Connect with us

Analys

SEB Råvarubrev 4 juli 2017

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityDrar dollarn norrut igen?

MARKNADEN I KORTHET

Kinesiskt PMI i fredags blev lite bättre än förväntat vilket hjälpte till att lyfta priset på basmetallerna ett snäpp till. Dessutom fick vi helgen besked om att den Kinesiska obligationsmarknaden, världens tredje största, nu så sakteliga ska öppnas upp för utländska köpare (flöden åt andra hållet dröjer nog något/några år ytterligare) via HK. Bra arbetslöshets och inköpschefsstatistik har vi också fått från Euroområdet. En stark TANKAN från Japan har givit bränsle åt Nikkei (vilket också en svagare yen gjort). Indien genomförde i helgen den största skattereformen, nationella momsregler, på 70 år vilket bör öka tillväxtpotentialen. Riksbankens besked idag, tisdag, att lämna räntan oförändrad och att ta bort de tre sista baspunkterna i en fallande räntebana (som nu är helt platt till kvartal 3 2018 då räntan förväntas vara -0,40 %) var ett förväntat utfall.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Efter åtta dagar på raken med stigande oljepris vore det inte konstigt om marknaden inte skulle ta en liten paus. Intressant nog stiger priset trots att allt fler analyshus justerar ned prognoserna och att Libyen nu nått upp till en produktionsnivå på 1m fpd, man kan gissa att OPEC ångrar att exkludera Libyen (och Nigeria) från överenskommelsen. Den långa spekulativa nettopositioneringen har fortsatt falla och är nu nere på nivåer vi inte sett sedan bottennivåerna för oljan i början av 2016. Följaktligen så är spekulanterna nu inte alls positionerade om priset skulle fortsätta stiga, något som vi tolkar positivt. Industrimetallerna har efter den senaste uppgången tagit en liten paus men vi tror på att positiva globala inköpschefsiffror fortsätter att stödja en fortsatt prisuppgång. Torkan på de amerikanska/kanadensiska prärierna har fortsatt att driva upp vetepriserna. Kvartalspriset på el fortsätter, efter en paus i juni.

Valuta: Dollarn ser nu ut att vara på väg att göra ett litet allvarligare försök att avsluta den nedåtkorrektion som vi befunnit oss i sedan början av året (dollar index, €/$). Ledartröjan har för närvarande USD/JPY, något som eventuellt kan komma att ändras om riskaptiten försämras.

Börser: Vi är fortsatt lite tveksamma till börserna i närtid och t.ex. både OMXS30 och DAX lämnade tekniska månadssäljsignaler i och med junistängningen. För OMX så blir utvecklingen runt 1600 nivån avgörande för den fortsatta utvecklingen.

Räntor: Långa räntor verkar nu ha funnit sina respektive korrektionsbottnar och fortsatt stigande räntor bör därför vara att vänta. Intressant nog verkar många centralbanker, nästan synkront, nu att börjat låta mer hökaktigare.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – få nettolånga spekulanter kvar.
  • Nickel – avslutad korrektion?
  • Guld – fortsatt under press.
  • DAX – fler svaghetstecken.
  • USD/SEK – ett nytt försök att avsluta korrektionen.
  • OMX30 – testar 55d mv-bandet underifrån.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $49.57/fat.Förra veckan föll antalet borriggar med 1. Trenden har ju under en tid varit att allt färre riggar tagits i bruk så frågan har bara varit när vi skulle få en första negativ notering. Dock är en veckas statistik långt ifrån någon bekräftelse men ger ändå en fingervisning om att fallande priser ger svårigheter med finansiering (som ju i huvudsak sker genom företagsobligationer) och därigenom minskad aktivitet. I och med inträdet i kvartal 3 (och sedan 4) har vi kommit in i en period som säsongsmässigt betyder ökad efterfrågan och förhoppningsvis en snabbare neddragning av lagren. Vad som talar emot det är fortsatt ökad produktion i Nigeria och Libyen. Flytande oljelager dvs. chartrade supertankers är också på rekordnivå.

Konklusion: Det värsta kan nu eventuellt vara över för oljepriset.

OBSERVATIONER

+ IEA’s prognos är för ökad efterfrågan på OPEC olja under H2.
+ Spekulanterna har den minsta nettolånga positionen sedan jan 2016.
+ Ökad geopolitisk oro.
+ En förlängd OPEC neddragning med 9 månader till 31/3-18.
+ Situationen i Venezuela förvärras kontinuerligt.
+ Globala lagerneddragningar är nu en etablerad trend men det går långsamt, väldigt långsamt.
+ Tekniskt sett så uppvisar den accelererande uppgången ett positivt momentum.
– Libysk produktion nu uppe i 1m fpd.
– Forcadoterminalen ökar Nigerias export med ~200k fpd och prognosen för Nigeria är att nå 2m fpd i augusti.
– Rekordnivåer för flytande oljelager.
– Hur OPEC’s exitstrategi ska se ut.
– EIA höjer prognosen för amerikansk produktion 2018.
– Amerikanska bensinlager är stora för årstiden.
– Förslag att sälja halva den amerikanska strategiska reserven.
– Amerikansk produktion är nu upp lika mycket som icke OPEC medlemmarna ska skära ned.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

NICKEL, dagsgraf, $10170 /tonBättre än förväntad Kinesisk PMI i fredags hjälpte till att lyfta metallpriserna ytterligare ett snäpp. Dock anser vi fortfarande att nickelpriset har fortsatt att dras med upp av de andra metallerna då fundamentala faktorer inte talar för ett högre pris. Vi ser också att när metallerna nu korrigerar lägre så är nickelsäljarna snabbt tillbaka på banan.

Konklusion: Uppgången över för denna gång?

OBSERVATIONER

+ Bättre än förväntad kinesisk PMI.
+ Fortsatt stark bostadsmarknad i Kina.
+ Rykten om att kinesiska myndigheter eventuellt ska lätta på regleringar avseende investeringar i råvaror (skulle det vara sant tillsammans med en mindre stram likviditet så skulle vi sannolikt få se en lite bättre uppgång).
+ Den långa spekulativa nettopositioneringen mer eller mindre oförändrad från förra veckan.
+ Om stridigheterna på Mindanao (Filippinerna) skulle komma att påverka nickelbrytningen i området.
+ Tekniska stöd i $8865 – 8410 området.
– Stigande dollar påverkar negativt.
– Första ökningen av produktionen sedan 2013 enligt ny rapport.
– Säsongsmässigt faller kinesisk nickelimport under andra halvåret (monsunregnen gör att dagbrottsbrytning tar en paus)
– Indonesien exporterar malm igen.
– Byte av Filippinsk miljöminister gör att risken för suspenderade/stängda gruvor är mycket lägre än tidigare.
– Likviditetssituationen i Kina (man vill framför allt pressa ”skuggbankssektorn”).
– Mer utbud på väg från Nya Kaledonien, Kanada och Australien.
– Tillnyktringen över Trump’s infrastrukturinvesteringar.
– Tekniskt sett så ser den långsamma korrektivas uppgången nu att ha kommit till sitt slut. Faller vi tillbaka under 55d mv-bandet kommer det att stärka oss i vår vy.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1 & X4 S
BEAR NICKEL X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1225/uns.Guldet har verkligen inte presterat väl under den senaste månaden. Dollar och guld har under juni fallit i tandem vilket är ett klart svaghetstecken för den gyllene metallen. Obligationsräntor har stigit kraftigt, tonfallet från centralbanker har på senaste tiden också blivit mer hökaktigt, samtidigt som inflationstakten backat något så sammantaget så har miljön inte varit gynnsam för guld. Skulle marknaden etablera sig under $1214 mörknar utsikterna ytterligare.

Konklusion: Under press (och än mer så under $1214).

OBSERVATIONER

+ Dollarns ($ index) försök till återhämtning ser än så länge inte förtroendegivande ut.
+ Långsammare höjningstakt från FED då inflationen riskerar att krypa ned ytterligare i höst pga. energipriserna.
+ Svagare amerikansk statistik under kvartal 2.
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ Den geopolitiska situationen och då framför allt Nordkorea.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015), det är numera guldskrotet som täcker underskottet.
+ Om inflationen dvs. realräntorna skulle börja falla igen.
+ Tekniskt viktigt stöd vid $1214.
– Många centralbanker har på senare tid börjat låta betydligt mer hökaktiga.
– Den långa spekulativa nettopositionen fortsätter att falla.
– Inflationen är fortsatt låg.
– Alla typer av volatilitets/skräckindikatorer är på väldigt låga nivåer vilket visar en mycket låg grad av stress i marknaden.
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Tekniskt sett så utlöses en ny säljsignal vid ett brott av $1214.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €12446Tysk statistik fortsätter att visa på styrka i ekonomin. Även utsikterna för Euro-området har förbättrats vilket gynnar Tyskland då Euro-länderna är Tysklands största exportdestination. Även att Italien fått grönt ljus för den senaste bankräddningsoperationen lättar på trycket. Dessutom är det de banker med störst andel dåliga lån som tas om hand vilket är bra för det europeiska banksystemet. Dock har flödet i USA in i Europabaserade ETF:er minskat vilket kan peka mot vinsthemtagningar dvs. försäljningar av europeiska aktier och euro. Vi tycker också att vår fråga från förra veckan om varför stark statistik inte leder till annat än misslyckade försök på uppsidan. Den dagliga säljsignalen den 20:e juni har ytterligare förstärkts då även månadsgrafen gick i sälj per den sista juni.

Konklusion: Vi förväntar oss mer vinsthemtagningar.

OBSERVATIONER

+ IFO slog nytt rekord i framtidsutsikter.
+ Tysk arbetslöshet är rekordlåg.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ De senaste bankkriserna i Spanien och Italien under juni har inte lett till några svallvågor snarare tvärtom.
+ Lägre energipriser (både olja och gas ned samtidigt som euron har stärkts) gynnar europeisk industri.
– Minskat inflöde från amerikanska investerare.
– Stigande räntor.
– En liten men ändå viss osäkerhet inför det tyska Förbundsdagsvalet.
– President Trump’s handelspolitik, han har varnat tysk bilindustri.
– Den starkare euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Tekniskt sett så skickar marknaden sälj signal efter säljsignal.
– RSI divergensen visar på mycket svagt momentum på uppsidan.
– Tekniskt så har månadsgrafen signalerat för korrektion.
– Tekniskt så har vi brutit under den stigande 55d mv kanalen.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,5450Riksbanken tog som förväntat bort de tre sista punkterna i sin räntebana som nu är helt plan, -0,50 %, fram till kvartal 3 2018 då prognosen säger -0,40 %. Inte förrän kvartal 2019 förväntas räntan krypa upp över nollan. Samtidigt flaggar man för ytterligare obligationsköp vid behov. Så full fart på stimulanserna samtidigt som USA fortsätter att höja bör kunna stödja en återhämtning av USD/SEK kursen. Vi skulle dock behöva klättra upp över motstånd runt 8,62 och 8,69 för att också få mer bevis att köparna återvänt och inte bara för att ta vinst på korta positioner.

Konklusion: Ett nytt försök att avsluta korrektionen.

OBSERVATIONER

+ Riksbanken fortsätter att vara mycket expansiv.
+ Minskade inflöden från US till EU aktier.
+ Ekonomiskt överraskningsindex för USA har börjat stiga efter ett brant fall under kvartal 2.
+ FED’s räntehöjning.
+ Räntedifferensen Tyskland/USA som har minskat sedan i december ser nu ut att börja vidgas igen.
+ Riksbanken motsätter sig en kraftigare kronförstärkning.
+ Korträntedifferensen mellan USA och Sverige fortsätter att vidgas.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln, pekar mot en ny topp under 2017 eller nåddes den redan i december 2016?
+ Tekniskt sett kan nu en korrektionsbotten vara på plats och RSI vänder upp från översålt läge. En dagsvändningssignal gavs per måndagens stängning.
– Draghi’s senaste tal tolkades som hökaktigt.
– Lägre amerikanska inflationsförväntningar.
– Något högre än förväntad svensk KPI.
– Den stora osäkerheten avseende President Trump’s politik.
– Tekniskt sett är det negativt att vi ligger kvar i den tidigare kanalen och under det tidigare stödområdet.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMX (TEKNISK ANALYS)

OMX30 daglig graf, 1626Så i och med nedgången i juni bröts den 11 månader långa sekvensen av kontinuerligt stigande kurser. Så sedan förra veckan så har vi fallit ned ur den konsolidering (positiv triangel eller multitopp som vi pekade på förra veckan) samt brutit under 55d mv bandet. Dessutom avslutades juni med att månadsgrafen sände en klar o tydlig varningssignal, en månadsvändningssignal. Vi är därför fortsatt avvaktande till OMX och inte med mindre än att vi bryter upp över juni-toppen blir vi positivare igen. Skulle innevarande studs avvisas från 55d mv bandet är det dags att bli ytterligare försiktig.

Konklusion: Vi har nu troligen inlett en period av nedåtkorrektion.

OBSERVATIONER

+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Trenden är fortsatt positiv, 55d mv bandet har en positiv lutning.
+ Priset har passerat 78,6 % korrektionspunkt av 2015/2016 nedgången vilket tenderar att leda till nya toppar.
+ Det långsiktiga vågmönstret är positivt.
– Månadsvändningssignal per sista juni.
– 55d mv band brutet.
– En ”överdrivet” lång uppgångssekvens (11 månader i sträck) bröts i och med nedgången in juni.
– Volatilitetsindex a’ la VIX & V2Xpå väldigt låga nivåer.
– Vecko och månadsgraferna är överköpta. På veckobasis har vi inte varit så här överköpta sedan inför toppen 2015.
– Fortsatt negativ divergens.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära