och 8,69 för att också få mer bevis att köparna återvänt och inte bara för att ta vinst på korta positioner.

Konklusion: Ett nytt försök att avsluta korrektionen.

OBSERVATIONER

+ Riksbanken fortsätter att vara mycket expansiv.
+ Minskade inflöden från US till EU aktier.
+ Ekonomiskt överraskningsindex för USA har börjat stiga efter ett brant fall under kvartal 2.
+ FED’s räntehöjning.
+ Räntedifferensen Tyskland/USA som har minskat sedan i december ser nu ut att börja vidgas igen.
+ Riksbanken motsätter sig en kraftigare kronförstärkning.
+ Korträntedifferensen mellan USA och Sverige fortsätter att vidgas.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln, pekar mot en ny topp under 2017 eller nåddes den redan i december 2016?
+ Tekniskt sett kan nu en korrektionsbotten vara på plats och RSI vänder upp från översålt läge. En dagsvändningssignal gavs per måndagens stängning.
– Draghi’s senaste tal tolkades som hökaktigt.
– Lägre amerikanska inflationsförväntningar.
– Något högre än förväntad svensk KPI.
– Den stora osäkerheten avseende President Trump’s politik.
– Tekniskt sett är det negativt att vi ligger kvar i den tidigare kanalen och under det tidigare stödområdet.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMX (TEKNISK ANALYS)

OMX30 daglig graf, 1626Så i och med nedgången i juni bröts den 11 månader långa sekvensen av kontinuerligt stigande kurser. Så sedan förra veckan så har vi fallit ned ur den konsolidering (positiv triangel eller multitopp som vi pekade på förra veckan) samt brutit under 55d mv bandet. Dessutom avslutades juni med att månadsgrafen sände en klar o tydlig varningssignal, en månadsvändningssignal. Vi är därför fortsatt avvaktande till OMX och inte med mindre än att vi bryter upp över juni-toppen blir vi positivare igen. Skulle innevarande studs avvisas från 55d mv bandet är det dags att bli ytterligare försiktig.

Konklusion: Vi har nu troligen inlett en period av nedåtkorrektion.

OBSERVATIONER

+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Trenden är fortsatt positiv, 55d mv bandet har en positiv lutning.
+ Priset har passerat 78,6 % korrektionspunkt av 2015/2016 nedgången vilket tenderar att leda till nya toppar.
+ Det långsiktiga vågmönstret är positivt.
– Månadsvändningssignal per sista juni.
– 55d mv band brutet.
– En ”överdrivet” lång uppgångssekvens (11 månader i sträck) bröts i och med nedgången in juni.
– Volatilitetsindex a’ la VIX & V2Xpå väldigt låga nivåer.
– Vecko och månadsgraferna är överköpta. På veckobasis har vi inte varit så här överköpta sedan inför toppen 2015.
– Fortsatt negativ divergens.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top