Guldfonderna såg inflöden på en miljard dollar i januari 2021

Guldfonderna i form av gulduppbackade ETF:er såg inflöden på en miljard USD i januari 2021. Detta motsvarar en ökning på 13 procent jämfört med december. Inflödena i januari kom efter att guldfonderna avslutat 2020 med två på varandra följande månader av utflöden i november och december, enligt nya uppgifter som släpptes av World Gold Council.

Guldtackor

De totala tillgångarna under förvaltning gällande guldbaserade ETF:er är nu 226 miljarder USD (3 765 ton). De europeiska fonderna svarade för större delen av det globala inflödet i januari, och tillgångar under förvaltning (AUM) ökade med 17,5 ton (1,1 miljarder USD, 1,2 procent). Fonder i Storbritannien tillfördes 9,4 ton.

Regionalt sjönk innehaven för nordamerikanska fonder med 303 miljoner USD (-0,3 procent AUM), medan asiatiska fonder tillfördes 19,2 miljoner USD (0,3 procent AUM), på grund av stigande realräntor, en stark aktiemarknad och en starkare kinesisk renminbi.

Handelsvolymerna för guld avslutade månaden till 186 miljarder USD per dag, en bråkdel över genomsnittet för 2020 som låg på 183 miljarder USD.

Adam Perlaky, chef för investeringsforskning vid World Gold Council, säger: ”Vi tror att investeringsefterfrågan på guld kommer att förbli stark 2021 när investerare reagerar på inflation, globala räntor och risker kring budgetunderskott och korrigeringar på aktiemarknaden.

Den totala efterfrågan på guld drivs väsentligt av de billiga guldbaserade ETF:erna som växte kraftigt under 2020. Även om vi kanske inte ser det totala inflödet fördubblas under året som under 2020, förväntar vi oss att investerare kommer att behålla allokeringen i guld att säkra mot marknadsmiljön och risker som har överförts till det nya året.”

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top