Oljefonden avvecklas

Oljefonden avvecklas, men det är alltså inte frågan om den norska oljefonden, utan iPath Series B S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN som getts ut av Barclays Bank. Den brittiska banken meddelade att den stänger ned OIL per den 20 april 2020, och att avveckling kommer att ske per den 30 april.

iPath Series B S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN handlades på NYSE Arca under kortnamnet OIL. Innehavarna av OIL kommer på inlösendagen att få en kontantbetalning per ETN motsvarande det slutliga indikativa värdet för andelarna per den 23 april 2020 enligt definitionen i prospektet. Detta är fem arbetsdagar innan inlösendagen.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top