Connect with us

Nyheter

Oljepriset kan bli lidande om investerarna säljer dessa fonder

Published

on

Trader framför skärm

Trader med headsetOljepriset står nu inför samma situation som guldpriset stod inför för några år sedan. Det stora intresset för ädelmetallen, som till stor del kanaliserades via börshandlade fonder, drev kursen på den underliggande råvaran. Hur mycket kan då dessa ETFer påverka spot- och terminspriset? Om en större mängd investerare väljer att avveckla sina innehav samtidigt kan det ske till en betydande kurspåverkan. De terminsbaserade börshandlade fonderna, till exempel United States Oil Fund (NYSEArca: USO), är en av de fonder som mycket väl kan komma att stå inför detta scenario.

CITI Futures säger att medan det kan vara så att de långa positionerna i WTI-råolja har nått sin botten så kan försäljningar av andelar, det vill säga inlösen, i de fonder som investerar i amerikanska oljeterminer fortfarande utgöra ett hot mot oljepriset. CFTC-uppgifter som visar kapitalförvaltares långa positioner i WTI-råolja närmar sig snabbt botten av sin femåriga intervall, vilket betyder att marknaden kan vara tillräckligt översåld för att börja locka fler vinsthemtagningar av korta positioner, något som i sin tur kan komma att stoppa prisfallet. Oljepriset är emellertid fortfarande sårbart för ytterligare utförsäljningar, bland annat från aktörer som fonder.

Effekterna som de eventuella utförsäljningar av oljefonderna kan komma att ha på oljepriset återstår att se. Oljepriset har rasat under året, men samtidigt har investerarna ökat sina positioner i börshandlade fonder. USO har backat med mer än 37 procent under 2015, medan US Brent Oil Fund (NYSEARca: BNO) har backat med mer än 34 procent. Trots detta har USO sett inflöden på över två miljarder dollar och BNO inflöden på 64 MUSD.

Oljeanalytiker spår att priset på råolja kommer att fortsätta att rasa till sådana nivåer att skifferproducenter inte längre kommer att kunna generera vinster.

Enligt en färsk oljeundersökning som genomförts av CNBC tror de flesta investerare och analytiker att WTI kommer att falla till mellan 30 och 40 USD per fat i höst, och cirka 62 procent av de svarande säger att priset på WTI-råolja kommer att förbli lågt resten av 2015.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *