Guldet kan behålla sin lyster under 2020

Så här i början av året är det många investerare som ser över sina portföljer i syfte att diversifiera dem och trots en bra utveckling för guldpriset är det många som överväger att införliva guld för att hedga sig mot risker och fånga potentiella möjligheter.

1 kilo guld, tacka från Royal Mind

Enligt World Gold Councils senaste Gold Outlook 2020 gynnar finansiell och geopolitisk osäkerhet i kombination med låga räntor guldinvesteringarna. Samtidigt uppvisar centralbankerna en stark efterfrågan på guld även om den är lägre än de rekordhöga nivåerna vi sett de senaste kvartalen.

Potentiella investerare bör dock vara medvetna om att momentum och spekulativ positionering kan göra att guldprisets volatilitet är högre än normalt. På kort sikt kan guldprisvolatiliteten och förväntningar om svagare ekonomisk tillväxt leda till en minskad konsumentefterfrågan, men strukturella ekonomiska reformer i Indien och Kina kommer att stödja den långsiktiga efterfrågan.

Marknadsrisk och ekonomisk tillväxt

”När vi ser framåt förväntar vi oss att samspelet mellan marknadsrisk och ekonomisk tillväxt kommer att driva efterfrågan på guld under 2020” skriver World Gold Council.

Guld registrerade nyligen sin bästa utveckling sedan 2010 när guldpriset steg med 18,4 procent förra året.

Ädelmetallens utveckling överträffade därmed större obligations- och tillväxtmarknadsindex. I dag handlas guld till all time high i de flesta större valutor med undantag av den amerikanska dollarn och den schweiziska francen.

World Gold Council hävdar att ädelmetallen kunde lysa efter den stora penningpolitiska övergången från Federal Reserve förra året. Guld har historiskt presterat bra under perioden tolv till tjugofyra månader efter politiska skift från åtstramning till ”i väntetid” eller ”lättnad”. När reala räntor har varit negativa har dessutom guldets genomsnittliga månadsavkastning varit dubbelt så hög som deras långsiktiga genomsnitt.

”Vår analys visar att det bara har varit i perioder med betydligt högre realräntor – ett osannolikt resultat med tanke på de rådande marknadsförhållandena – som guldavkastningen har varit negativ,” skriver World Gold Council.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top