Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 20 maj 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB - Tendens för råvarupriserStatistiken hamrar på marknaderna. Ur vinterns torka blandas massiva rapporter som WASDE-rapporten för en vecka sedan med sin prognostiserade rekordskörd av spannmål – så stor att många först inte kunde tro den, med rapporter om den sena såddens allt snabbare takt. Global ekonomi står samtidigt och stampar. Trots att centralbanker håller räntan på rekordlåg nivå och förser ekonomin med pengar, vill inte tillväxten ta fart. Pengarna hamnar istället på aktiebörsen. Anledningen är att Kina faktiskt kommit ganska långt upp på utvecklingsstegen. En inkomstökning leder inte som förr till en stor ökning av köttkonsumtionen. Att Kina börjar växa in som ett väsentligt mycket mer konkurrenskraftigt alternativ till Europas och Japans äldre delar av industrin innebär också att problemet inte är pengar, utan konkurrens från tillväxtländer.

Pristrenden på spannmål är definitivt nedåtriktad. Sojabönor (Chicago) handlades upp, till stor del beroende på den tighta situationen för amerikanska sojabönor. Sydamerika har gott om dem.

Mjölkmarknaden fortsätter falla, Fonterra lite mindre, men den kom från hög höjd. Eurex terminer på smör och mjölkpulver ligger fortfarande på hög nivå.

Odlingsväder

Torkan i USA har fortsatt att avta, i allt raskare takt. Det är nu 61.7% av USA som är torrare än normalt. Som mest på Juldagen var det 72% som var drabbat av torka. De två allra mest extrema graderna av torka lider 13.64% av landet av. Andelen minskade med 0.5% sedan förra veckan.

Diagram över odlingsväder

Som vi ser i kartbilden nedan är det västra delen av prärien och längs Klippiga bergen som det råder torka. Mellanvästern är praktiskt taget fri från torka. Östra delarna av Kansas och andra delstater hör dock till de som är hårdast drabbade av de svåraste typerna av torka.

US Drought monitor den 16 maj

Vete

Vetepriset började falla i torsdags och kursfallet accelererade under fredagens sista timmar. Bakom ligger sannolikt de spekulationer om att sådden av majs ska ha tagit ett rekordkliv framåt i måndagkvällens statistik. Siffror på att 70% (28% förra veckan) skulle vara sått. Det tror inte jag, men att sådden kommer att ha tagit ett stort kliv framåt ska man vänta sig. Innebörden av WASDE-rapporten kanske också börjar sjunka in. De flesta jag talat med om WASDE-rapporten har inte reagerat, helt enkelt för att den stora skörden av spannmål som prognosticeras är så enorm. En reaktion på ett seminarium i Malmö var ”Men hur ska det då gå med lönsamheten!?”. Jag tror dock att ju förr man fattar att priset kommer att gå ner rejält, desto bättre är det. För då kan man raskt göra något åt det.

Priset på novemberterminen på Matif stängde på 206.25 euro per ton. Det är lägre än föregående botten. Nästa tekniska stöd ligger på 205.25 och under det förstås 200. Trenden är nedåtriktad och dessa stöd ska testas.

Vetepris-analys

Decemberkontraktet på CBOT fortsatte falla och är nu nära stödet på 700 cent, som jag tror det är hög sannolikhet att marknaden till slut faller genom.

Analys på vete (cbot) för investerare

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna fredag till fredag. Maj-kontraktet på Matif är nu borta ur leken.

Terminskurvor på vete den 17 maj 2013

Crop condition för vintervete

Måndagens Crop Progress rapport från USDA visar att tillståndet för det amerikanska höstvetet i stort sett var oförändrat i de 18 stater som rapporterar. Vete i merparten av de HRW producerande staterna klassas fortfarande som ”poor/very poor”, medan vete i de SRW producerande staterna mestadels klassas som ”good/excellent”. För de 18 staterna sammantaget så klassas 32% som ”good/excellent”, oförändrat från förra veckan men väl under förra årets 60% vid samma tid. Höstvete klassat som ”poor/very poor” uppgår till 39%, också oförändrat från förra veckan men väl över förra årets 14% vid samma tid.

Totalt har endast 29% av höstvetet gått i ax, vilket är långt efter förra årets 73% vid samma tid och det femåriga genomsnittet på 51% vid denna tidpunkt.

Sådden av vårvete i de 6 största staterna gjorde framsteg i veckan som gick och avancerade till 43%, upp rejält från 23% en vecka innan men fortfarande väl efter förra årets 92% och det femåriga genomsnittet på 63%.

USDA

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på vete.

Maltkorn

Maltkorn föll relativt kraftigt i veckan vilket gjorde att prisskillnaden mellan maltkorn och kvarnvete fick en ”återställare”. Relationen mellan maltkorn och vete har historiskt varit väldigt stabil.

Maltkornpriser den 17 maj 2013

Majs

Majspriset (december 2013) är nu nere och testar årets bottennotering från april. Det ser ut att kunna bli ett brott nedåt. Det beror sannolikt på ”planting progress”-rapporten på måndag kväll klockan 22:00, eller på spekulationer om att sådden har varit rekordsnabb i det gynnsamma vädret.

Analys på majspris för investerare

Sådden ligger efter i USA, men hade i måndags tagit sig upp till 28% färdigt.

Majs-sådden

Spekulationerna går just nu varma om vad måndagens siffra kommer att bli. Den mest optimistiska siffran är att 70% ska vara sått. Det skulle vara en ökning med 42 procentenheter. Den största veckovisa ökningstakten som lantbrukarna har mäktat med är 30% sedan 2007 är 30%. Det skedde mellan 26 mars och 3 maj. Om lantbrukarna lyckas så 30% igen, hamnar vi på 58% sått. Det gör att sådden hamnar strax under den lägre delen av intervallet för 2007 – 2012, där sådden år 2008 utgör botten. Att det är just 2008 får oss naturligtvis att minnas att priserna på spannmål det året föll kraftigt.

USDA crop progress

Sådden i Iowa, den största producenten, är nu avklarad till 15% – långt efter det femåriga genomsnittet på 79% – medan sådden hos den näst största producenten, Illinois, nu är avklarad till 17% – även det långt efter det femåriga genomsnittet på 64%.

En studie från University of Illinois visat att sådden av majs som görs efter den 10 maj riskerar att ge 8% lägre avkastning i Illinois. Sådd efter den 20 maj kan ge en 15% lägre avkastning och efter den 1 juni så riskerar lantbrukarna en 25% lägre avkastning.

I kartan nedan ser vi hur mycket som var sått för en vecka sedan, i delstat för delstat.

Hur mycket som var sått för en vecka sedan, i delstat för delstat

Det ligger dock en hel del ”luft” i efterfrågeprognosen från USDA, som vi skrev om förra veckan. Farmdoc har som vi tidigare skrivit om, beräknat att även en 14% lägre majsskörd än väntat ger högre utgående lager. Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Sojabönorna visade förvånande styrka i fredags. Samtidigt som sådden väntas gå framåt för majs, faller förhoppningarna om att det som inte blir sått med majs blir besått med sojabönor. Starkare import från Kina bidrog också till att få upp sojabönspriset.

Analys på sojapriset för investerare

Måndagens Crop Progess visar att sådden av sojabönor nu är avklarad till 6%, vilket kan jämföras med 43% vid den här tiden förra året och det femåriga genomsnittet på 24%.

Crop progress för sojabönor

I Iowa, den största producenten, är sådden endast avklarad till 1% – vilket är långt efter det femåriga genomsnittet på 30% vid denna tid – samtidigt som sådden hos den näst största producenten, Illinois, inte ens har påbörjats. Det femåriga genomsnittet för Illinois vid den här tiden ligger på 19%.

Nedan ser vi en karta som visar såddens framåtskridande i delstat för delstat.

Såddkarta

Samtidigt som exporten från USA är stark, håller exporten från Brasilien på att ta fart. Det har bland annat (till och med) gått tre fartyg med USA som destination.

Jag tror att det vi ser nu är en rekyl mot den fallande trenden och alltså ett tillfälle att sälja.

Slutsatsen är att vi behåller och upprepar vår säljrekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset som förra veckan hade studsat på det tekniska stödet, rekylerade uppåt, men orkade inte hålla sig över 430 euro per ton. Under inflytande av sojamarknaden, kan priset hålla sig på den här nivån, men jag tror annars att det är ett bra tillfälle att sälja raps på.

Analys på rapspris för investerare

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsterminspriset (nov) mot sojabönspriset (nov). Vi ser att raps fram till maj månads början handlades allt dyrare i förhållande till sojabönor, men att detta, som vi påpekat börjat normaliseras genom ett större prisfall på raps än på sojabönor. Ännu finns det extra fallhöjd i rapspriset, eftersom rapsen fortfarande är dyr i ett historiskt perspektiv, i förhållande till sojabönor.

Raps-diagram

Skulle det tekniska stödet på 415 euro brytas, är detta en rejäl säljsignal. Jag tror att rapspriset kommer att falla. Dels för att sojabönorna bör ha en lång tid av fallande priser framför sig och dels för att rapsen är ovanligt dyr i förhållande till sojabönor.

Mjölk

Fonterras notering fortsatte ner på deras Global Dairy Trade auktion i onsdags.

Mjölkpriser från Fonterra

Nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden i fredags och veckan innan. Det är ett litet nedställ på SMP, men smöret ligger i princip på samma nivå som förra veckan.

Terminspriser på mejeriprodukter

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära