Därför ökar ägandet av guld i Kina

Massor av guldmynt2013 var året när den globala guldmarknadens uppmärksamhet på allvar skiftade fokus från Indien till Kina. Det var detta år som Kina passerade Indien som världens största guldköpare. Detta inträffade i samband med att guldkursen föll kraftigt. De kinesiska guldköpen drabbades under 2014 av effekterna av en antikorruptionskampanj från landets myndigheter, men i sin helhet verkar detta inte ha påverkat de kinesiska köparnas intresse för att köpa ädelmetaller.

En förklaring till den ökade entusiasmen är att fastigheter och alternativa investeringar i Kina har kommit att bli mindre attraktiva, något som lett till att de kinesiska hushållen har allokerat en allt större del av sina portföljer till ädelmetaller, i första hand guld. En annan förklaring är de kraftiga valutafallen. Att investera i valutor, i första hand australiensiska och kanadensiska dollar, men också euro, har lett till att öka guldets attraktionsförmåga. En tredje förklaring till Kinas ökade betydelse på guldmarknaden är landets pågående finansiella avreglering. I Kina breddar de finansiella institutionerna just nu det tidigare begränsade finansiella utbudet till att omfatta guldanknutna investeringsprodukter. Pågående insatser för att öppna kapitalbalansen innebär att den kinesiska efterfrågan på guld alltmer kommer att påverka den internationella prissättningen.

Drivs av den disponibla inkomsten

I dagens ekonomiska klimat som allt mer kännetecknas av en minskad takt i den ekonomiska tillväxten drivs den kinesiska efterfrågan av invånarnas disponibla inkomst. Efterfrågan hos de riktigt stora köparna har minskat, i vissa fall till och med helt avstannat, men guld är fortfarande en populär investeringsform bland de kinesiska hushåll som investerar efter en ”buy-and-hold”-strategi, speciellt med tanke på den oro som råder på Kinas fastighetsmarknad. Intresset för guld har även ökat kraftigt under hela 2014 i andra asiatiska länder som Thailand, Sydkorea och Singapore.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top