Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 18 mars 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityPrisfallet på spannmål har stannat av och såväl Chicago som Matif hade en av sina bättre veckor på länge. Sojabönorna med rapsfröet i släptåg gick åt motsatt håll, men båda håller sig ännu över sina respektive tekniska stödnivåer. Terminer på mjölkprodukterna smör och SMP steg på den tyska börsen Eurex. På tisdag får vi resultatet av Fonterras senaste auktion.

Den 28 mars är det dags för kvartalsstatistiken från det amerikanska jordbruksdepartementet. Klockan 17 den dagen presenteras uppdaterade siffror på ”prospective plantings” för vete och majs och lagerstatistiken per den första mars.

Odlingsväder

I veckan som gick regnade det i området kring Mississippi-floden, medan de västra delarna var fortsatt torra. Torkan släpper längs Mississippifloden och i östra USA och tränger ut torkan längre mot väster. Fortfarande är stora delar av USA torkdrabbat, men något mindre i veckans rapport. 63.6% av USA:s mark är torrare än normalt. I Juldagens rapport var det som värst med över 72% torrt. 16.5% av USA:s mark är fortfarande extremt eller exceptionellt torr. Även det är en minskning från maximum på över 19% som nåddes den sista januari.

Odlingsväder - D3, D4, drought

Regn och kyla var på sina håll i USA så besvärande att sådden av majs hindrades. Europa fick nederbörd i veckan. Tidigare i år har Europa fått lite mindre nederbörd än normalt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vete

Priset på november (2013) steg upp mot 210-nivån i veckan. Det är ett avgörande läge, eftersom den här prisnivån just nu också är i den övre delen av den trendkanal nedåt som priset legat i sedan början av december när WASDE-rapporten fick marknaden på fall. När man är ute och talar med lantbrukare i Sverige får man höra följande: För det första är det ganska få som hann med att prissäkra på de höga prisnivåerna över 230 euro per ton som marknaden erbjöd mellan augusti och december. Den första stora prisuppgången 2007 var det nästan ingen som sålde eftersom man inte visste hur långt upp priset kunde gå. Vid nästa stora prisuppgång, 2010, prissäkrade man därför för tidigt, redan i september i många fall. Därför ångrade man sig när toppen noterades i februari 2011. Den här gången har man därför väntat – och missat toppen. Därför är det säkert många som kommer att passa på och sälja om priset rekylerar upp till – exempelvis – 220 euro per ton. Detta gör att uppgångar härifrån kan bli ganska begränsade, om inte utbudet i världen skadas allvarligt av försämrade odlingsförhållanden.

Teknisk prognos på vetepris

Jag tror att prisfallet de tre senaste månaderna är över och att vi får se lite ”sidledes” rörelse de närmaste veckorna. Intresse att prissäkra från lantbrukshåll finns om priserna är lite högre. Utvecklingen på vädret framöver blir viktigt.

Decemberkontraktet på CBOT hade en av sida bättre veckor, även den. Inte för att det är början på en prisuppgång, utan för att priset, som vi skrev förra veckan, kanske gått lite för långt ner lite för hastigt. Prisuppgången kommer alltså trots att det i veckan kom rapporter om ökande nederbörd och avtagande torka. Den enda tolkningen då är rimligen den, att priset gått ner lite för långt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Decemberkontraktet på CBOT

Terminskurvorna visar att alla terminer stigit. På Matif har alla löptider gått upp lika mycket. I USA har gammal skörd handlats upp mer än ny. Det är rimligt att detta sker, eftersom lagerkostnaderna minskar med minskande lager och att transporterna ut från USA kommer igång igen. Att vete blivit billigare än majs för gammal skörd bidrar också till att dra upp priset på vete.

Terminspriser på vete enligt Bloomberg

Det har kommit en del statistik i veckan – som pekar åt olika håll. Franska Cocerals rapport indikerar högre priser. De tror att skörden i Frankrike blir bara något högre och 12 mt lägre i Storbritannien, där sådden var 25% mindre än normalt i höstas. Frankrike, som är EU:s största veteproducent beräknas bara öka skörden marginellt med 0.1 mt till 35.9 mt. Detta beror på att de största odlingsdistrikten Picardie och Centre fick mer än dubbelt så mycket nederbörd som normalt i december. FranceAgriMer estimerar att 66% av den franska veteskörden är i ”good” eller ”very good” condition per den 4 mars. Förra året samma tid var siffran 68%. Det är alltså nästan samma nivå.

Pristendens på råvaror från jordbruketCoceral estimerade den tyska skörden till 23.6 mt, vilket är på samma nivå som DRV (Deutsche Raiffeisenverband) också publicerade i veckan som gick. DRV pekade på att det hittills inte förekommit några övervintringsskador på grund av frost.

Spanien, som förra året drabbades av torka, väntas i år producera normalt. Forna öststater väntas fortsätta öka produktionen. I förra veckans WASDE-rapport noterade vi också att den enda justering som USDA gjorde var att höja Litauens skörd med 500,000 ton. Det är en tydlig tendens.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Soft Wheat” – skörden i EU tror Coceral blir 127.8 mt (+3.2 mt från förra året).

Strategie Grains som också rapporterade i veckan tror att samma skörd blir 131.6 mt. EU-kommissionen tror på ännu högre skörd, 132.1 mt.

Liksom förra veckan tror jag att de tre senaste månadernas prisfall på vete är över. Däremot tror jag inte på någon rask uppgång, utan mer på ”sidledes” rörelse medan marknaden tolkar de rapporter som kommer in – och lagerstatistiken som USDA publicerar den 28 mars. Ska man hålla koll på någonting särskilt är det om 210-nivån på Matif bryts på uppsidan. Det vore ett klart styrketecken om köparna lyckas ta hand om alla säljordrar som troligtvis anhopat sig där.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Maltkorn

Priset på maltkorn med leverans i november har visat mer styrka än kvarnvetet i veckan som gick. Priset steg från 240 till 247, medan kvarnvetet ”bara” steg några euro.

Priskurvor för maltkorn och kvarnvete

Majs

Majspriset (december 2013) fortsatte att stiga i veckan som gick. Priset gick upp till 561 cent – en nivå som dels ligger an mot den övre trendkanalen och dels är en nivå där uppgångar slutat tidigare. Marknaden står alltså nu under helgen och väger. Om priset håller sig på den här nivån får vi en någorlunda god bekräftelse på att prisfallet från december är över.

Teknisk prognos på majspris C / Z3

Veckovis etanolproduktion i minskade i veckan, men priset på etanol steg kraftigt. Vid årsskiftet handlades etanolen i 2.20 dollar per gallon och nu ligger den på 2.60. Detta sker samtidigt som oljepriset har fallit. Högre pris borde leda till högre produktion och högre efterfrågan på majs.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

DL1 comdty - Prisgraf

Vi har samma tolkning av marknaden som förra veckan. Prisfallet har troligtvis ebbat ut och priset bör röra sig ”sidledes”.

Sojabönor

Sojabönorna (november 2013) har till skillnad från majs, vete och maltkorn, handlats ner i veckan som stödet som jag skrivit om tidigare, på 1254 cent, har hållit. Novemberterminen stängde i fredags på 1261.

Prisutveckling på sojabönor

Skörden i Brasilien har kommit halvvägs. Bönderna har sålt 60% av skörden. Som jag skrev förra veckan är priserna inåt landet pressade på grund av den långsamma exporten. I Paranagua är väntan 75 dagar enligtFryer reports. Argentinska bönder har bara sålt 10% av skörden vilket är mindre än förra året då 30% sålt så här års. Argentina förklarades nästan i konkurs i en domstol i London häromveckan. Det finns därför en anledning att behålla sparkapitalet i den reala och säkra form som sojabönorna utgör.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I fredags publicerade NOPA (National Oilseed Processors Organisation) sin månadsvisa crush report. Den visar att sojabönslagret i USA äts upp i ett rasande tempo, samtidigt som världen får lov att vänta för att kunna få tag på de sydamerikanska bönorna.

Marknadsläget är oförändrat från förra veckan: I veckan som kommer får man hålla koll på om priset håller sig över det tekniska stödet vid 1254 eller om det bryts. Om det bryts vill vi vara korta sojabönor.

Raps

Rapspriset (november 2013) föll i torsdags rakt ner till det tekniska stödet på 415 euro per ton, men vände i fredags upp därifrån till 420, men stängde veckan på exakt 415 euro. Det var stora prisfall även i Winnipeg. Detta ”borde” inte ske ur ett fundamentalt perspektiv eftersom lagren är så små men sojabönorna sjönk och då kan inte rapsen gå sin egen väg.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram över raprspriset den 17 mars 2013

Olyckligtvis lämnade vi förra veckan en negativ vy på rapsen till nuvarande neutrala. Om marknaden handlar ner priset under 415 går vi omedelbart över till negativ vy igen, annars håller vi fast vid det neutrala. Jag tror inte man bör vara lång raps, så har man raps som inte är prissäkrat bör man överväga att göra det.

Gris

Grispriset (Maj 13) vände ner igen, precis som vi skrev förra veckan. Prisuppgången i början på mars får vi än så länge betrakta som en rekyl mot den i det större perspektivet fallande trenden.

Pris på gris - Termin

Mjölk

Resultatet för Fonterras auktion presenteras på tisdag. I februari började det priset stiga ordentligt, från 2600 euro per ton till 3082 euro per ton. Den senaste veckan har vi också sett att priserna på Eurex stigit något, men inte alls i samma utsträckning som Fonterra auktionens pris.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I kursdiagrammet nedan ser vi fyra kurvor, som förra veckan. Överst har vi smör i euro per ton, alla är i euro per ton. Den tunna röda linjen USDA:s notering för SMP i västra Europa. Den feta röda linjen är terminspriset på SMP på Eurex, som avser snittpriset på SMP i Tyskland, Holland och Frankrike. Den gröna linjen är Fonterras auktionspris på SMP.

Kursdiagram över mejeriprodukter

SEB Commodities erbjuder ett litet ”prova-på” kontrakt som består av 0.5 ton Eurex-smör och 0.9 ton Eurex SMP. Ett paket som motsvarar 10 ton flytande mjölkråvara. Just nu är det underliggande värdet på ett sådant kontrakt drygt 33 000 kronor.

Den som vill följa priset på SMP på Eurex gör det via länken:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

www.eurexchange.com/exchange-en/products/com/agr/14016/

Vi har säljrekommendation på mjölkterminer.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära