Connect with us

Nyheter

Kina, en garanti mot ett fall i guldpriset

Published

on

Investeringsguld - Kina garanterar guldprisetI december 2011 var marknaden orolig för att Kina skulle upphöra med importen av guld på grund av en bristande efterfrågan. Oron berodde bland annat på att importen av guld från Hong Kong till Kina sjönk med 62 procent under denna månad. En av effekterna detta förde med sig var att priset på guld föll från 1.700 USD per troy ounce till under 1.600 USD per troy ounce.

Sedan dess har emellertid guldimporten från Hong Kong till Kina stabiliserats och uppgår nu till cirka 40 ton per månad vilket syns i diagrammet nedan. Minskingen på 62 procent förefaller vara enorm, men tittar vi på den långsiktiga trenden i diagrammet nedan så ser bilden annorlunda ut.

Kinas guldimport från Hong Kong - Diagram

I diagram 2 ser vi den långsiktiga utvecklingen för den kinesiska guldimporten. Kinas hunger efter guld formligen exploderade efter finanskrisen 2008 och nådde sin kulmen 2011 när landet noterade en fyrfaldig ökning i guldimporten.

Tabell över 10 år - Kinas guldimport från Hong Kong

2011 uppgick Kinas inhemska guldproduktion till 361 ton, en marginell ökning om fem procent från 2010 när produktionen uppgick till 345 ton. Kinas guldproduktion ökar snabbt, men otroligt nog har landets guldimport har stigit ännu snabbare. 2001 uppgick den kinesiska importen av guld från Hong Kong till låga 25 procent av landets egen produktion. Tio år senare, är siffran betydligt högre och den uppgick till 116 procent av landets inhemska produktion.

Detta innebär att Kina nu importerar mer guld än det producerar. För att uttrycka det kort, Kina blev en nettoimportör av guld under 2011 och det inte ser ut som kommer att komma att upphöra eftersom guldimporten under de tre första månaderna 2011 ligger på rekordhöga nivåer jämfört med samma period 2010.

Utveckling på Kinas guldproduktion och import från Hong Kong

Vi kan konstatera att det finns en ”kinesisk säljoption” i guldpriset för guldägare, och att om Kina kommer att köpa mer guld om priset faller.

Vi noterar åter en kraftig ökning av guldimporten till Kina. Det finns skäl att anta att Kina inte är det enda landet i Asien som köper guld, utan att även Indien, Vietnam, Thailand och andra länder där guld traditionellt varit starkt följer efter. Papperspengar har aldrig varit ett sparalternativ för dessa länder – men det har guld varit i århundraden.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Persson

    3 augusti, 2013 at 19:53

    Underskatta aldrig Kina, oavsett vad det gäller.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *