Connect with us

Nyheter

Har volatiliteten förändrat handeln med olja?

Published

on

Gamla oljerriggar pumpar oljaOljepriset har nu fallit i mer än ett år, och under förra veckan noterade oljepriset sitt sexårslägsta, något som emellertid inte var tillräckligt. Fallet fortsatte efter detta som en effekt av ett ökat utbud och minskad efterfrågan från Kina. Notabelt är att volatiliteten fortfarande ligger en bra bit under sina historiska nivåer, men utgör en viktig faktor när det gäller prissättningen på derivat på råolja. Den 12 augusti stängde Chicago Board Options Exchange Crude Oil Volatility Index på sin högsta nivå sedan april i år.

Historien om oljemarknaden berättas oftast av utbudsekonomer. I dag ser vi att USA närmar sig den högsta produktionsnivån av olja sedan 1972, men att landet har gjort få ansträngningar att tygla produktionen trots det fallande oljepriset och de låga marginalerna. Faktum är att USA i dag har de högsta oljelagren på 80 år under den så kallade ”körsäsongen”. Detta trots att de amerikanska konsumenterna under 2015 har kört mer än fem procent fler kilometer än vad de gjorde under 2014 vid samma tillfälle. Rapporterna tyder även på att de amerikanska oljelagren kommer att fortsätta att öka, tillväxttakten ligger på rekordhöga 25 procent under innevarande år.

Oljelager i USA

Även globalt ser vi att utbudet ökar när världens största oljeexportör Saudiarabien ökar sina volymer. Kärnkraftsavtalet i Iran kommer att innebära att även den iranska produktionen adderas till det stora produktionsöverskottet. Den iranska oljan beräknas nå marknaden under slutet av 2015 som tidigast.

Utbudet ökar men efterfrågan är mättad

Medan utbudet ökat så har inte efterfrågan följt med alls. Efterfrågan på olja från Kina, världens näst största oljekonsument, har fallit som en följd av nedgångar i den asiatiska jättens konjunkturtillväxt. Valutakursförändringarna med en allt starkare dollar har ytterligare bidragit till att komplicera situationen. Devalveringen av yuanan kommer vidare ha en negativ effekt på den kinesiska efterfrågan eftersom en svagare yuan tillsammans med en starkare US-dollar gör att alla varor som Kina importerar från USA blir dyrare för de kinesiska konsumenterna. Kombinationen av alla dessa faktorer gör att marknaden för råolja är oförutsägbar och att både producenter och konsumenter väntar på ett okänt jämviktspris. Vad betyder då en ökad volatilitet för de som vill handla med olja?

Till att börja med har volymerna ökat. Under mitten av augusti noterades att volymerna för WTI-terminerna hade stigit med 83 procent jämfört med samma period 2014. Det beror emellertid inte enbart på en ökad trading.

Såväl aktiviteten som deltagandet på derivatmarknaden för råolja har förändrats. Nya deltagare har kommit till, framförallt sådana investerare som använder sig av derivatkontrakt för att hantera osäkerheten i oljepriset. De öppna positionerna för förvaltat kapital ökade under juli 2015 med 16 procent enligt CFTC’s Commitment of Traders report. Optionshandeln har under samma period utvecklats starkare än normalt, omsättningen för optionerna på terminskontrakt på WTI ökade med 50 procent under juli 2015, att jämföra med samma period 2014. Av dessa omsattes 71 procent elektroniskt, något som var ett nytt rekord.

Fler affärer som tidigare kan ha genomförts direkt på börsgolvet flyttar till skärmarna. En av anledningarna till detta är den ökade aktiviteten i Request for Quotes (RFQ), den mekanism som gör det möjligt för marknadsaktörerna att utföra spreadavslut på Globex, CME Groups elektroniska handelsplattform. Övergången till optionsmarknaden kan bäst förklaras av de nuvarande volatilitetsnivåerna. I dagsläget förekommer det högst volatilitet i början av terminskurvan som en direkt effekt av att aktörerna ser de lagringsnivåer som EIA rapporterar varje vecka. Dessa data uppmuntrar spreadhandeln, speciellt som terminskurvan blir allt brantare. Vi ser framförallt hur så kallade kalenderspreadar blir allt vanligare, det vill säga när handlarna köper ett optionskontrakt längre fram samtidigt som de utfärdar ett optionskontrakt i spotmånaden. Detta är ett sätt som aktörerna använder för att säkra sina positioner samtidigt som de finansierar en del av kostnaden för sina köpta optioner.

Terminskurvan för WTI-olja

Den allt brantare terminskurvan visar att marknaden tror att priset på råolja kommer att stiga igen under 2016. Options- och terminsmarknaderna för råolja är bland de mest likvida och omsatta råvarukontrakten i världen samtidigt som de är mogna marknader. Det betyder att även om lagringsnivåerna stiger och efterfrågan på råolja minskar så kommer dessa marknader att berätta vart oljepriser är på väg.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *