Det lägsta oljepriset sedan 1930-talet

Priset på olja vid Midland i hjärtat av Permian Basin i Texas är nu under 5 USD per fat. Det är det lägsta priset i nominella termer sedan innan oljechocken år 1973. Justerat för inflation så är priset det lägsta sedan 1930-talet.

I dagsläget är det svårt att hitta köpare till olja på stora tankfartyg vilket återspeglas i de globala referenspriserna för WTI- och Brent-olja. Men olja på fartyg kan säljas till större delen av världen, och då oljan redan är på ett fartyg så är även lagringen löst. Men olja vid en produktionskälla långt in på land, där kan situationen bli knepig vid en stor obalans.

Graf över priset på olja vid Midland, Permian Basin, Texas, USA

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top