Följ oss

Nyheter

Dansk kärnkraft ska producera 1 miljon ton koldioxidfritt gödningsmedel per år i Indonesien

Publicerat

den

Satsning på grön ammoniak med dansk kärnkraft

Fyra danska företag, Topsoe, Alfa Laval, Copenhagen Atomics och Aalborg CSP, har ingått ett samförståndsavtal med ammoniakproducenten Pupuk Kaltim, tillsammans med Pertamina New & Renewable Energy, som båda ägs av den indonesiska staten, om att bygga en anläggning i Bontang som kan producera en miljon ton ammoniak med extremt låga utsläpp per år. Detta är tillräckligt för att producera gödselmedel för produktion av livsmedel för 45 miljoner människor, ungefär en sjättedel av den indonesiska befolkningen.

Under de kommande sex månaderna måste de sista undersökningarna slutföras och det rättsliga landskapet i Indonesien bör vara fullständigt kartlagt.

Anläggningen kommer att spara utsläpp av 1,7 miljoner ton koldioxid per år jämfört med naturgasbaserad gödselproduktion.

Företagen skriver under samförståndsavtalet för grön ammoniak i Indonesien.
Företagen skriver under samförståndsavtalet.

Kärnkraft från Danmark

Det som är helt nyskapande med anläggningen är att den kommer att drivas med kärnkraft från det danska företaget Copenhagen Atomics, som deltar i den globala kapplöpningen om att leverera små, modulära kärnreaktorer, SMR, som förväntas bli en viktig del av världens framtida energiförsörjning.

Kärnkraftverket kommer att ha en effekt på 1 GW och bestå av 25 SMR-reaktorer, och hela anläggningen måste fungera i 50 år.

Företagen skriver att anläggningen förväntas öppna 2028 och projektet kommer att vara bland de första där Copenhagen Atomics modulära reaktorer med smält salt och torium tas i drift.

Nya elektrolysceller från Topsoe

Förutom ammoniaksyntesen kommer Topsoe att leverera helt nyutvecklad elektrolyscellteknik, kallad SOEC. SOEC gör produktionen av vätgas betydligt effektivare och billigare. Vätgas är ett mellansteg i produktionen av ammoniak.

Avsaltning och värmeväxlare från Alfa Laval

Alfa Laval kommer att leverera värmeväxlare för att optimera anläggningens energibalans och avsaltning för att producera ultrarent vatten för elektrolysprocessen.

Teknik för lagring av värmeenergi från Aalborg CSP

Aalborg CSP ska utforma och leverera system för lagring av termisk energi och ångpannor baserade på smält salt, vilket ger den energibalans som krävs för att integrera energiproduktionen från SMR-modulerna med elproduktionen och spillvärme från kraftturbiner med produktionen av ultrarent vatten.

Miljardprojekt i USD

Ekonomin för det övergripande projektet har ännu inte slutförts, men byggandet förväntas kosta omkring 4 miljarder US-dollar, plus drift och underhåll av anläggningen, samt leverans av el till anläggningen från SMR-reaktorerna efteråt.

Under anläggningens livstid kommer den att producera ammoniak till ett värde av 25 miljarder USD i dagens priser.

Ammoniaken från anläggningen kan också potentiellt användas som koldioxidfritt e-bränsle för fartyg – och eftersom Indonesien ligger på en av de viktigaste handelsvägarna för internationell sjöfart kan det vara en självklar användning.

Bolagen uppger att anläggningen kommer att vara extremt konkurrenskraftig på marknaden för ammoniak med extremt låga utsläpp, vilket är centralt för att minska jordbrukets och sjöfartens koldioxidavtryck från gödselmedel och bränsle. De danska aktörerna förväntar sig därför att det kommer att finnas en efterfrågan på liknande anläggningar på andra håll i världen.

Underteckningsceremoni i Lyngby, Danmark

Avtalet undertecknades den 19 maj i Köpenhamn på Topsoes huvudkontor i Lyngby, Danmark, och alla deltagande företag var närvarande, liksom företrädare för den indonesiska ambassaden.

Thomas Jam Pedersen, styrelseordförande och medgrundare av Copenhagen Atomics, säger:

”Perspektivet är enormt. Grön ammoniak till lågt pris bidrar till att minska världens koldioxidutsläpp, och för våra toriumreaktorer är den marknaden en enorm möjlighet, särskilt när vi kan erbjuda en komplett anläggning tillsammans med våra partner.”

Rahmad Pribadi, verkställande direktör för Pupuk Kaltim, säger:

”Pupuk Kaltim ser den gemensamma studien som ett viktigt steg för att uppnå våra hållbarhetsmål. Vi är hedrade över att få arbeta med branschledare för att främja hållbara metoder och bidra till en grönare planet. Vårt engagemang för hållbarhet återspeglas i vårt fokus på innovation för att revolutionera jordbrukssektorn. Eftersom konsumenterna i allt högre grad föredrar hållbara och miljövänliga produkter är PKT stolta över att ligga i framkant av denna rörelse.”

Pupuk Kaltim har för avsikt att hitta en genomförbar process för att producera ammoniak utan att använda kolvätebaserad råvara och drivet av ren energi.

Nikolaj Knudsen, chef för affärsutveckling Power-to-X, Topsoe, säger:

”Utsikterna att bidra till bättre livsmedelsförhållanden för 45 miljoner människor i Indonesien och samtidigt lämna ett mycket begränsat koldioxidavtryck är helt fantastiskt. Detta är ett mycket lovande och progressivt projekt, och vi är glada att kunna stödja det med vår Power-to-X-kompetens i världsklass.”

Topsoe levererar sin världsledande teknik och sina katalysatorer för ammoniaksyntes samt sin SOEC-elektrolysteknik för produktion av grönt vätgas. Vätgasen är byggstenen för att uppnå projektens ammoniak för gödselmedel med extremt låga utsläpp.

Dannif Danusaputro, VD för Pertamina NRE, säger:

”Vi är mycket nöjda med detta avtal, vi arbetar tillsammans med parter som är angelägna om miljömässig hållbarhet och vi hoppas att detta samarbete kan bidra till att påskynda energiomställningen och hjälpa Indonesien att uppnå nettonollutsläpp till 2060. Vi ser fram emot att förverkliga detta partnerskap.”

Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) vill hitta en genomförbar process för att producera vätgas med hjälp av en smält saltreaktor och lämpliga elektrolysatorer och andra nyckelkomponenter (vattenförsörjning, ångpanna, ånggenerator och luftsepareringsenhet).

Karin Forsberg, chef för affärsenheten Energy Separation, Alfal Laval, säger:

”För att bygga upp ett fungerande vätgasekosystem och verkligen påskynda utvecklingen med att sluta använda koldioxid är det avgörande att ha ett systematiskt tillvägagångssätt redan från början. Att använda återvunnen värme från kylning av elektrolysatorer för att generera det demineraliserade vatten som behövs för vätgasproduktion är ett naturligt steg mot hög effektivitet för hela systemet.”

Alfa Laval levererar värmeväxlare och avsaltning. Alfa Laval är aktiv i hela värdekedjan för vätgas. Företagets innovativa teknik möjliggör energieffektiva värmeöverföringstekniker i allt från kylning av elektrolysen till generering av det ultrarena vattnet för elektrolys och power-to-X. Även den världsledande tillverkaren av värmeväxlare och är på avsaltningsmarknaden i mer än 60 år.

Peter Badstue Jensen, Executive Vice President och partner på Aalborg CSP, säger:

”Vi är stolta över att vara en del av detta milstolpeprojekt och över att kunna utnyttja vår långa erfarenhet av utveckling och leverans av några av de mest avancerade teknikerna för produktion av ånga och kraft, integrerade med stora termiska energilager, baserade enbart på förnybar energi.”

Är det realistiskt?

Om flera välkända danska företag och statliga Indonesiska företag går ut och presenterar detaljerade planer så kan man förhoppningsvis utgå från att planerna är genomtänkta och realistiska.

Men en visst tvivel infinner sig ändå. Ett gigantiskt industriprojekt med kärnkraft som ska stå klart på fem år räknat från då man skrivit ett samförståndsavtal. Ett stort industriprojekt går sällan så snabbt, och än mindre när det handlar om kärnkraft.

Den kärnkraft som är aktuell är dessutom inte av den traditionella sorten utan det är nästa generations kärnkraft med smältsaltsreaktorer och torium som bränsle.

Men med detta sagt, det vore ett stort genombrott även om det tog tio år.

Nedan är en video från 2022 där Alfa Laval, Topsoe och Copenhagen Atomics sammanfattar sitt gemensamma forskningsprojekt under 2021 kring grön ammoniak.

Nyheter

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Publicerat

den

Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenfall inleder därför arbetet med fastighetsköp i området.

─ Vi tar just nu konkreta steg i arbetet med att planera byggande av ny kärnkraft vid Ringhals. Vi inleder bland annat en process för att köpa fastigheter på Väröhalvön för att möjliggöra förberedande arbeten och byggnation av ny kärnkraft. Ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas dock först när vi har fått alla nödvändiga tillstånd, säger Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Redan i våras startade inom ramen för den pågående förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området runt Ringhals. Under sommaren inledde Vattenfall också en upphandlingsprocess för att välja leverantör och reaktortyp.

─ Förstudien beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i Vattenfalls beslutsunderlag för tillståndsansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Målsättningen är att ha en första reaktor i drift under tidigt 2030-tal, säger Desirée Comstedt.

Som en del i planeringen av ny kärnkraft genomför delar av Vattenfalls ledning under hösten resor till länder som är i färd med att bygga ny kärnkraft för att ta del av deras erfarenheter.

─ Vi vill få del av internationella erfarenheter om vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat kärnkraftsprogram, oavsett om det gäller SMR eller storskaliga reaktorer. Vi vill bygga ny kärnkraft i Sverige om förutsättningarna finns och genom att träffa många olika aktörer som är involverade i kärnkraftsprogram, till exempel energiföretag, myndigheter och teknikleverantörer, vill vi förstå hur det är möjligt att hantera risker, säger Desirée Comstedt.

Vattenfall äger redan mark på Väröhalvön, de nu berörda fastighetsägarna och hyresgästerna har kontaktats.

Fortsätt läsa

Nyheter

Extremt låga elpriser denna och nästa vecka

Publicerat

den

En nederbörd på 200 procent mer än normalt en bit in i nästa vecka och stark vind i Norden och Europa pressar elpriset till extremt låga nivåer. Snittpriset under innevarande och nästa vecka väntas ligga under 5 öre per kWh, vilket är det lägsta elpriset sedan 2020 under en hel vecka.  Samtidigt väntas många timmar med minuspriser.  

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

Djupa lågtryck ger en mycket mild och ostadig avslutning på september. Luftströmmar från sydväst innebär stora nederbördsmängder, främst i sydvästra Norge, och med redan goda vattennivåer tvingas producenterna där att köra på ordentligt.  Den kraftiga nederbörden stärker den hydrologiska balansen från 6 TWh till runt 20 TWh. Sommarens och höstens rikliga regnperioder har kraftigt förändrat förutsättningarna på elmarknaden efter två år med underskott i vattenmagasinen

Samtidigt blir det varmare än normalt, vilket dämpar förbrukningen och riklig vind bidrar till en nästan fördubblad vindproduktion jämfört med tidigare veckor.  Allt detta pressar elpriserna denna och nästa vecka till extremt låga nivåer.  Föregående vecka landade elpriset i snitt på 24 öre per kWh. Innevarande vecka har inletts mycket lågt med ensiffriga priser i de flesta elområden överallt. Nästa veckas medelpris väntas landa på knappt 5 öre per kWh. En konsekvens av de låga priserna är att vissa kärnkraftverk tillfälligt skruvar ned produktionen då dessa priser är lägre än den rörliga produktionskostnaden.

– Riklig vind i Tyskland och Norden, gott om vatten i södra Norge och en fortsatt låg förbrukning får elpriserna att falla dramatiskt. Elpriserna pressas till nivåer som vi inte sett 1sedan slutet av 2020, som var ett riktigt våtår. Det kommer bli en hel del timmar med negativa priser de närmaste veckorna, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia. 

Den rikliga vinden i Tyskland skapar minuspriser som tillsammans med solkraften vänder på elflödet under några timmar på eftermiddagarna. Det innebär att SE4 importerar el från Tyskland, vilket även spiller över på SE3.

Fortsätt läsa

Nyheter

Cinis Fertilizer expanderar till USA med miljardinvestering

Publicerat

den

Den svenska producenten av miljövänligt mineralgödsel, Cinis Fertilizer, har idag tecknat avtal med Ascend Elements, en ledande amerikansk tillverkare av batterimaterial. Avtalet gäller leverans av natriumsulfat, en insatsvara för Cinis Fertilizers produktion av miljövänligt mineralgödsel. Detta avtal och ett samarbete med K+S Minerals and Agriculture (”K+S”), en global aktör och Europas största producent av salter, skapar förutsättningar för Cinis Fertilizer att etablera en produktions­anläggning i den amerikanska delstaten Kentucky. Anläggningen blir den tredje efter bolagets två första i Sverige. Etableringen i USA ligger inom ramen för Cinis Fertilizers tillväxtplan om att nå en produktion om 1,5 miljoner ton kaliumsulfat i sex anläggningar vid utgången av år 2030. Investeringarna i Cinis Fertilizers amerikanska anläggning bedöms uppgå till en miljard kronor och ska finansieras via kassaflöde, lån och eventuellt även investeringsstöd.

Produktionskapacitet på 300 000 ton kaliumsulfat i Nordamerika

Cinis Fertilizer har idag tecknat ett tioårigt avtal med Ascend Elements, en oberoende tillverkare av avancerade batterimaterial med verksamhet på flera platser i USA, som för närvarande bygger sin största anläggning i Hopkinsville, Kentucky. Avtalet innebär leverans om upp till 240 000 ton natriumsulfat årligen med början 2026. Cinis Fertilizer har vidare ingått avsiktsförklaring om försäljning av den färdiga produkten, kaliumsulfat, till K+S samt om inköp av kaliumklorid från K+S produktionsanläggningar i Saskatchewan i Kanada till Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsvillle. Cinis Fertilizers anläggning ska stå klar 2026 med en produktionskapacitet om upp till 300 000 ton kaliumsulfat för den nordamerikanska marknaden.

Cinis Fertilizers affärsidé är att producera miljövänligt mineralgödsel genom att använda hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder, vilket resulterar i ett fossilfritt gödselmedel med koldioxidavtryck nära noll. Ett unikt bidrag till ett mer hållbart jordbruk.

”Vi har det senaste året mött stort internationellt intresse för vårt miljövänliga mineral­gödsel där cirkularitet och fossilfri produktion står i centrum. För tillverkare av batterier är det viktigt att hela deras produktionskedja uppfyller höga krav på resurs­effektivitet och miljövänlighet. Avtalet om med Ascend Elements och avsikts­förklaringen med K+S som om bland annat köp av all produktion från anläggningen ger oss trygghet i att etablera Cinis Fertilizer på den amerikanska marknaden”, säger Jakob Liedberg, grundare och VD Cinis Fertilizer. ”Den snabba utvecklingen av amerikanska industriprojekt som just nu sker till följd av Inflation Reduction Act bidrar också till vårt beslut att nu genomföra Cinis Fertilizers expansion i Nordamerika. Detta stärks av det stora intresse som en rad prominenta investerare visade Ascend Elements i en nyligen genomförd finansierings­runda.”

Cinis Fertilizer har även ingått en avsiktsförklaring med K+S om inköp av ca 250 000 ton kaliumklorid.

Försäljning av kaliumsulfat till K+S

Utöver avsiktsförklaringen om inköp av kaliumklorid har Cinis Fertilizer tecknat en avsiktsförklaring med K+S avseende försäljning av hela produktions­volymen av miljövänligt mineralgödsel från anläggningen i Hopkinsvillle.

”Det är väldigt spännande att få vara med och bidra till Cinis Fertilizers utveckling till en global aktör. För K+S del är Cinis Fertilizers etablering i USA en lyckträff i och med att vi får regional avsättning för vår kaliumklorid från Kanada samt tillgång till en premiumprodukt i form av miljövänligt kaliumsulfat för marknaden i Nordamerika”, säger Mathias Hübner, marknadsutvecklare på K+S.

Cinis Fertilizers planerade anläggning i Hopkinsville

Anläggningen kommer att byggas i anslutning till Ascend Elements verksamhet i Hopkinsvillle, vilket medför kostnadseffektiva logistiklösningar. Cinis Fertilizer har ingått avtal med Hopkinsvillle stad om köp av mark för anläggningen samt inlett diskussioner med en regional kraftleverantör om leverans av fossilfri el.

Investeringarna i Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsville bedöms uppgå till en miljard kronor och finansiering planeras ske genom eget kassaflöde och lån. Bolaget undersöker även kompletterande finansieringslösningar, vilka inkluderar statligt och delstatligt investeringsstöd.

”Det är fantastiskt att Cinis Fertilizer redan nu kan ta ett första steg ut i världen och fortsätta vår planerade expansion. Vi är väldigt nöjda med att få Ascend Elements som långsiktig partner och vi ser fram emot att inleda och utveckla vårt samarbete. Ascend Elements är en ledande tillverkare av batterimaterial, specifikt så kallade prekursorer (”pCAM”) till den nordamerikanska marknaden för litium-jon-batterier, som främst används i elfordon”, säger Jakob Liedberg. ”Nyligen tecknade vi ett långsiktigt avtal med K+S avseende inköp och leverans av kaliumklorid till våra två första anläggningar i Sverige. Samarbetet med K+S också i Nordamerika har goda möjligheter att utveckla sig till ett globalt partnerskap.”

Cinis Fertilizers första produktionsanläggning startar i början av 2024 i Örnsköldsvik

Cinis Fertilizer bygger för närvarande sin första produktionsanläggning utanför Örnsköldsvik, med planerad start i början av 2024. Projektering för bolagets andra anläggning, i Skellefteå, pågår och produktion är planerad att starta i mitten av 2025. Cinis Fertilizers tillväxtplan omfattar 1,5 miljoner ton av miljövänligt mineralgödsel i sex anläggningar i slutet av 2030, där tre anläggningar nu är platsangivna.

Fortsätt läsa

Populära