SEB Råvarubrev 14 november 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityBörstrubbel och oljekorrektion.

MARKNADEN I KORTHET.

Geopolitiken har fortsatt spela första fiolen i oljemarknaden. För det första så är den uppkomna situationen i Saudiarabien långt ifrån klar. I och med moderniseringsplanen av landet (kvinnliga bilförare, ev. avskaffande av kvinnligt förmyndarskap osv.) så har man utmanat starka religiösa krafter (Wahab-klanen) dessutom har man i och med fängslandet av prinsar/ministrar/företagsledare utmanat både andra klaner och affärsintressen. Hur detta slutar är en öppen fråga. Det är även utländska investerares framtida intresse för investeringar. Konflikten med Iran är en annan oroande faktor. Dessutom har nu Venezuela ställt in betalningarna och förhandlar om ned/omskrivningar, ytterligare en geopolitisk risk.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Oljeprisuppgången har sedan förra veckan tagit en paus men fortsatt geopolitisk oro (Saudiarabien, Iran, Venezuela) bör se till att vi håller oss kvar på en relativt hög nivå eller till och med orkar ta oss upp på nytt årshögsta. Dock vill vi höja en varningsflagga då vi har OPEC mötet den 30/11 och skulle det inte komma ut något om en förlängning av innevarande produktionsbegränsningar (som förfaller 31/3) så finns helt klart en risk besvikelse och ett prisfall. Ett lägre pris bör också komma som ett brev på posten om den geopolitiska situationen lättar något. OPEC har även höjt sin prognos för amerikansk skifferoljeproduktion nästa år och med 18-månaders terminen nu vid $53/54 så bör också vi se en ökande aktivitet i framför allt Permian. De stigande WTI priserna ser nu ut att locka till förnyade borrningar då antalet riggar förra veckan åter ökade. Metallerna har haft det lite motigt den senaste veckan men den allmänt lite svagare riskaptitet bör fortsätta lägga ett lock på för kommande vecka/veckor. Håll ett öga på aluminium då den 15/11 markerar starten för den kinesiska uppvärmningssäsongen och därmed möjligheten att stänga ned produktion med tvång om luftkvaliteten blir för dålig. S&P höjer vikten för energi (och sänker jordbruksprodukter) i sitt S&P GSCI råvaruindex för 2018. Utsläppsrätterna föll efter den senaste EU överenskommelsen som ansågs något mjuk. Elpriserna, framför allt på kontintenten, har stigit givet det kallare än normalt vädret. Kakao har brutit upp över sitt 55v mv band.

Valuta: Dollarn har den senaste veckan mer eller mindre konsoliderat tidigare uppgångar. Kronan fick sig igen en tryckare efter svagare KPI statistik på tisdagsförmiddagen. Fortsatt fallande lägenhets/huspriser gör utländska placerare oroligare. PPM-flöden om några veckor kan också pressa kronan ytterligare.

Börser: Som sagt var, vi var något tidiga att ropa på vargen men nu är korrektionen i full swing. Vi tror inte sättningen är klar utan efter en mindre rekyl bör vi se ytterligare lägre kurser. T.ex DAX fick förra veckan en veckosäljsignal (går den över i en månadsdito talar vi om ytterligare nedåtpotential).

Räntor: De långa räntorna har åter börjat stiga något och mer är på väg, tror vi.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – positiv acceleration upp ur den stigande kanalen.
 • Aluminium – korrektionen rycker allt närmare.
 • Guld – fortsatt nedåtrisk.
 • DAX – når vi upp till kanaltaket innan nästa paus.
 • USD/SEK – bör ha mer att ge på uppsidan.
 • OMX30 – nya toppar men med fortsatt vissa svaghetstecken.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $63.13/fat.Sedan arresteringsvågen i Saudiarabien för cirka tio dagar sedan så har oljepriset mer eller mindre handlat sidledes, smältandes den högre riskpremien. Även utvecklingen i Jemen, Bahrain och Venezuela har hjälpt till att lyfta den geopolitiska riskpremien. Så här stor påverkan är det flera år sedan vi såg. OPEC mötet den 30/11 närmar sig med stormsteg och frågan är vad vi kommer att få ut av mötet. Rysslands signaler är att avvakta och förlänga produktionsbegränsningarna vid ett senare tillfälle. Sannolikt får vi ett besked om att följa utvecklingen noga och att en förlängning kommer vid ett senare tillfälle. Venezuelas konkurs är ett kanske underskattat hot om högre oljepris.

Konklusion: Troligen högre efter återtestet av kanalutbrottet.

OBSERVATIONER

+ Geopolitikens återkomst (Saudi, Iran, Bahrain, Jemen, Venezuela).
+ Dollarkorrektionen har tappat fart.
+ Kurvans negativa lutning (backwardation) då det lättare att ligga lång.
+ Långa spekulativa nettopositioner fortsätter att öka och har nått ett nytt rekord (Brent).
+ Lagren faller nu snabbare (bara råoljelager har nu överskott).
+ Ryssland o Saudi fortsätter diskutera en förlängning av produktionsbegränsningarna bortom 31/3 2018.
+ Både IEA och OPEC har nu uppgraderat prognoserna för efterfrågan på olja (OPEC ser nu ett underskott 20185).
+ Situationen i Venezuela är kaotisk.
+ Tekniskt har brottet av $61.70 utlöst ytterligare en köpsignal.
– Om den geopolitiska situationen lugnar sig.
– Antalet oljeriggar i USA ökade förra veckan (är priset (18m terminen) nu tillräckligt hög?).
– EIA och OPEC justerar upp amerikansk skifferoljeproduktion för 2018.
– Antalet borrade men inte igångsatta oljebrunnar, s.k. DUC’s (Drilled but UnCompleted) bara ökar.
– Den långa spekulativa nettopositioneringen är väldigt stor (tänk framtida försäljningar).
– Tekniskt är marknaden fortsatt, men något mindre, överköpt.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

ALUMINIUM

Aluminium LME dagsgraf, $2105/tonSå då är den då här, korrektionen. Trots att det nu bara är en dag kvar till den officiella uppvärmningssäsongen (15/11- 15/3) så har marknaden den senaste veckan handlat ned aluminiumpriset. Håll ögonen på hur smogen utvecklar sig i framför allt nordöstra Kina http://aqicn.org/map/world/#@g/2.882/66.6211/2z då allt för höga partikelhalter riskerar att skapa prisspikar. Dock så länge vi inte ser påtvingade neddragningar kvarstår fortsatt korrektionsrisk på nedsidan.

Konklusion: Siktet inställt på kanalgolvet?

OBSERVATIONER

+ Dollarkorrektionen har tappat ordentlig fart.
+ Global efterfrågeökning är fortsatt stark (troligen den starkaste av de vanliga basmetallerna kommande år).
+ Den kinesiska kampen för en bättre miljö är mycket allvarlig menad.
+ Kostnadsgolvet har flyttats upp med nästan 25 % i år.
+ Risken för temporära framtvingade stängningar av smältverk och kolkraftverk under den kinesiska vintersäsongen (15/11-15/3).
+ Tekniskt fortsatt i den stigande trendkanalen.
– Ökad produktion (från statliga bolag) i pipen för nästa år.
– Kinesisk skulduppbyggnad oroande snabb/hög.
– Lägre infrastruktur och bostadsinvesteringar i Kina.
– Tekniskt så har vi brutit ut ur den stigande kilen (en vanlig trendändande formation) samt bekräftat den negativa divergensen.

Tillgängliga certifikat:
BULL ALUMINIUM X1, X2 & X4 S
BEAR ALUMINIUM X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1272/uns.Riktigt dålig prisutveckling för guld och silver. Trots fallande dollar sedan förra veckan så har guldet fortsatt att vara under press. En större säljpost gick tydligen igenom förra veckan så fort vi närmade oss 55dagars bandet, vilket fortsätter att utgöra tak för närvarande. Vi håller också kvar vår negativa vy så länge vi befinner oss under medelvärdesbandet. Det faktum att uppblossande Mellanösternproblematik inte lett till något guldköpande visar att stressen inte är akut. Dock kan Venezuela tänkas behöva sälja av sitt guld för att få tillgång till någon form av hårdvaluta.

Konklusion: Fortsatt under press.

OBSERVATIONER

+ Amerikanskt skuldtak kommer åter i fokus nästa månad.
+ Tyskarna numera de största privatköparna av guld.
+ Nordkoreaproblemet kvar men lite mindre i fokus.
+ Ökad geopolitisk risk i Mellanöstern
+ Om det kommande kinesiska oljekontraktet i CNY, konvertibelt till guld.
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
– Dålig gensvar på spänningarna Saudiarabien/Iran.
– Venezuelas konkurs kan tvinga fram försäljningar (om de nu har något guld kvar?).
– Utsikterna till en skattereform i USA är i stigande.
– Säsongsmönstret talar för fallande guldpris.
– Den spekulativa positioneringen är fortsatt relativt stor varför en nedgång i pris riskerar att tvinga fram stopp försäljningar.
– Realräntorna är i stigande.
– Tekniskt negativt med bortstötning från 55d mv bandet

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €13041Svaret på förra veckans fråga, huruvida vi skulle nå upp till kanaltaket innan nästa korrektionsförsök skulle inledas, besvarades med ett rungande nej! Förra veckan slutade med en veckosäljsignal varför vi räknar med att hittillsvarande nedgång bara är en del av en lite större korrektion. Vi har hittills hittat stöd vid den förra toppen men efter en mindre reaktion (13192?) är risken stor att vi faller ytterligare, ned mot härnäst 55dagars bandet.

Konklusion: Nere vid första viktiga stöd.

OBSERVATIONER

+ Stigande toppar och bottnar.
+ Euron har börjat försvagas (dock för tidigt att säga permanent eller tillfälligt).
+ Tysk arbetslöshet oförändrat väldigt låg (3.6%) i oktober.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
+ Åtminstone temporärt stöd vid den tidigare toppen, 12952.
– Industriproduktionen för september minskade (1,6 %)mer än förväntat (-0,9 %). Senast 2,6 %.
– Producentpriserna ökade med 3.1% i september.
– Katalonien (avklingande risk).
– Tysk regeringsbildning fortsätter att dra ut på tiden.
– Nordkorea.
– IFO föll senast mer än förväntat (ligger dock kvar på hög nivå).
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– Den starka euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Säljsignaler i dag o veckograferna.
– Bekräftad negativ divergens.
– Negativ kortsiktig vågräkning.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,4245Dagens svaga svenska KPI försvagade kronan och trots att dollarn tappat mot euron räckte SEK försvagningen till att trycka upp USD/SEK till högsta på en vecka. Fortsatt oro dvs. nedgång på bostadsmarknaden i Sverige bör även det fortsätta ge negativa implikationer för kronan varför vi bör se USD/SEK fortsätta lite högre. Kom även ihåg den tekniska formationen, inverterad huvud/skuldra botten som har sitt teoretiska mål vid 8.5275, ett mål inte långt härifrån. Dessutom kommer i början av december PPM flödet som också brukar rendera ett utflöde på 10/15 miljarder SEK då en betydande del av pensionspengarna placeras utomlands.

Konklusion: Kronan bör försvagas mer.

OBSERVATIONER

+ Svagare svensk KPI dvs. risk för räntehöjning mindre.
+ Hopp om en amerikansk skattereform.
+ Allt fler signaler om fallande lägenhetspriser.
+ PPM pengarna är om några veckor på väg.
+ Svårt att bilda en stark regering i Tyskland.
+ Hökaktigare FED, höjning trolig i december.
+ FED har börjat minska sin balansräkningen.
+ Kronindex, KIX, har vänt upp från en viktig teknisk nivå.
+ Korträntedifferensen har fortsatt att öka.
+ Hösten är säsongsmässigt en bättre dollarperiod med framför allt november som en stark månad för USD/SEK.
+ Tekniskt levererar nu den inverterade huvud/skuldra formationen den förväntade uppgången.
– ECB & Riksbanken är fortsatt duvaktiga.
– Synkroniserad global tillväxt är bra för små exportländer.
– Om Riksbanken snabbare än förväntat blir mer hökaktig vilket vi inte tror sker förrän ECB visar vägen.
– Marknaden börjar bli överköpt dollar.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1626Till slut så tog ett allt sämre moment, dvs. mindre och mindre uppgång efter varje ny topp, ut sin rätt och korrektionen var ett faktum. Den nu bekräftade negativ divergensen (ny topp i pris, lägre topp i indikator) bekräftar också att vi nu har äntrat en något kraftigare korrektionsfas. Vi söker en studs från 55d mv bandet men därefter ytterligare nedgång. Det återstår att se om de annalkande PPM pengarna kan ha en positiv påverkan när vi kommer en bit in i december. En stängning i november under 1634 skapar en månadssäljsignal likt den som skapades i juni och skulle i sådana fall ytterligare förlänga nedgångsfasen/potentialen.

Konklusion: Studs men sedan lägre igen.

OBSERVATIONER

+ PPM köpen om en månad.
+ Rapportperioden avklarad med en positiv touch.
+ Mjuk Riksbank väntar med första höjningen.
+ Svagare svensk inflation.
+ Starkare dollar bör fortsätta (KIX index har vänt upp = svagare SEK).
+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Det långsiktiga vågmönstret är fortsatt positivt.
+ Tillbaka över det positivt lutande 233d mv.
+ Positiv 50/200d korsning (det blev alltså inget av det tidigare s.k. dödskorset).
– PMI vände åter ned under 60.
– Bostadsbyggnadsbolag allt svagare.
– Lägenhetsmarknaden faller.
– Svenska 5 & 10-års räntor bör snart fortsätta att stiga.
– Falska brott över tidigare toppar = svaga köpare.
– Veckovändningssignal förra veckan.
– Negativ divergens nu bekräftad.
– En möjlig stigande kilformation, ett vanligt avslutningsmönster

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top