SEB Råvarubrev 23 november 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMarknaden positionerar sig för tillväxt

MARKNADEN I KORTHET

Vad som kännetecknat marknaden sedan det amerikanska presidentvalet är en rotation mot positionering för ökad tillväxt. Industrimetaller, olja, dollar och börser (industriländer) har stigit medan obligationer (pris), tillväxtmarknader och guld har fallit. Det är troligt att denna rotation mellan sektorer och länder fortsätter ännu en tid. Följaktligen är det förnärvarande inte konstigt att basmetaller och dollar stiger i tandem.

Råvaror: Kommande veckas huvudattraktion lär bli OPEC mötet den sista november. Intensiva förhandlingar pågår för närvarande och i huvudsak så med Iran och Iraq som ännu inte verkar ha accepterat förslaget om produktionsbegränsningar. Skulle man misslyckas med att komma överens väntar lägre oljepriser och en längre väg till balans mellan utbud och efterfrågan. Lyckas man komma överens vill man inte ha upp priset för mycket för då kommer amerikansk skifferolja tillbaka i än snabbare takt. Industrimetaller är fortfarande i efterfrågan men i vissa fall motsvarar inte priset längre fundamentala faktorer varför det är lite bubbelvarning inom segmentet (kinesiska spekulanter är en huvudsaklig drivkraft). Elpriserna har korrigerat kraftigt lägre pga. ovanligt milt och blött väder, men vintern står i antågande och grundläggande problem kvarstår så frågan är väl snare när än om vi får en reaktion uppåt igen.

Valuta: Dollarn fortsätter att vara väldigt efterfrågad, inte minst från tillväxtmarknader. Inför FED mötet så finns väl möjligheter till fortsatt uppgång men med en höjning i priset finns fallhöjd om så inte skulle bli fallet. USD/SEK fortsätter att stiga men som tänkt med långsammare takt då kronan inte längre faller mot euron.

Börser: Börser i västvärlden fortsätter att stiga (alla amerikanska index har nu handlats till nya rekordnivåer). Tillväxtmarknader är fortsatt under press men även här tror vi framgent på en viss uppdelning mellan länder som drar nytta av möjliga bättre tillväxtutsikter och de som har stora, och allt dyrare, dollarlån. Den kinesiska valutan har fallit mot dollarn till sin lägsta nivå sedan 2008 (de verkar inte överdrivet rädda för Trump o valutamanipulation).

Räntor: Långa obligationsräntor har tagit en kortare paus men risken för fortsatta obligationsförsäljningar måste anses vara stor.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – kommer OPEC överens?
 • Koppar – korrektion inte trendvändning.
 • Guld – nedgången fortsätter! Viktigt stöd i fokus.
 • El – milt o blött triggade en ordentlig korrektion.
 • USD/SEK – 2009 års topp i sikte.
 • OMXS30 – såja, nu ser det ljusare ut.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $49,16/fat.Det verkar fortsatt gå relativt trögt att sy ihop de sista delarna, dvs. Iran och Irak, i ett färdigt avtal inför OPEC mötet den 30:e november (normalt så är mötena till för att skriva under redan framförhandlade avtal men nu verkar det som om diskussionen om Iransk produktionsfrysning och Irakisk begränsning faktiskt kommer att hamna på ministrarnas bord). I övrigt så är ju alla medlemmar i akut behov av ökade intäkter varför intresset att få till stånd en överenskommelse måste ses som stor.

Konklusion: Fortfarande en övervikt för att en överenskommelse skrivs under.

OBSERVATIONER

+ Sirte terminalen i Libyen tillfälligt stängd.
+ En trolig OPEC överenskommelse.
+ Risk för att de nyligen öppnade korta spekulativa positionerna måste stängas vid en OPEC överenskommelse.
+ Situationen i Venezuela är fortsatt mycket osäker.
+ Nya attacker i Nigerdeltat.
+ Stödet vid $43.00/03 höll väl.
– Något ökad risk för att OPEC förhandlingarna strandar.
– 20 % har produktiviteten bland amerikanska skifferolje-producenter stigit de senaste 12 månaderna
– Antalet korta spekulativa positioner fortsätter att öka kraftigt och långa att minska.
– Kontango Brent spot/terminer visar på fortsatt överskott.
– Libysk produktion fortsätter att öka (och när utskeppningsterminalen El Sidr öppnar ytterligare utbud).
– Antalet amerikanska borriggar fortsätter stadigt att öka (ökad oljeproduktion följer med 3-6månaders eftersläpning).
– Tekniskt har vi sedan någon dag fastnat runt motståndet vid $49.74.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR

KOPPAR, dagsgraf, $5601/tUppgången verkar än så länga ha nått vägs ände (för denna gång). Stängningen av korta och öppnandet av långa spekulativa positioner verkar ha tagit en paus (inga nya långa positioner öppnades under förra rapportperioden). Flera analysfirmor har också sedan förra veckan räknat på vad de infrastrukturförslag Trump hintat om skulle betyda för efterfrågan på olika metaller. Vad gäller koppar så ger de initiala beräkningarna, om Trump skulle få igenom sina förslag, vilket inte alls är säkert, vid handen att USA’s ökade konsumtion skulle lyfta den globala efterfrågan med ynka en procent. Följaktligen är det utvecklingen i Kina som fortsatt kommer att diktera utbud/efterfrågan.

Konklusion: Vi tror på fortsatt hög kortsiktig volatilitet.

OBSERVATIONER

+ Trump’s uttalanden har spätt på förväntningarna om stora infrastrukturinvesteringar (oklart hur detta ska finansieras om skatterna samtidigt ska sänkas).
+ Kv. 3 statistik visade på att bruten malm i högre grad varit av lägre kvalitet vilket ökat spekulationer om att flera stora gruvor passerat max produktion (utan nya investeringar).
+ Marknaden tror att årets historiskt få produktionsstörningar upprepar sig 2017.
+ Kinesisk efterfrågan håller ställningarna.
+ Tekniskt återtest av tidigare motstånd, nu stöd. Så länge detta håller emot kvarstår möjligheten för en ny topp.
– Koppar har nu gjort sitt ”komma ikapp” rally.
– Ny rekordlång spekulativ positionering (långa kontrakt) och nära nytt rekord i nettopositioneringen.
– Kopparmarknaden befinner sig inte i underskott.
– Producenter lockas antagligen att börja sälja av framtida produktion.
– Givet fortsatt fallande produktionskostnader bör produktionen komma att öka (då marginalerna nu är bättre).

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1, X2, & X4 S
BEAR KOPPAR X2, & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1208/uns.Kräftgången för den gula metallen fortsätter och vi är nu nere och nafsar huvudstödsområdet i kanten. Den fortsatt stigande dollarn, de stigande räntorna och en ökad tro på en tillväxtfrämjande politik är alla negativa nyheter för guldet. Inte ens en trolig högre inflationstakt (med Trump’s politik) har förmått bromsa guldets nedgång. En höjning med 25bpr i december förväntas Fed leverera vilket bör vara ytterligare motvind för guldet. Ett visst tekniskt köpande kan dock förväntas nu när vi tar steget ned i huvudstödsområdet.

Konklusion: Vi ser fortsatta nedåtrisker för guldet.

OBSERVATIONER

+ Guld/silver relationen har ännu inte vänt ned.
+ Processen med att ta fram riktlinjer för finansiella guldprodukter godkända enligt Sharialagstiftning fortsätter och ett avgörande bör nu vara nära.
+ Fallande guldproduktion (produktionen toppade 2015?).
+ Statsobligationer till ett värde av $10,4 biljoner handlas nu till negativ ränta vilket är en liten minskning sedan september.
– Utflöden ur guld ETF:er (bara tillväxtmarknader och obligationer sålde av mer).
– Den spekulativa långa nettopositionen föll relativt kraftigt men är fortfarande stor (nettopositioneringen föll än mer, i procent termer).
– Statistiken för kv.3 visar en minskad efterfrågan med 10 % (mynt, tackor, smycken). Bara ETF-köp uppvisade en positiv utveckling.
– Tekniskt är vi nu nere i ett mycket viktigt stödområde.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, 4, 5 & 10 S
BEAR GULD X2, X4, X5 & X10 S

EL

EL dagsgraf, €36,85/MWhVarmare och blötare väder, fallande kolpriser och inkopplingen av Forsmark 3 har tillsammans hjälpt till att pressa elpriset lägre under den senaste veckan (spotpriset (som inte ligger till grund för certifikaten) är i skrivande stund 20 % ned från toppen den 7/11 och terminspriset något mindre). De underliggande riskerna (svag hydrobalans, Franska reaktorproblem, stigande kolpristrend m.m.) vid en kallare än normal väderlek kvarstår naturligtvis men är just för dagen ett mindre problem (istillväxten och snötäcket i Nordamerika och Sibirien ligger över medel för de senaste 10 åren om det kan vara en fingervisning?).

Konklusion: Kallare eller inte kallare vinter än normalt? Det är den helt avgörande frågan marknaden ställer sig just nu.

OBSERVATIONER

+ Något kallare väder är på gång.
+ Hydrobalansen befinner sig i ett fortsatt stort underskott om cirka 19/20 TWh, den sämsta nivån sedan 2013, men en liten förbättring ser ut att ligga i korten kommande veckor.
+ Franska elpriser ligger kvar på mycket höga nivåer.
+ Fransk kärnkraft (12 reaktorer) kommer att behöva en mer djupgående revision än vad som tidigare varit planerat. Åtta av rektorerna är nu under revison (de kvarvarande fem reaktorerna är beräknade att tas ur drift från mitten av dec). Enligt plan ska alla vara tillbaka på nätet senast den 18/1-2017.
+ Kina ska stänga många (upp emot 1,000) kolgruvor i år.
+ Ringhals 2 är under reparation och beräknad återstart är den första december (+/- 31dagar).
+ Vattenfyllnadsgraden i vattenmagsinen har fallit från 72,4 % till 69,2 % vilket är
+ Tillrinningen upphör nu när nederbörden kommer som snö.
+ Tekniskt ser prisnedgången sedan förra veckan fortsatt korrektiv ut.
– Forsmark 3 tillbaka i full produktion.
– Det blötare och mildare vädret som förväntades infann sig men kommande vecka ser rätt normal ut för årstiden.
– Kolprisets utmattningstecken har lett till en priskorrektion.
– Priset på utsläppsrätter har fortsatt backa något.
– Kinas regering har givit order om ökad kolproduktion.
– Risk för att marknaden har överreagerat på problemen inom fransk kärnkraft.

Tillgängliga certifikat:
BULL EL X2, X4 &X5 S
BEAR EL X1, X2, X4 & X5 S

USD/SEK

USD/SEK, veckograf, 9,2270.Vår tanke om att USD/SEK nu gått in i en långsammare stigningstakt (då kronan nu inte längre tappar mot den nu allt svagare euron dvs. att EUR/SEK följer EUR/USD söderut) har visat sig korrekt. Dessutom så bör nu toppen från 2009 göra sig påmind. Fed’s räntebesked (för närvarande mer eller mindre helt inprisat) den 16:e december är nästa viktiga dollar-händelse dock utgör den Italienska folkomröstningen den 4:e december en stor eur-risk.

Konklusion: Nästan framme vid 9,3310 motståndet (den högsta punkt som nåddes under finanskrisen).

OBSERVATIONER

+ Ökat fokus på den italienska folkomröstningen (och det ser just nu inte ut som Renzi får igenom sina förslag).
+ Amerikanska aktier är i ropet.
+ Nu en fullt inprisad räntehöjning i USA.
+ Trumps tal om stora infrastrukturinvesteringar har fått marknaden att köpa råvaror, aktier, dollar och sälja obligationer.
+ Riksbankens signal för om möjligt ännu lägre reporänta.
+ Svensk inflation fortsatt låg vilket ökar sannolikheten för att Riksbanken agerar igen.
+ Säsongsmönstret är positivt med stigande dollar okt./nov.de senaste fem åren.
+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka (vilket gjort kronan till en finansieringsvaluta).
+ Dollarcykeln (åtta årscykeln sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Tekniskt så befinner vi oss i en starkt trendande fas.
– Att den italienska folkomröstningen den 4:e december röstar ja till premiärminister Renzi’s förslag.
– EUR/SEK och EUR generellt har handlats lägre.
– Att Riksbanken inte levererar mer/fler stimulanser.
– Att FED igen (december) skjuter upp nästa höjning.
– FED vill inte ha en allt för stark dollar.
– Mycket starkt motstånd vid 9,33.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMXS30 (TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 daglig indexgraf, 1484.Äntligen, får vi väl lov att säga, har vi lyckats att passera 1465 – 1473 området men det tog ett antal misslyckade försök innan så skedde. Marknaden verkar nu ha tagit till sig ett tillväxtscenario (under Trump’s ledning) och ignorerar därför också ränteuppgången. Brottet är positivt och framför allt så om vi lyckas stänga november över 1473, vilket skulle skapa en positiv månadssignal (både nov och dec är har ju en klar övervikt av stigande kurser sett under de tio senaste åren).

Konklusion: Vi gillar nu betydligt mer vad vi ser än vad vi gjorde förra veckan.

OBSERVATIONER

+ Ny topp för året.
+ Priset ligger över 55 och 233v medelvärden.
+ Priset har brutit upp över 2015 års topplinje.
+ Mönstret av fallande toppar från våren 2015 har brutits.
+ 55 och 233d mv har nu båda två positiv lutningar
+ Ett gyllene kors på plats (55d mv korsar upp över 233d mv).
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Kraftigt stigande obligationsräntor.
– Tunga motstånd vid 1483 & 1547.
– Kortsiktigt något överköpt.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top