Naturgaspriset i USA har rasat

Den amerikanska skiffergasrevolutionen har gett USA tillgång till billig energi. Men mer intressant för att förstå priset är att USA varken exporterar eller importerar naturgas. Ingen export sker då USA sedan länge ha förbjudit det och ingen import sker då den imhemska tillgången är riklig och billig. Detta tillsammans gör att priset på naturgas i USA helt och hållet styrs av inhemska faktorer, till skillnad från olja vars pris sätts på global nivå.

Naturgaspriset i USAIdag föll naturgaspriset i USA till som lägst 3,14 USD, motsvarande ett fall på 9,9 %. För helåret har priset fallit med 26 %. Temperaturen har varit över det normala under månaden och väderprognoserna är att stora delar av landet ska ha det varmare än normalt även över årsskiftet. Detta har fått lagren att stiga och priset att gå ner.

RBC Capital Markets sänkte förra veckan prognoserna för naturgas. Banken skriver att priset kan vara svagt under kommande 12-18 månader baserat på den stabila utbudet av naturgas.

1 Reply to “Naturgaspriset i USA har rasat”

  1. Rune skriver:

    Förhoppningarna på naturgas är stora inför framtiden då både fordon och energiverk förväntas använda den betydligt billigare gasen(jämfört med olja).

    Efter detta kommer renewable typ vind/sol samt eldrift där naturgas kommer vara en viktig energikälla för att framställa alternativen.

    Ett problem med alternativ energi till olja är att lagra denne men då detta väl är löst kommer världen ha tillgång till mängder billig energi för årtionden framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top