SEB Jordbruksprodukter, 4 augusti 2014

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för jordbrukspriserNästan alla terminer på jordbruksprodukter sjönk med en eller ett par procent i pris i veckan. Undantagen är rapsfrö, som steg ett par procent och potatis som steg 11%. Vete i USA föll nästan inte alls, medan det föll riktigt ordentligt i Paris (kvarnvete) och i London (fodervete). Motivet till att avvika från huvudfåran i världsmarknadsprisernas utveckling är ganska tunt. Det talar för att rapspriset sjunker och de europeiska vetepriserna korrigerar sig, dvs stiger.

I torsdags höjde International Grains Council (IGC) sitt estimat för global skörd av vete till 702 mt och av majs från 963 till 969 mt. De angav högre skörd av majs i USA och av vete i Ryssland som skäl. IGC betraktas knappast som någon fanbärare att följa i oredan, utan snarare som en eftersläntrare. Vi ser att även de höjer sina estimat och anger goda skäl för det, med den överblick det kan ge av att vara sist.

Enligt den ryska tidningen Kommersant vill det ryska jordbruksdepartementet att förbudet mot utländskt ägande av jordbruksmark utsträcks till att även omfatta holdingbolagskonstruktioner där mer än hälften av ägandet slutligen ligger i ickeryska händer. Utlänningar ska däremot inte ha restriktioner på att arrendera mark. Det här är en återgång till tidigare lagstiftning och ur ett utbudsperspektiv är tolkningen att det på lite länge sikt om något sänker produktionsökningstakten på global basis. Hur det påverkar bolag som t ex Black Earth Farming är tidigt att säga, men aktien föll nästan 6% i fredags på NasdaqOMX Stockholm.

Odlingsväder

Europa väntas fortsätta vara blötare än normalt de kommande två veckorna.

Väderkarta

Prognoskartan för nederbörden i USA de kommande två veckorna ser ”bearish” ut för majs och sojabönor: det väntas regna förhållandevis mycket över corn belt och ner längs Mississippi-floden, där sojabönor odlas.

Odlingskarta

Prognosen för Ryssland och Ukraina visar något mer regn än vid förra veckans prognos: 40% av normalt… I veckan som gick fokuserade marknaden på den högre skördeprognosen för vete jag skrev om i förra veckobrevet. Marknaden har ännu inte tagit in det hot mot majsskörden i Ukraina och Ryssland som torkan innebär. Den senaste veckan var mycket USA-väder-fokuserad och har inte alls varit särskilt fokuserad på jordbruket i före detta Sovjetunionen.

Väderkarta

Brasilien, som varit blötare än normalt, när det brukar vara torrt så här på vintern, väntas nu få väsentligt mindre nederbörd än normalt.

Odlingsväder

Vi har tidigare sett att Indiens monsun under början av sommaren var ca 30% mindre än vad som vore normalt, dvs det har varit 30% mindre nederbörd än normalt. Indien är ett land, som bekant ett stort land, med en stadigt och starkt ökande trend av jordbruksproduktion, drivet av ökande inhemsk efterfrågan och export, statligt stimulerad och inte alltid enligt WTO:s regler. Nu kommer dock facit, efter den mindre monsunen: Sådden av ris var på 22.3 mHa, mot 23.8 mHa förra året, majs 5.83 mHA mot 7.5. Sojabönor 9.5 mHa mot 11.7 (oljeväxter totalt 13.7 mHa mot 17). Enligt IMD är monsun-regnen hittills 22% av det normala.

Vete

Läget är intressant ur ett tekniskt perspektiv. Det första man se är att fredagen var en ”key reversal day”, enligt skolboken i teknisk anlays. Priset gick ner till en ny bottennotering, men vänder sedan upp och stänger högre än dagen innan. Det är en key reversal day, när sentimentet om marknaden svänger från extremt negativt, i det här fallet, till positivt inom loppet av en enda handelsdag. Som vi ser nedan har oro – kanske rentav panik på sina håll – byggts upp under juli månad i takt med att priset fallit. Så när marknaden tycks befinna sig i fritt fall, vänder marknaden upp.

En hel del volym har hunnit säljas på vägen ner. När 173 euro bröts gick 11,000 kontrakt på fem minuter.

Vetepris

När man ser nyheterna att regnen nu vid skörd har ökat utbudet av fodervete och minskat utbudet av kvarnvetekvalitet, kanske man förväntar sig att se att prisskillnaden mellan dessa två kvaliteter ökat plötsligt. Förvånande nog är det inte så. Kvarnvete handlas som bekant på Matif och fodervete på Liffe i London. Kvarnvetet har leveranspunkt i Rouen i Frankrike och fodervetet på en rad olika ställen i Storbritannien. Det intressanta är att skillnaden i terminspris för leverans i november ökat successivt hela året. Vid årsskiftet var skillnaden ca 4%, i mars ca 7%, i juni nästan 10% och nu i juli/augusti 12.3%. Ökningen i prisskillnad pga juli månads regn över Frankrike och Tyskland har alltså bara ökat skillnaden med 2%.

Detta återspeglar dock inte situationens allvar i Frankrike / Tyskland helt ut, eftersom UK haft mkt bra väder och fått kvarnvete av utmärkt kvalitet. I UK, är det kanske rentav ont om fodervete. Matifvetet är å sin sida ett kvarnvete av så dålig kvalitet, att många andra skulle kalla det för ett fodervete.

Vetediagram

Chicagovetet (december), stängde återigen i fredags strax över 550 cent. 550 cent ser allt mer ut som ett starkt stöd och att det håller, trots allt, pekar allt mer på att vi borde få en uppgång, snarare än ett nytt prisfall.

Chicagovetet (december)

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan. Matif gick ännu mer in i contango, genom att den korta änden föll. Vi ser också att baissen i vetepriset var en Europeisk företeelse; priserna stod still i USA.

Veteterminer

Skörden av höstvetet i USA hade i måndags för en vecka sedan avancerat till 83% skördat, upp från 75% veckan innan, vilket är lite snabbare än normalt.

Höstvete

I Frankrike råder en viss osäkerhet om vilka kvalitetskrav som den tillkommande leveranspunkten ska få. Från start fram till nu är det Senalia i Rouen som varit leveranspunkt för terminskontrakten på kvarnvete. Nu kommer även en silo från företaget Soufflet att bli en leveranspunkt. Den som trodde att den skulle ligga i La Pallice eller någon annanstans för att öka den geografiska spridningen, misstar sig. Socomac-silon ligger också i Rouen. Det är i skrivande stund osäkert vilka kvalitetskrav den ska ha när den tas i drift som leveranspunkt i november. Störst osäkerhet råder säkert om falltalet. I själva Matif-kontraktets definitioner finns dock inget falltal angivet. Man använder den äldre metoden och anger bara att det får vara maximalt 4% grodda korn.

Vi har uppmärksammat något udda på vetemarknaden och som kan ha bäring på vad vi ska tro om framtida prisutveckling. Samtidigt som priset på novemberterminen faller, ökar efterfrågan på optioner så att dessa har blivit märkbart dyrare under juli månad. Vi ser en bild på detta nedan (blå kurva är handlad volatilitet i optionsmarknaden och röd kurva är terminspriset på vete).

Volatilitet och pris

Frågan är: hur normalt är det med stigande volatilitet och fallande pris?

Nedan ser vi att relationen mellan förändringar i optionsvolatilitet och terminspris på vete normalt sett är positivt. En prisuppgång tenderar att hänga ihop med en uppgång i handlad volatilitet. Sambandet är mycket starkt och det finns ungefär 1 chans på 17 miljoner att det inte skulle vara så.

Relationen mellan förändringar i optionsvolatilitet och terminspris

Så varför går optionsvolatiliteten upp nu samtidigt som priset faller? Det normala är ju att marknaden är ganska lugn när priserna är låga. Låga priser hänger ihop med en stor skörd och välfyllda lager. Välfyllda lager verkar dämpande på prisrörelser och konsumenters oro för att inte få tag på spannmål är också lägre.

Vad vi har hört, är att franska lantbrukarkooperativ just nu är stora köpare av säljoptioner på veteterminer. De är också stora säljare av terminer. Detta säljintresse, att försäkra sig mot varje form av sämre priser, återspeglar en viss panik. Ett uttryck för en slags ”jeg tyer Ikke Mer” känsla, för att citera Ibsen. Eftersom den här paniken inte dyker upp i början på prisrörelsen, utan i slutet, kan det handla om den sista urblåsningen. Man ser ofta en sådan i slutet av varje rejäl nedgång.

Vi tror alltså på prisuppgång och upprepar köprekommendationen. Sent i fredags läste vi även om något ovanligt. Lantbrukare i Ryssland på gränsen till Ukraina har fått order av ryska myndigheter att skörda klart till söndag kväll.

Maltkorn

Maltkornsterminen för leverans i november ligger ungefär 30 euro över Matif-vetet. Det är ungefär samma skillnad som tidigare.

Maltkorn

Majs

Majspriset, som hållit sig stabilt några dagar, föll och bröt igenom sin tekniska stödnivå i fredags. Bakgrunden är att det kom olika nyhetsrapporter från olika delar av Corn Belt i USA, som visade exempel på exceptionellt hög avkastning. Prisrörelsen indikerar att fortsatt prisfall kan vara att vänta. 350 cent bör dock vara ett gott nästa stöd och det är inte långt dit.

Corn future

Crop condition backade 1% till 75% good/excellent.

Crop condition

AgResource räknar med att USA når en produktion på 14.5 miljarder bushels i år (368.5 mt). USDA estimerade i sin senaste WASDE-rapport från den 11 juli en produktion på 352 mt. Allt fler väntar sig en uppjustering av produktionsestimatet i den kommande WASDE-rapporten från USDA. Man ska dock också ta hänsyn till att USDA i dessa fall följer det rapporteringsschema de har.

Majsfälten i EU utvecklar sig också mycket bra. Regn just nu gynnar produktionen.

Vi tror att det finns risk för ytterligare prisfall och går över till neutral rekommendation från köp förra veckan.

Sojabönor

Sojabönorna föll kraftigt i pris i fredags, men har ännu inte brutit det tekniska stödet vid 1050 cent. Inte heller sojamjölet har brutit sitt tekniska stöd vid 340 dollar per short ton. På basis av utvecklingen i USA enbart, skulle man kunna motivera lägre pris, men så har vi effekten av den sena monsunen i Indien att ta hänsyn till. Kinas ekonomi visar å andra sidan påtaglig styrka just nu. Aktieindex i Shanghai har stigit oväntat mycket på kort tid. Aktiebörser betraktas allmänt som ledande indikatorer.

Sojabönor

Priset på sojamjöl vände ner på 360 dollar och stängde i fredags strax över det starka tekniska stödet på 340 dollar. Skulle detta brytas, kan priset eventuellt gå ner till 300 dollar per short ton.

Priset på sojamjöl

Sojaoljan, som inte har något tekniskt stöd av någon form som köpare kan bli fixerade på, har fortsatt att falla till nya kontraktslägsta.

Sojabönsolja

Crop condition för sojabönor backade med 2% till 71% good/excellent.

Crop condition

Vi fortsätter med neutral rekommendation tills vidare.

Raps

Novemberkontraktet på Matif steg faktiskt i veckan, samtidigt som det mesta annat föll i pris. Fredagens avslutning pekar nedåt och det skulle förvåna om inte rapspriset faller i veckan som kommer.

Rapspris

Vi går över till kortsiktig säljrekommendation på rapsfröterminer.

Potatis

Priset på potatis steg med 11% i veckan som gick, till 8.20. Hela uppgången noterades i fredags. Vi vet inte vad uppgången beror på. Kanske är det någon tillverkare av pommes frites eller liknande, som passade på att fyndköpa. I så fall blev denne knappast färdig i fredags.

Potatispris

Gris

Lean hogs fortsatte prisfallet i veckan som gick. Priserna har stigit kraftigt i spåren av PED-virusets framfart och en rekyl nedåt hänger ihop med att nyhetsflödet om den epidemin nästan helt har upphört.

Lean hogs

Spotkontraktet på EUREX Hogs ligger kvar på samma nivå som de senaste två månaderna och stängde på 1.69 euro per Kg.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Mjölk

Fonterras sänkning i tisdags av tidigare prognos för avräkningspriset till leverantörerna på från 7 NZD till 6 NZD / Kg för 2014/15 var värre än vad marknaden väntade sig. Det senaste året har priset varit i genomsnitt 8.40 NZD. Avräkningspriset i Nya Zeeland beräknas alltså sjunka med 29% lägre det kommande året.

Priset på smörterminerna på Eurex har återigen vänt ner efter en kort rekyl uppåt. Som vi er ovan faller priset på sojaolja (vegetabilisk olja) stadigt i världen. Prisuppgången på smör har inte sin motsvarighet i sojaoljan. Det har byggts upp lite mer fallhöjd i smörpriset, av den anledningen.

Även terminerna på SMP har vänt ner den senaste tiden, efter en period av viss stabilitet. I torsdags (sista juli) publicerades USDA:s uppdatering på helmjölkspulver (WMP FOB Western Europe) och den föll också. En prisnotering på WMP på 3091 euro per ton motsvarar ett mjölråvarupris på 3.70 Kr / Kg. Det är precis på den nivå som kombinationen av smör och SMP som Eurex augusti-termin ligger på. Spot-indexen för Eurex smör och Eurex SMP ger dock ett pris på 3.91 Kr / Kg. Marknaden förväntar sig alltså att priset under augusti faller med drygt 5%.

Mejeri

Arlas pris, som exempel för mejeribranschens inköpspris ligger samtidigt på 3.30 Kr / Kg, en spread på 40 öre till augustis terminspris och 60 öre till spotmarknaden. Spreaden till spotmarknaden har varierat mellan åren, men i genomsnitt för sedan 2009 legat på 45 öre. Hittills i år och under 2013 var den större och då inbegriper genomsnittet även dessa år (34 öre var genomsnittet före dessa år).

Priserna

Terminspriserna har fortsatt att sjunka, för alla löptider, även den här veckan. Det största ”nedstället” noteras för höstens kontrakt.

Terminspriser

Givet att terminsmarknaden gör rätt prognos för framtida spotpriser, ser vi att terminsmarknaden förutspår ett genomsnittligt pris under första halvåret 2015 på 3.63 Kr / Kg. Drar vi av marginalen till mejeribranschens avräkningspris på 53 öre, är vi nere på 3.10 Kr / Kg för det.

Vi fortsätter att rekommendera sälj på mjölkterminer, även på smör.

Socker

Priset på socker rasade i veckan som gick, efter att ha brutit även stödnivån vid 17 cent.

Sockerpris

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top