Följ oss

Nyheter

Dansk kärnkraft ska producera 1 miljon ton koldioxidfritt gödningsmedel per år i Indonesien

Publicerat

den

Satsning på grön ammoniak med dansk kärnkraft

Fyra danska företag, Topsoe, Alfa Laval, Copenhagen Atomics och Aalborg CSP, har ingått ett samförståndsavtal med ammoniakproducenten Pupuk Kaltim, tillsammans med Pertamina New & Renewable Energy, som båda ägs av den indonesiska staten, om att bygga en anläggning i Bontang som kan producera en miljon ton ammoniak med extremt låga utsläpp per år. Detta är tillräckligt för att producera gödselmedel för produktion av livsmedel för 45 miljoner människor, ungefär en sjättedel av den indonesiska befolkningen.

Under de kommande sex månaderna måste de sista undersökningarna slutföras och det rättsliga landskapet i Indonesien bör vara fullständigt kartlagt.

Anläggningen kommer att spara utsläpp av 1,7 miljoner ton koldioxid per år jämfört med naturgasbaserad gödselproduktion.

Företagen skriver under samförståndsavtalet för grön ammoniak i Indonesien.
Företagen skriver under samförståndsavtalet.

Kärnkraft från Danmark

Det som är helt nyskapande med anläggningen är att den kommer att drivas med kärnkraft från det danska företaget Copenhagen Atomics, som deltar i den globala kapplöpningen om att leverera små, modulära kärnreaktorer, SMR, som förväntas bli en viktig del av världens framtida energiförsörjning.

Kärnkraftverket kommer att ha en effekt på 1 GW och bestå av 25 SMR-reaktorer, och hela anläggningen måste fungera i 50 år.

Företagen skriver att anläggningen förväntas öppna 2028 och projektet kommer att vara bland de första där Copenhagen Atomics modulära reaktorer med smält salt och torium tas i drift.

Nya elektrolysceller från Topsoe

Förutom ammoniaksyntesen kommer Topsoe att leverera helt nyutvecklad elektrolyscellteknik, kallad SOEC. SOEC gör produktionen av vätgas betydligt effektivare och billigare. Vätgas är ett mellansteg i produktionen av ammoniak.

Avsaltning och värmeväxlare från Alfa Laval

Alfa Laval kommer att leverera värmeväxlare för att optimera anläggningens energibalans och avsaltning för att producera ultrarent vatten för elektrolysprocessen.

Teknik för lagring av värmeenergi från Aalborg CSP

Aalborg CSP ska utforma och leverera system för lagring av termisk energi och ångpannor baserade på smält salt, vilket ger den energibalans som krävs för att integrera energiproduktionen från SMR-modulerna med elproduktionen och spillvärme från kraftturbiner med produktionen av ultrarent vatten.

Miljardprojekt i USD

Ekonomin för det övergripande projektet har ännu inte slutförts, men byggandet förväntas kosta omkring 4 miljarder US-dollar, plus drift och underhåll av anläggningen, samt leverans av el till anläggningen från SMR-reaktorerna efteråt.

Under anläggningens livstid kommer den att producera ammoniak till ett värde av 25 miljarder USD i dagens priser.

Ammoniaken från anläggningen kan också potentiellt användas som koldioxidfritt e-bränsle för fartyg – och eftersom Indonesien ligger på en av de viktigaste handelsvägarna för internationell sjöfart kan det vara en självklar användning.

Bolagen uppger att anläggningen kommer att vara extremt konkurrenskraftig på marknaden för ammoniak med extremt låga utsläpp, vilket är centralt för att minska jordbrukets och sjöfartens koldioxidavtryck från gödselmedel och bränsle. De danska aktörerna förväntar sig därför att det kommer att finnas en efterfrågan på liknande anläggningar på andra håll i världen.

Underteckningsceremoni i Lyngby, Danmark

Avtalet undertecknades den 19 maj i Köpenhamn på Topsoes huvudkontor i Lyngby, Danmark, och alla deltagande företag var närvarande, liksom företrädare för den indonesiska ambassaden.

Thomas Jam Pedersen, styrelseordförande och medgrundare av Copenhagen Atomics, säger:

”Perspektivet är enormt. Grön ammoniak till lågt pris bidrar till att minska världens koldioxidutsläpp, och för våra toriumreaktorer är den marknaden en enorm möjlighet, särskilt när vi kan erbjuda en komplett anläggning tillsammans med våra partner.”

Rahmad Pribadi, verkställande direktör för Pupuk Kaltim, säger:

”Pupuk Kaltim ser den gemensamma studien som ett viktigt steg för att uppnå våra hållbarhetsmål. Vi är hedrade över att få arbeta med branschledare för att främja hållbara metoder och bidra till en grönare planet. Vårt engagemang för hållbarhet återspeglas i vårt fokus på innovation för att revolutionera jordbrukssektorn. Eftersom konsumenterna i allt högre grad föredrar hållbara och miljövänliga produkter är PKT stolta över att ligga i framkant av denna rörelse.”

Pupuk Kaltim har för avsikt att hitta en genomförbar process för att producera ammoniak utan att använda kolvätebaserad råvara och drivet av ren energi.

Nikolaj Knudsen, chef för affärsutveckling Power-to-X, Topsoe, säger:

”Utsikterna att bidra till bättre livsmedelsförhållanden för 45 miljoner människor i Indonesien och samtidigt lämna ett mycket begränsat koldioxidavtryck är helt fantastiskt. Detta är ett mycket lovande och progressivt projekt, och vi är glada att kunna stödja det med vår Power-to-X-kompetens i världsklass.”

Topsoe levererar sin världsledande teknik och sina katalysatorer för ammoniaksyntes samt sin SOEC-elektrolysteknik för produktion av grönt vätgas. Vätgasen är byggstenen för att uppnå projektens ammoniak för gödselmedel med extremt låga utsläpp.

Dannif Danusaputro, VD för Pertamina NRE, säger:

”Vi är mycket nöjda med detta avtal, vi arbetar tillsammans med parter som är angelägna om miljömässig hållbarhet och vi hoppas att detta samarbete kan bidra till att påskynda energiomställningen och hjälpa Indonesien att uppnå nettonollutsläpp till 2060. Vi ser fram emot att förverkliga detta partnerskap.”

Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) vill hitta en genomförbar process för att producera vätgas med hjälp av en smält saltreaktor och lämpliga elektrolysatorer och andra nyckelkomponenter (vattenförsörjning, ångpanna, ånggenerator och luftsepareringsenhet).

Karin Forsberg, chef för affärsenheten Energy Separation, Alfal Laval, säger:

”För att bygga upp ett fungerande vätgasekosystem och verkligen påskynda utvecklingen med att sluta använda koldioxid är det avgörande att ha ett systematiskt tillvägagångssätt redan från början. Att använda återvunnen värme från kylning av elektrolysatorer för att generera det demineraliserade vatten som behövs för vätgasproduktion är ett naturligt steg mot hög effektivitet för hela systemet.”

Alfa Laval levererar värmeväxlare och avsaltning. Alfa Laval är aktiv i hela värdekedjan för vätgas. Företagets innovativa teknik möjliggör energieffektiva värmeöverföringstekniker i allt från kylning av elektrolysen till generering av det ultrarena vattnet för elektrolys och power-to-X. Även den världsledande tillverkaren av värmeväxlare och är på avsaltningsmarknaden i mer än 60 år.

Peter Badstue Jensen, Executive Vice President och partner på Aalborg CSP, säger:

”Vi är stolta över att vara en del av detta milstolpeprojekt och över att kunna utnyttja vår långa erfarenhet av utveckling och leverans av några av de mest avancerade teknikerna för produktion av ånga och kraft, integrerade med stora termiska energilager, baserade enbart på förnybar energi.”

Är det realistiskt?

Om flera välkända danska företag och statliga Indonesiska företag går ut och presenterar detaljerade planer så kan man förhoppningsvis utgå från att planerna är genomtänkta och realistiska.

Men en visst tvivel infinner sig ändå. Ett gigantiskt industriprojekt med kärnkraft som ska stå klart på fem år räknat från då man skrivit ett samförståndsavtal. Ett stort industriprojekt går sällan så snabbt, och än mindre när det handlar om kärnkraft.

Den kärnkraft som är aktuell är dessutom inte av den traditionella sorten utan det är nästa generations kärnkraft med smältsaltsreaktorer och torium som bränsle.

Men med detta sagt, det vore ett stort genombrott även om det tog tio år.

Nedan är en video från 2022 där Alfa Laval, Topsoe och Copenhagen Atomics sammanfattar sitt gemensamma forskningsprojekt under 2021 kring grön ammoniak.

Nyheter

Kinas övergång från majs till vete kan hämma importen

Publicerat

den

Vete

Kina, världens näst största ekonomi, använder sitt veteöverskott. Kina går från att använda majs till att välja vete för sin djurfodermarknad, vilket kan hämma landets majsimport.

Sojamjöl kan också se minskad konsumtion i detta skifte. Följaktligen är det inte goda nyheter för nationer som Brasilien och USA – två av de största producenterna av majs och sojabönor.

Brasilien har producerat en rekordskörd sojabönor i år men leveranserna till Kina ligger för närvarande under fjolårets takt. Samtidigt har Kina avbrutit mer än 800 000 ton amerikanska majsbeställningar under de senaste veckorna eftersom köpare väntar på billigare alternativ senare under året.

Detta är inte välkomna nyheter för majs- och sojabönsproducenter, särskilt med förväntningen att Kinas återöppning skulle öppna upp för konsumtion av dessa jordbruksprodukter. Detta kan översättas till ökat utbud mitt i minskad efterfrågan, och därmed sänka priserna på majs och sojabönor – inte direkt positiva nyheter för hausseartade handlare.

Kina är världens främsta producent av vete, och det importerade också en rekordstor stor mängd vete från andra nationer, vilket ökade utbudet av råvaran. En övergång från majs och sojabönor till vete kommer att hjälpa till att lindra detta överutbud.

Förstsätt läsa

Nyheter

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Publicerat

den

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas när Vattenfall planerar för ny elproduktion både från kärnkraft och havsbaserad vindkraft i närområdet.

Vattenfall har tilldelats en anslutningspunkt för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och en preliminär bedömning, en så kallad indikation, om anslutningsmöjlighet för ny kärnkraftsproduktion på Väröhalvön. Vattenfall tar genom det nya projektet fram en helhetslösning för kärnkraft och vindkraft tillsammans.

Det nya beskedet från Svenska kraftnät ger förutsättningar för Vattenfall att maximera utvecklingen av både kärnkraft och vindkraft genom den flexibilitet som vätgasen kan erbjuda. Vätgas efterfrågas i stora volymer av kunder på västkusten, till exempel Preem och St1 som Vattenfall sedan tidigare samarbetar med för att undersöka möjligheten att starta produktion av fossilfria elektrobränslen för användning inom flyg- och vägtransporter.

– Detta är mycket positivt för Vattenfall och inte minst våra kunder och partners. Vi ser enorma möjligheter att minska utsläppen på svenska västkusten genom direkt och indirekt elektrifiering med fossilfri vätgas, särskilt för raffinaderi- och petrokemiindustrin. Det finns goda förutsättningar för att bygga elektrolysörer vid Ringhals och skapa en mycket flexibel produktionsanläggning för både fossilfri el och vätgas, säger Andreas Regnell, strategichef vid Vattenfall.

Andreas Regnell, Head of Strategy på Vattenfall

– Det är bra att Svenska kraftnät har gjort en samlad bedömning av Vattenfalls ansökningar om kapacitet för anslutning av både ny kärnkraft och vindkraft. Vi kan nu fortsätta förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals som både skulle kunna producera fossilfri el och vätgas, säger Desirée Comstedt, ansvarig för affärsutveckling för kärnkraft inom Vattenfall.

– Svenska kraftnäts besked är mycket välkommet. Nu tar vi nästa steg i planeringen av den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och hur vi på bästa sätt använder det stora tillskott av fossilfri elproduktion som både ny vindkraft och kärnkraft kan ge, säger Johan Weimenhög, projektchef för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd.

Projektet om nya elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas är ett samarbete mellan affärsområdena Generation och Wind inom Vattenfall.

Förstsätt läsa

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Populära