Ingen koppar för råvarutjuvarna

Kopparkablar kapade av tjuvar880 danska tåg har försenats hittills i år på grund av tjuvar som stjäl kopparkablar från danska järnvägar. Förseningarna innebär missnöjda passagerare och stora samhällskostnader, för att inte tala om reparationskostnaden.

Nu har det danska banverket tröttnat och tänker göra något åt saken. Alla kopparkablar på marken kommer nu undan för undan att bytas ut mot kablar av aluminium. I ett nästa steg kommer man dessutom att gå över till kablar av bimetall, som består av 40 procent koppar som smälts ihop med en stål- eller järnblandning. En blandning som bara stora smältverk klarar att frigöra kopparn ur. Kablarna kommer att märkas så att tjuvarna vet att det är meningslöst att sno dem.

De luftburna strömförande ledningarna kommer dock även fortsättningsvis att vara av koppar. Där får man hoppas att starkströmmen är tillräckligt avskräckande. Fast det har ju förekommit att tjuvar i andra delar av världen monterat ner stora delar av ledningarna från spårvagnsnät.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top