Prisfallet ger ingen effekt på Kanadas oljesand

Kanadas oljesand lyfts ofta fram som en av de dyraste formerna av oljeproduktion och förmodas ofta vara en av de oljekällor som ska upphöra med sin produktion när oljepriset kommit ner på lägre nivåer. Men enligt Alan Livsey på Financial Times Lex är detta helt fel.

Det är stämmer att oljesandsprojekt är dyra, men den stora kostnaden har tagits när projekten startats upp. Den löpande produktionskostnaden (running costs) ligger däremot på 30-35 dollar per fat, och det är en kostnad som sannolikt fallit då löner, utrustning, transport etc har kommit ner på lägre nivåer i takt med att oljepriset fallit.

Ett av de första oljesandsprojekten i Kanada kom igång 1978 och år 1996 genomfördes en stor expansion, och 1996 var oljepriset betydligt lägre än vad det är idag. Oljesandsprojekten är enormt långsiktiga och ingenting som upphör för att priset är lägre. Livsey säger att Capex-investeringar kan gå ner något, men även de kommer att fortsätta.

Utvecklingen går åt rakt motsatt håll. År 2020, dvs om fem år, förväntas oljeproduktionen att vara den dubbla jämfört med idag, en ökning till 3,7 miljoner fat per dag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top