Geopoliska händelser kan komma att driva guldkursen

Förra veckan var minst sagt hektiskt för alla dem som följer guldkursen och det finns ett antal geopolitiska händelser som har haft betydelse för hur denna ädelmetall har utvecklats. Frågan som alla ställer sig nu är hur guldkursen kommer att utvecklas? I torsdags såg vi en spik i guldpriset, orsakad av bland annat konflikten mellan Israel och Hamas, men också ett nedskjutet flygplan och krisen i Ukraina som gett nytt bränsle åt den oro som finns i denna del av världen.

Detta är emellertid endast en av alla de saker som kan komma att få betydelse för hur guldkursen utvecklas i framtiden. I denna text har vi samlat en del andra händelser, en del väldigt omskrivna, andra inte alls lika kända, som vi bedömer kan komma att påverka hur guldkursen utvecklas under resten av 2014.

Guldlåneproblem i Kina

I juni 2014 upptäckte Kinas chefsrevisor lån till ett värde om 15,2 miljarder USD som backades upp av förfalskade guldtransaktioner, något som komma att leda till åtal för bedrägerier. Kina har samlat över 2000 ton överskottsguld under de senaste 4 åren. År 2013 importerades 1800 ton guld, som kan minskas med 300 till 400 ton i år Kina.

Den indiska efterfrågan

Importrestriktioner har lett till att den indiska importen av guld har fallit med 77 procent, ned till 150 ton, under det första halvåret 2014. De indiska juvelerarna förväntade sig en sänkning i samband med att den nya budgeten lades fram, men istället valde landets regering att behålla den tioprocentiga tullen på guldimport för hela verksamhetsåret 2014/2015. Indiens handelsunderskott har under juni 2014 tangerat den högsta nivån på elva månader, 11,76 miljarder USD, vilket bland annat har orsakats av en 65-procentig ökning av guldinköpen att jämföra med juni 2013. Det finns således en risk för att den indiska regeringen inte kommer att sänka importtullen då denna ädelmetall fortfarande utgör en så stor del av landets import.

Reserve Bank of IndiaReserve Bank of India (RBI) har beslut att byta det guld det har i sina valv mot guld som håller internationell standard. Det guld som RBI förvärvar skall levereras till utländska depåer, till exempel Bank of England. RBI kan därmed avhänga sig det guld som banken har på den inhemska marknaden och möta den ökande efterfrågan utan att det får en negativ effekt på Indiens bytesbalansunderskott. Denna åtgärd bör även leda till en minskad guldsmuggling, vilken har ökat sedan Indien införde en tull på sin guldimport förra året.

FED

I juni 2014 adderade USA 288 000 nya arbeten, 73 000 mer än förväntat. Samtidigt sjönk arbetslösheten till 6,1 procent, den lägsta siffran sedan 2008. Under det senaste året har arbetslösheten i USA minskat med 1,5 procentenheter men ligger fortfarande över FEDs mål om 5,2 till 5,5 procent. Den 15 juli antydde Janet Yellen att en räntehöjning kan komma att bli aktuell om situationen på den amerikanska arbetsmarknaden inte förbättras. Någon tidpunkt för detta har inte kommunicerats.

Geopolitik

I mars 2014 nådde guldkursen 1 350 USD per troy ounce som en direkt följd av den rysk-ukrainska krisen. Den 14 juni i år, i samband med det ökade våldet i Irak, handlades guldet till 1 278 USD per troy ounce. Den 17 juli 2014 i samband med att ett jetplan från Malaysia med 295 människor kraschade nära gränsen mellan Ukraina och Ryssland på grund av en missilattack handlades guldet till 1 316 USD per troy ounce. Samma dag införde USA en ny omgång av sanktioner mot Ryssland som begränsade Rosneft (OTC: OJSCY) och Gazprombank (OTCQX: GZPFY) tillträde till den amerikanska kapitalmarknaden. Guld som betraktas som en safe haven har stigit med 9,5 procent under 2014, mer än statsobligationer, aktier och andra råvaror vilket bland annat kan förklaras av de pågående geopolitiska händelserna.

Den svaga efterfrågan i Indien, och guldåneproblemen i Kina är baisseindikatorer för guldpriset på kort sikt. Obligationsåterköpsprogrammet i USA slutar i oktober i år, och en eventuell räntehöjning är också en baisseartad indikator. Emellertid skulle de pågående geopolitiska frågorna kunna tillföra ånga till ett guldrally i år.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top