Den globala silverproduktionen ökade med fem procent

Den globala produktionen av utvunnet silver ökade med 5,3 procent 2021 och nådde 822,6 miljoner troy ounce. Denna ökning var den mest betydande årliga tillväxten i utbudet av utvunnet silver sedan 2013 och drevs av återhämtningen i produktionen efter covid-19-relaterade störningar 2020.

Pris på silver

Silverproduktionen från primära silvergruvor ökade med 10,2 procent, eftersom de är koncentrerade till länder där gruvdrift påverkades kraftigt av covid-restriktioner 2020. Återhämtningen från pandemirelaterade störningar ledde också till högre silverproduktion från guld- och bly-zinkgruvor, med 5,8 procent respektive 5,1 procent. Mexiko var den främsta silverproducenten 2021, följt av Kina, Peru, Australien och Polen.

Primära silverutvinningens totala kontantkostnader, total cash costs, (TCC) och all-in sustaining costs (AISC) sjönk för andra året i rad. TCC sjönk till 3,88 USD, en minskning med 18 procent jämfört med 2021, och AISC sjönk till 10,88 USD, en minskning med 3 procent jämfört med förra året.

    scroll to top