Följ oss

Nyheter

Kina, en garanti mot ett fall i guldpriset

Publicerat

den

Investeringsguld - Kina garanterar guldprisetI december 2011 var marknaden orolig för att Kina skulle upphöra med importen av guld på grund av en bristande efterfrågan. Oron berodde bland annat på att importen av guld från Hong Kong till Kina sjönk med 62 procent under denna månad. En av effekterna detta förde med sig var att priset på guld föll från 1.700 USD per troy ounce till under 1.600 USD per troy ounce.

Sedan dess har emellertid guldimporten från Hong Kong till Kina stabiliserats och uppgår nu till cirka 40 ton per månad vilket syns i diagrammet nedan. Minskingen på 62 procent förefaller vara enorm, men tittar vi på den långsiktiga trenden i diagrammet nedan så ser bilden annorlunda ut.

Kinas guldimport från Hong Kong - Diagram

I diagram 2 ser vi den långsiktiga utvecklingen för den kinesiska guldimporten. Kinas hunger efter guld formligen exploderade efter finanskrisen 2008 och nådde sin kulmen 2011 när landet noterade en fyrfaldig ökning i guldimporten.

Tabell över 10 år - Kinas guldimport från Hong Kong

2011 uppgick Kinas inhemska guldproduktion till 361 ton, en marginell ökning om fem procent från 2010 när produktionen uppgick till 345 ton. Kinas guldproduktion ökar snabbt, men otroligt nog har landets guldimport har stigit ännu snabbare. 2001 uppgick den kinesiska importen av guld från Hong Kong till låga 25 procent av landets egen produktion. Tio år senare, är siffran betydligt högre och den uppgick till 116 procent av landets inhemska produktion.

Detta innebär att Kina nu importerar mer guld än det producerar. För att uttrycka det kort, Kina blev en nettoimportör av guld under 2011 och det inte ser ut som kommer att komma att upphöra eftersom guldimporten under de tre första månaderna 2011 ligger på rekordhöga nivåer jämfört med samma period 2010.

Utveckling på Kinas guldproduktion och import från Hong Kong

Vi kan konstatera att det finns en ”kinesisk säljoption” i guldpriset för guldägare, och att om Kina kommer att köpa mer guld om priset faller.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi noterar åter en kraftig ökning av guldimporten till Kina. Det finns skäl att anta att Kina inte är det enda landet i Asien som köper guld, utan att även Indien, Vietnam, Thailand och andra länder där guld traditionellt varit starkt följer efter. Papperspengar har aldrig varit ett sparalternativ för dessa länder – men det har guld varit i århundraden.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära