Följ oss

Nyheter

Dansk kärnkraft ska producera 1 miljon ton koldioxidfritt gödningsmedel per år i Indonesien

Publicerat

den

Satsning på grön ammoniak med dansk kärnkraft

Fyra danska företag, Topsoe, Alfa Laval, Copenhagen Atomics och Aalborg CSP, har ingått ett samförståndsavtal med ammoniakproducenten Pupuk Kaltim, tillsammans med Pertamina New & Renewable Energy, som båda ägs av den indonesiska staten, om att bygga en anläggning i Bontang som kan producera en miljon ton ammoniak med extremt låga utsläpp per år. Detta är tillräckligt för att producera gödselmedel för produktion av livsmedel för 45 miljoner människor, ungefär en sjättedel av den indonesiska befolkningen.

Under de kommande sex månaderna måste de sista undersökningarna slutföras och det rättsliga landskapet i Indonesien bör vara fullständigt kartlagt.

Anläggningen kommer att spara utsläpp av 1,7 miljoner ton koldioxid per år jämfört med naturgasbaserad gödselproduktion.

Företagen skriver under samförståndsavtalet för grön ammoniak i Indonesien.
Företagen skriver under samförståndsavtalet.

Kärnkraft från Danmark

Det som är helt nyskapande med anläggningen är att den kommer att drivas med kärnkraft från det danska företaget Copenhagen Atomics, som deltar i den globala kapplöpningen om att leverera små, modulära kärnreaktorer, SMR, som förväntas bli en viktig del av världens framtida energiförsörjning.

Kärnkraftverket kommer att ha en effekt på 1 GW och bestå av 25 SMR-reaktorer, och hela anläggningen måste fungera i 50 år.

Företagen skriver att anläggningen förväntas öppna 2028 och projektet kommer att vara bland de första där Copenhagen Atomics modulära reaktorer med smält salt och torium tas i drift.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nya elektrolysceller från Topsoe

Förutom ammoniaksyntesen kommer Topsoe att leverera helt nyutvecklad elektrolyscellteknik, kallad SOEC. SOEC gör produktionen av vätgas betydligt effektivare och billigare. Vätgas är ett mellansteg i produktionen av ammoniak.

Avsaltning och värmeväxlare från Alfa Laval

Alfa Laval kommer att leverera värmeväxlare för att optimera anläggningens energibalans och avsaltning för att producera ultrarent vatten för elektrolysprocessen.

Teknik för lagring av värmeenergi från Aalborg CSP

Aalborg CSP ska utforma och leverera system för lagring av termisk energi och ångpannor baserade på smält salt, vilket ger den energibalans som krävs för att integrera energiproduktionen från SMR-modulerna med elproduktionen och spillvärme från kraftturbiner med produktionen av ultrarent vatten.

Miljardprojekt i USD

Ekonomin för det övergripande projektet har ännu inte slutförts, men byggandet förväntas kosta omkring 4 miljarder US-dollar, plus drift och underhåll av anläggningen, samt leverans av el till anläggningen från SMR-reaktorerna efteråt.

Under anläggningens livstid kommer den att producera ammoniak till ett värde av 25 miljarder USD i dagens priser.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ammoniaken från anläggningen kan också potentiellt användas som koldioxidfritt e-bränsle för fartyg – och eftersom Indonesien ligger på en av de viktigaste handelsvägarna för internationell sjöfart kan det vara en självklar användning.

Bolagen uppger att anläggningen kommer att vara extremt konkurrenskraftig på marknaden för ammoniak med extremt låga utsläpp, vilket är centralt för att minska jordbrukets och sjöfartens koldioxidavtryck från gödselmedel och bränsle. De danska aktörerna förväntar sig därför att det kommer att finnas en efterfrågan på liknande anläggningar på andra håll i världen.

Underteckningsceremoni i Lyngby, Danmark

Avtalet undertecknades den 19 maj i Köpenhamn på Topsoes huvudkontor i Lyngby, Danmark, och alla deltagande företag var närvarande, liksom företrädare för den indonesiska ambassaden.

Thomas Jam Pedersen, styrelseordförande och medgrundare av Copenhagen Atomics, säger:

”Perspektivet är enormt. Grön ammoniak till lågt pris bidrar till att minska världens koldioxidutsläpp, och för våra toriumreaktorer är den marknaden en enorm möjlighet, särskilt när vi kan erbjuda en komplett anläggning tillsammans med våra partner.”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Rahmad Pribadi, verkställande direktör för Pupuk Kaltim, säger:

”Pupuk Kaltim ser den gemensamma studien som ett viktigt steg för att uppnå våra hållbarhetsmål. Vi är hedrade över att få arbeta med branschledare för att främja hållbara metoder och bidra till en grönare planet. Vårt engagemang för hållbarhet återspeglas i vårt fokus på innovation för att revolutionera jordbrukssektorn. Eftersom konsumenterna i allt högre grad föredrar hållbara och miljövänliga produkter är PKT stolta över att ligga i framkant av denna rörelse.”

Pupuk Kaltim har för avsikt att hitta en genomförbar process för att producera ammoniak utan att använda kolvätebaserad råvara och drivet av ren energi.

Nikolaj Knudsen, chef för affärsutveckling Power-to-X, Topsoe, säger:

”Utsikterna att bidra till bättre livsmedelsförhållanden för 45 miljoner människor i Indonesien och samtidigt lämna ett mycket begränsat koldioxidavtryck är helt fantastiskt. Detta är ett mycket lovande och progressivt projekt, och vi är glada att kunna stödja det med vår Power-to-X-kompetens i världsklass.”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Topsoe levererar sin världsledande teknik och sina katalysatorer för ammoniaksyntes samt sin SOEC-elektrolysteknik för produktion av grönt vätgas. Vätgasen är byggstenen för att uppnå projektens ammoniak för gödselmedel med extremt låga utsläpp.

Dannif Danusaputro, VD för Pertamina NRE, säger:

”Vi är mycket nöjda med detta avtal, vi arbetar tillsammans med parter som är angelägna om miljömässig hållbarhet och vi hoppas att detta samarbete kan bidra till att påskynda energiomställningen och hjälpa Indonesien att uppnå nettonollutsläpp till 2060. Vi ser fram emot att förverkliga detta partnerskap.”

Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) vill hitta en genomförbar process för att producera vätgas med hjälp av en smält saltreaktor och lämpliga elektrolysatorer och andra nyckelkomponenter (vattenförsörjning, ångpanna, ånggenerator och luftsepareringsenhet).

Karin Forsberg, chef för affärsenheten Energy Separation, Alfal Laval, säger:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”För att bygga upp ett fungerande vätgasekosystem och verkligen påskynda utvecklingen med att sluta använda koldioxid är det avgörande att ha ett systematiskt tillvägagångssätt redan från början. Att använda återvunnen värme från kylning av elektrolysatorer för att generera det demineraliserade vatten som behövs för vätgasproduktion är ett naturligt steg mot hög effektivitet för hela systemet.”

Alfa Laval levererar värmeväxlare och avsaltning. Alfa Laval är aktiv i hela värdekedjan för vätgas. Företagets innovativa teknik möjliggör energieffektiva värmeöverföringstekniker i allt från kylning av elektrolysen till generering av det ultrarena vattnet för elektrolys och power-to-X. Även den världsledande tillverkaren av värmeväxlare och är på avsaltningsmarknaden i mer än 60 år.

Peter Badstue Jensen, Executive Vice President och partner på Aalborg CSP, säger:

”Vi är stolta över att vara en del av detta milstolpeprojekt och över att kunna utnyttja vår långa erfarenhet av utveckling och leverans av några av de mest avancerade teknikerna för produktion av ånga och kraft, integrerade med stora termiska energilager, baserade enbart på förnybar energi.”

Är det realistiskt?

Om flera välkända danska företag och statliga Indonesiska företag går ut och presenterar detaljerade planer så kan man förhoppningsvis utgå från att planerna är genomtänkta och realistiska.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Men en visst tvivel infinner sig ändå. Ett gigantiskt industriprojekt med kärnkraft som ska stå klart på fem år räknat från då man skrivit ett samförståndsavtal. Ett stort industriprojekt går sällan så snabbt, och än mindre när det handlar om kärnkraft.

Den kärnkraft som är aktuell är dessutom inte av den traditionella sorten utan det är nästa generations kärnkraft med smältsaltsreaktorer och torium som bränsle.

Men med detta sagt, det vore ett stort genombrott även om det tog tio år.

Nedan är en video från 2022 där Alfa Laval, Topsoe och Copenhagen Atomics sammanfattar sitt gemensamma forskningsprojekt under 2021 kring grön ammoniak.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära