Kan guldfonderna stiga ytterligare?

1 kilo guld, tacka från Royal Mind

De fonder som investerar i guld har varit favoriter bland råvarufonderna i år och det finns anledning att tro den gula metallen kan fortsätta att lysa. Investerare har insett att börshandlade fonder som GLD, IAU och andra ETF:er som ett snabbt och enkelt sätt att få exponering mot guldprisrörelser när de säkrar sig mot marknadsrisker. Dessa fonder hjälper till att skydda investerares köpkraft i tider med inflationstryck eller utnyttja ökande efterfrågan på ädelmetaller från tillväxtmarknaderna med en växande medelklass.

Suki Cooper, ädelmetallanalytiker vid Standard Chartered Bank, sade i en intervju med Bloomberg att guldpriset kommer att vara i genomsnitt 1 510 USD per troy ounce under det fjärde kvartalet 2019. Hon säger vidare att hon tror att priset kommer att ligga på 1 570 – 1 510 USD per troy ounce under samma period nästa år.

Gynnsamma data

Förra månaden tog GLD och IAU in nästan 3 miljarder dollar. Guldfonderna ser inflöden baserat på ökade förväntningar på en amerikansk räntesänkning, även om vissa investerare låser in vinster från det senaste rallyt.

Guld anses av många investerare vara omvänt korrelerat med räntemarknaden. Stigande räntor gör obligationer och andra ränteinvesteringar mer attraktiva så att pengarna kommer att söka sig till högre avkastning, som obligationer och penningmarknadsfonder och inte guld, som inte ger någon direktavkastning.

Guldpriset har stigit med 16 procent som en följd av att bland annat FED sänkt räntan. Vidare har en avtagande global tillväxt och handelskriget mellan USA och Kina lett till en ökad efterfrågan på safe havens.

En viss riskaptit återvände till marknaderna då de två länderna enades om en partiell handelsöverenskommelse nyligen. Trots detta fortsätter investerare att köpa de börshandlade fonderna som investerar i guld.    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top