Producenterna fortsätter pumpa upp olja

Det stora problemet för dem som handlar olja är, vid sidan av det fallande priset, vart de ska förvara den. Just nu råder det minst sagt stora problem att lagra råolja, det går inte att raffinera den snabbt nog och det saknas en marknad som kan ta emot den färdiga produkten direkt. Till och med tankfartyg används just nu som lagringsplatser, och av döma av fartygsraterna så börjar det bli ont om sådant utrymme också.

Olja är annorlunda än många andra råvaror. Produktionsavdelningen och marknadsavdelningen är helt enkelt inte synkade, faktum är att det sällan finns en marknads- eller försäljningsavdelning, istället kopplas den egna brunnen upp mot en befintlig pipeline. I detta läge fortsätter oljeproducenterna att pumpa upp sin olja, till allt lägre marknadspriser och med allt lägre marginaler.

Kommer oljan att vända här?

Varför skall oljepriset vända här? Kommer det att vända här? Vi vet inte om det kommer att göra det, ingen kan i dag säga vart oljepriset kommer att vända. Vi kan däremot konstatera att efterfrågan på oljan finns, den är lika stor som den var när oljepriset låg i 100 USD per fat. Problemet som vi ser nu är att så fort det finns ett köpintresse så bankas terminerna ned eftersom producenterna säljer sin produktion i syfte att säkerställa kommande kassaflöden.

Med dagens priser kommer lagren att byggas upp, och det kan dessutom leda till att vi ser en minskad produktion av så kallad shale oil. Detta kommer emellertid inte att ske innan antalet produktiva borriggar minskar och marginalproducenterna slutar att producera på grund av en bristande lönsamhet.

Det kommer att komma en dag när det är rätt att köpa, men den är ännu inte här. Priserna kommer att falla ytterligare eftersom de högt belånade producenterna kommer att rapportera ytterligare hög produktion och vi kommer att tvingas fortsätta oroa oss för deras kreditvärdighet. Att producera till en kostnad som är lägre än försäljningspriset är dock bara en kortsiktigt hållbar lösning. Till slut kommer kassan och kreditvärdigheten att vara slut hos marginalproducenterna. I dagsläget är emellertid utbudet större än efterfrågan, vilket betyder att oljepriserna inte kan stiga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top