Följ oss

Nyheter

Dansk kärnkraft ska producera 1 miljon ton koldioxidfritt gödningsmedel per år i Indonesien

Publicerat

den

Satsning på grön ammoniak med dansk kärnkraft

Fyra danska företag, Topsoe, Alfa Laval, Copenhagen Atomics och Aalborg CSP, har ingått ett samförståndsavtal med ammoniakproducenten Pupuk Kaltim, tillsammans med Pertamina New & Renewable Energy, som båda ägs av den indonesiska staten, om att bygga en anläggning i Bontang som kan producera en miljon ton ammoniak med extremt låga utsläpp per år. Detta är tillräckligt för att producera gödselmedel för produktion av livsmedel för 45 miljoner människor, ungefär en sjättedel av den indonesiska befolkningen.

Under de kommande sex månaderna måste de sista undersökningarna slutföras och det rättsliga landskapet i Indonesien bör vara fullständigt kartlagt.

Anläggningen kommer att spara utsläpp av 1,7 miljoner ton koldioxid per år jämfört med naturgasbaserad gödselproduktion.

Företagen skriver under samförståndsavtalet för grön ammoniak i Indonesien.
Företagen skriver under samförståndsavtalet.

Kärnkraft från Danmark

Det som är helt nyskapande med anläggningen är att den kommer att drivas med kärnkraft från det danska företaget Copenhagen Atomics, som deltar i den globala kapplöpningen om att leverera små, modulära kärnreaktorer, SMR, som förväntas bli en viktig del av världens framtida energiförsörjning.

Kärnkraftverket kommer att ha en effekt på 1 GW och bestå av 25 SMR-reaktorer, och hela anläggningen måste fungera i 50 år.

Företagen skriver att anläggningen förväntas öppna 2028 och projektet kommer att vara bland de första där Copenhagen Atomics modulära reaktorer med smält salt och torium tas i drift.

Nya elektrolysceller från Topsoe

Förutom ammoniaksyntesen kommer Topsoe att leverera helt nyutvecklad elektrolyscellteknik, kallad SOEC. SOEC gör produktionen av vätgas betydligt effektivare och billigare. Vätgas är ett mellansteg i produktionen av ammoniak.

Avsaltning och värmeväxlare från Alfa Laval

Alfa Laval kommer att leverera värmeväxlare för att optimera anläggningens energibalans och avsaltning för att producera ultrarent vatten för elektrolysprocessen.

Teknik för lagring av värmeenergi från Aalborg CSP

Aalborg CSP ska utforma och leverera system för lagring av termisk energi och ångpannor baserade på smält salt, vilket ger den energibalans som krävs för att integrera energiproduktionen från SMR-modulerna med elproduktionen och spillvärme från kraftturbiner med produktionen av ultrarent vatten.

Miljardprojekt i USD

Ekonomin för det övergripande projektet har ännu inte slutförts, men byggandet förväntas kosta omkring 4 miljarder US-dollar, plus drift och underhåll av anläggningen, samt leverans av el till anläggningen från SMR-reaktorerna efteråt.

Under anläggningens livstid kommer den att producera ammoniak till ett värde av 25 miljarder USD i dagens priser.

Ammoniaken från anläggningen kan också potentiellt användas som koldioxidfritt e-bränsle för fartyg – och eftersom Indonesien ligger på en av de viktigaste handelsvägarna för internationell sjöfart kan det vara en självklar användning.

Bolagen uppger att anläggningen kommer att vara extremt konkurrenskraftig på marknaden för ammoniak med extremt låga utsläpp, vilket är centralt för att minska jordbrukets och sjöfartens koldioxidavtryck från gödselmedel och bränsle. De danska aktörerna förväntar sig därför att det kommer att finnas en efterfrågan på liknande anläggningar på andra håll i världen.

Underteckningsceremoni i Lyngby, Danmark

Avtalet undertecknades den 19 maj i Köpenhamn på Topsoes huvudkontor i Lyngby, Danmark, och alla deltagande företag var närvarande, liksom företrädare för den indonesiska ambassaden.

Thomas Jam Pedersen, styrelseordförande och medgrundare av Copenhagen Atomics, säger:

”Perspektivet är enormt. Grön ammoniak till lågt pris bidrar till att minska världens koldioxidutsläpp, och för våra toriumreaktorer är den marknaden en enorm möjlighet, särskilt när vi kan erbjuda en komplett anläggning tillsammans med våra partner.”

Rahmad Pribadi, verkställande direktör för Pupuk Kaltim, säger:

”Pupuk Kaltim ser den gemensamma studien som ett viktigt steg för att uppnå våra hållbarhetsmål. Vi är hedrade över att få arbeta med branschledare för att främja hållbara metoder och bidra till en grönare planet. Vårt engagemang för hållbarhet återspeglas i vårt fokus på innovation för att revolutionera jordbrukssektorn. Eftersom konsumenterna i allt högre grad föredrar hållbara och miljövänliga produkter är PKT stolta över att ligga i framkant av denna rörelse.”

Pupuk Kaltim har för avsikt att hitta en genomförbar process för att producera ammoniak utan att använda kolvätebaserad råvara och drivet av ren energi.

Nikolaj Knudsen, chef för affärsutveckling Power-to-X, Topsoe, säger:

”Utsikterna att bidra till bättre livsmedelsförhållanden för 45 miljoner människor i Indonesien och samtidigt lämna ett mycket begränsat koldioxidavtryck är helt fantastiskt. Detta är ett mycket lovande och progressivt projekt, och vi är glada att kunna stödja det med vår Power-to-X-kompetens i världsklass.”

Topsoe levererar sin världsledande teknik och sina katalysatorer för ammoniaksyntes samt sin SOEC-elektrolysteknik för produktion av grönt vätgas. Vätgasen är byggstenen för att uppnå projektens ammoniak för gödselmedel med extremt låga utsläpp.

Dannif Danusaputro, VD för Pertamina NRE, säger:

”Vi är mycket nöjda med detta avtal, vi arbetar tillsammans med parter som är angelägna om miljömässig hållbarhet och vi hoppas att detta samarbete kan bidra till att påskynda energiomställningen och hjälpa Indonesien att uppnå nettonollutsläpp till 2060. Vi ser fram emot att förverkliga detta partnerskap.”

Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) vill hitta en genomförbar process för att producera vätgas med hjälp av en smält saltreaktor och lämpliga elektrolysatorer och andra nyckelkomponenter (vattenförsörjning, ångpanna, ånggenerator och luftsepareringsenhet).

Karin Forsberg, chef för affärsenheten Energy Separation, Alfal Laval, säger:

”För att bygga upp ett fungerande vätgasekosystem och verkligen påskynda utvecklingen med att sluta använda koldioxid är det avgörande att ha ett systematiskt tillvägagångssätt redan från början. Att använda återvunnen värme från kylning av elektrolysatorer för att generera det demineraliserade vatten som behövs för vätgasproduktion är ett naturligt steg mot hög effektivitet för hela systemet.”

Alfa Laval levererar värmeväxlare och avsaltning. Alfa Laval är aktiv i hela värdekedjan för vätgas. Företagets innovativa teknik möjliggör energieffektiva värmeöverföringstekniker i allt från kylning av elektrolysen till generering av det ultrarena vattnet för elektrolys och power-to-X. Även den världsledande tillverkaren av värmeväxlare och är på avsaltningsmarknaden i mer än 60 år.

Peter Badstue Jensen, Executive Vice President och partner på Aalborg CSP, säger:

”Vi är stolta över att vara en del av detta milstolpeprojekt och över att kunna utnyttja vår långa erfarenhet av utveckling och leverans av några av de mest avancerade teknikerna för produktion av ånga och kraft, integrerade med stora termiska energilager, baserade enbart på förnybar energi.”

Är det realistiskt?

Om flera välkända danska företag och statliga Indonesiska företag går ut och presenterar detaljerade planer så kan man förhoppningsvis utgå från att planerna är genomtänkta och realistiska.

Men en visst tvivel infinner sig ändå. Ett gigantiskt industriprojekt med kärnkraft som ska stå klart på fem år räknat från då man skrivit ett samförståndsavtal. Ett stort industriprojekt går sällan så snabbt, och än mindre när det handlar om kärnkraft.

Den kärnkraft som är aktuell är dessutom inte av den traditionella sorten utan det är nästa generations kärnkraft med smältsaltsreaktorer och torium som bränsle.

Men med detta sagt, det vore ett stort genombrott även om det tog tio år.

Nedan är en video från 2022 där Alfa Laval, Topsoe och Copenhagen Atomics sammanfattar sitt gemensamma forskningsprojekt under 2021 kring grön ammoniak.

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnkraftreaktorutvecklaren Blykalla har gjort en kapitalanskaffning på 80 Mkr

Publicerat

den

Närbild på en del av Blykallas kärnkraftsreaktor

Blykalla har genomfört en kapitalanskaffning om 80 miljoner kronor. Rundan leddes av Norrsken Launcher tillsammans med Nucleation Capital, med deltagande från Earth Venture Capital, Farvatn och flera privata investerare.

Det tillförda kapitalet kommer att vara avgörande för Blykallas industrialisering av sin avancerade kärnreaktor, SEALER (Swedish Advanced Lead-cooled Reactor). SEALER är konstruerad för kommersiell kraftproduktion i ett mycket kompakt format, med unika säkerhetsfunktioner som möjliggörs av ett antal egenutvecklade innovationer.

En av dessa viktiga innovationer är Blykallas korrosionstoleranta stållegeringar, som möjliggör effektiv kylning av reaktorer med flytande bly. Med detta tekniska genombrott säger Blykalla att de kan uppnå effektiv serieproduktion, vilket leder till snabbare driftsättning och lägre kostnader än konventionell kärnkraft. SEALER gör det också möjligt att använda kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen i industriella tillämpningar genom produktion av vätgas, biokol och biobränsle, utöver lokal elproduktion. Slutligen bidrar denna teknik till att förverkliga en cirkulär avfallsmodell. Jämfört med konventionell kärnkraft kan SEALERs bränslecykel utvinna upp till 140 gånger mer energi ur uranmalm, vilket endast ger en bråkdel av avfallet, som behöver lagras under endast 1 % av deponeringstiden.

Rod Adams, Managing partner på Nucleation Capital, säger: ”Vi är mycket glada över att kunna investera i Blykalla, en grupp med unik och mycket konkurrenskraftig korrosionsskyddsteknik för användning i deras relativt mogna blykylda reaktorkonstruktion. Denna teknik kommer att göra det möjligt för dessa reaktorer att överträffa sig själva som en avancerad kärnkraftsdesign, som kan ge tillförlitlig och koldioxidfri kraft till energiköpare runt om i världen.”

Norrsken, som ledde bolagets såddrunda tillsammans med Uniper 2022, säger: ”Blykalla bygger ett team i världsklass för att ta företagets unika IP mot snabb industrialisering. Denna teknik kommer att vara avgörande för den europeiska övergången till grön, säker baskraft som så desperat behövs för att minska koldioxidutsläppen i industrin, säkra nätets tillförlitlighet och leverera på de enorma behoven av att driva AI”, enligt Erik Engellau-Nilsson, partner på Norrsken Launcher.

Tien Nguyen, grundande partner på Earth Venture Capital, kommenterar: ”Vår investering i Blykalla understryker vår fasta tro på deep-tech vid en tidpunkt då Sydostasiens behov av ren, hållbar energi är obestridligt. Med Indonesien, Singapore, Filippinerna och Thailand i spetsen beräknas efterfrågan på SMR-driven energi överstiga 10 GW år 2035. Detta återspeglar ett akut behov av energilösningar som kan driva på den ekonomiska tillväxten och samtidigt säkerställa ett hållbart klimat. Blykallas innovativa tillvägagångssätt är perfekt anpassat för att hantera denna utmaning och erbjuder en skalbar, effektiv energilösning.”

Blykalla är för närvarande i förberedande arbete för att licensiera tekniken i Sverige, en regulatorisk miljö som snabbt anpassas till utvecklingen av ny kärnkraft. Ett viktigt steg för att industrialisera och kvalificera tekniken är att bygga den elektriska testreaktorn i Oskarshamn, som utvecklas tillsammans med OKG (Unipers svenska dotterbolag) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Parallellt för företaget diskussioner med industriella partners för att stödja byggandet av kärnreaktorer för off-grid värme- och elproduktion. Blykalla har hittills mött marknadsintresse från aktörer inom gruv-, stål- och andra energiintensiva industrier.

Jacob Stedman, Blykallas VD, kommenterar: ”Det är fantastiskt att vara en del av denna kärnkraftsrenässans, och att se hur stort intresset för kärnkraft är från företag i takt med att de regulatoriska förutsättningarna faller på plats. SEALERs funktioner, kostnad och effekt gör den perfekt lämpad för industriella användare som vill minska koldioxidutsläppen och bli enda avnämare, eller till och med ägare, av SMR. Det speglar det starka och brådskande behovet från industrin att säkra tillgången till ren och konkurrenskraftig energi. Detta kommer trots allt att vara avgörande för branschens gröna omställning och fortsatta tillväxt.”

Blykalla på 1 minut
Fortsätt läsa

Nyheter

Mexikos sockerproduktion den lägsta på ett decennium

Publicerat

den

Sockerbitar i närbild

Mexiko beräknas att producera 4,7 miljoner ton socker i år, den lägsta sockerproduktionen under det senaste decenniet. Sockerproduktionen fortsätter att ligga under de senaste två säsongerna på grund av minskande industriella skördar på grund av långvarig torka.

Både den veckovisa sockerproduktionen och sockerrörskrossen ligger betydligt under de senaste två säsongerna.

Vi har sett en ökning av sockerrörsarealen den här säsongen jämfört med förra året. Hittills ligger ton sockerrör per ha över de senaste två säsongerna.

Mexiko fortsätter att se låga mängder nederbörd. Eftersom Mexiko inte har ordentliga bevattningssystem, beror landets sockerrörsproduktion strikt på nederbörd. Än så länge fortsätter den ackumulerade nederbörden att ligga under de senaste två åren samtidigt som den också ligger under tioårsgenomsnittet.

Med en inhemsk produktion på 4,7 miljoner ton kommer Mexiko att behöva importera socker för att fortsätta exportera socker till USA.

Hur mycket socker kommer Mexiko att importera?

Även med lägre sockerproduktion kommer Mexiko att leta efter socker från sina grannar för att kunna uppfylla så mycket av sin amerikanska kvot som möjligt. För att möta amerikanska exportvolymer bedömer analytikerna att Mexiko kommer att importera cirka 500 000 ton. Hittills har Mexiko importerat cirka 168 000 ton vilket gör att landet över 300 000 ton kvar att importera. Importen kommer sannolikt att komma från Centralamerika och Brasilien.

Eftersom USA inte producerar tillräckligt med socker för att möta den inhemska efterfrågan måste de importera socker. Större delen av USAs importerade socker kommer från Mexiko på grund av deras nära handelsrelation och geografiska närhet.

Fortsätt läsa

Populära