Rysslands största sockerproducent köper svenska aktier

AgrokulturaDet på First North noterade Agrokultura (tidigare Alpcot Agro) är under en hemlighetsfull uppköpsattack. Det mesta tyder nu på att det är Rysslands största sockerproducent Prodimex som köper aktier. Under veckan har det ibland flera gånger samma dag kommit nya uppgifter om att transaktioner skett som alla pekar på Prodimex ökat, och nu borde ha omkring 30 procent av aktierna.

Agrokultura har som verksamhet att investera i jordbruksmark och producera jordbruksprodukter, i Ryssland och Ukraina. Aktien har stigit kraftigt, men är samtidigt lång från tidigare kursnivåer.

Prodimex är Rysslands största sockerproducent och har tidigare haft planer på att börsnotera sig, men har missgynnats av att vara så ensidigt fokuserat på socker. Förberedelser har gjorts sedan 2006 men har ännu inte lett till någon notering, där det senaste försöket ska ha gjorts i 2011. Rusagro, ett annat ryskt jordbruksbolag, noterade sig då, och erbjöds en mycket bättre värdering av marknaden då de var mer diversifierade.

”Företaget kan komma att värderas med en rabatt jämfört med konkurrenten Rusagro eftersom det inte har diversifierat mot kött och spannmål, som Rusagro”, skrev Bloomberg med hänvisning till insatta källor enligt Direkt.

Agrokulturas aktiekurs har varit pressad och det upplevs därför på den svenska marknaden somm att denna nya köpare kanske kan få för sig att köra med någon form av fulspel för att komma över bolaget billigt. Oron blir självklart extra stor med tanke på att någon aktör som inte inte identifierat sig köper 30 procent av aktierna. Det är bara via obekräftade uppgifter som köparen identifierats som Prodimex, alternativt att det är ägarkretsen bakom Prodimex som köpt.

För Prodimex skulle Agrokulturas tillgångar och verksamhet hur som helst passa bra in, bolaget skulle få den diversifiering som marknaden velat se.

Det roligaste scenariot av det som pågår vore om Prodimex på acceptabla villkor gör ett omvänt förvärv av Agrokultura och blir listat på First North. Men det går väl även att se ett flertal negativa utfall. Samtidigt verkar flera ägare bara vara nöjda över att bli av med den gamla surdegen Agrokultura till en aktiekurs som i alla fall är högre än på senare tid.


 

Agrokulturas historik enligt deras hemsida

2006 Bolagets grundas under namnet Alpcot Agro

2007 Snabb expansion mot bakgrund av stort intresse från investerare
Företaget inbringade i tre nyemissioner 228, 270 respektive 360 miljoner kronor. Vid slutet av 2007 kontrollerade bolaget omkring 93 000 hektar mark i Lipetsk, Tambov, Voronezh och Volgograd-regionerna i Ryssland. På grund av att verksamheten startade först sent på våren, blev skörden obetydlig.

2008 Fortsatt expansion under första halvan av 2008, som sedan bromsades in
Arbetet med att ta kontroll över ytterligare mark fortgick under våren. I maj tog bolaget in ytterligare 520 miljoner kronor. När finanskrisen nalkades bromsades alla expansionsplaner, men innan dess hade bolaget även etablerat en närvaro i Ukraina. Vid slutet av året kontrollerade bolaget 135 000 hektar åkermark i Ryssland efter att ha etablerat verkamhet i regionerna Kurgan och Kursk, samt 4 600 hektar i Ukraina. Årets skörd omfattade 55 600 hektar.

2009 Fokus på konsolidering och att strukturera markinnehavet
Mark under kontroll i Ryssland och Ukraina utökades till 170 000 respektive 7 400 hektar. Årets skörd omfattade 72 000 hektar. I oktober noterades bolagets aktie på Nasdaq OMX First North i Stockholm.

2010 Förvärv i Kaliningrad och Ukraina. Svår torka i Rysslands inland.
Bolaget tog in 235 miljoner kronor i januari för att finansiera ett förvärv i Kaliningrad och att fortsätta expansionen i Ukraina. Under sommaren drabbades Ryssland av den värsta torkan på ett sekel. Årets skörd omfattade 71 000 hektar. Vid slutet av året kontrollerade bolaget 188 700 hektar mark i Ryssland och 15 800 hektar i Ukraina.

2011 Investeringar som fokuserade på Ukraina och djurhållningen i Ryssland
Bolaget tog in 322 miljoner kronor i en företrädesemission i april., för att konsolidera växtodlingen i Ryssland, återbetala konvertibla skuldebrev, expandera djurverksamheten i Ryssland och att öka den skördade landarealen i Ukraina till omkring 19 400 hektar 2011. Totalt skördade Agrokultura omkring 91 400 hektar 2011.

2012 Förvärv i Ukraina
I januari 2012 förvärvade bolaget Landkom International plc vilket närapå fyrdubblade bolagets ukrainska verksamhet. Som en följd av förvärvet är verksamheterna i Ryssland och Ukraina av ungefär likartad storlek i termer av omsättning vilket skapat en mer balanserad struktur i Koncernen. De nya ukrainska tillgångarna ökade bolagets skördade areal under 2012 till 126 000 hektar.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top