Connect with us

Nyheter

Centralbanker fortsätter att köpa guld på dessa nivåer

Published

on

Guldtacka från Scottsdale Mint

Efter ett rekordår 2022 är centralbankerna fortfarande mycket intresserade av att köpa guld i början av 2023, enligt World Gold Council (WGC). I januari i år köpte centralbankerna 31 ton guld, en månatlig ökning med 16 procent sade WGC i ett mail under veckan. Därmed fortsätter centralbankerna att handla mellan 20 och 60 ton guld per månad för tionde månaden i rad.

De flesta av köpen gjordes av tre centralbanker som historiskt sett varit positiva till att köpa guld, Turkiet, Kina och Kazakstan. Turkiet var den största officiella guldköparen 2022, och Kina är känt för att aggressivt ha ökat sina guldköp mot slutet av förra året.

I början av årets första månad köpte Turkiet 23 ton guld, vilket gjorde att landets totala guldreserver steg till 565 ton. Kina köpte 15 ton guld i januari utöver de 62 ton som rapporterades i november och december. Detta ökade Kinas totala guldreserver till 2 025 ton. Kazakstans centralbank lade till fyra ton guld, vilket fick de totala reserverna att öka till 356 ton.

Europeiska centralbanken (ECB) rapporterade en unik ökning på två ton guld. Detta berodde emellertid på att Kroatien gick med i valutaunionen, vilket kräver att ett nytt medlemsland överför en viss mängd guld till ECB som en del av en större överföring av reservtillgångar. För att kunna göra överföringen köpte Kroatien dessa två ton på guldmarknaden i december.

En centralbank bestämde sig för att gå i en annan riktning. Uzbekistans centralbank sålde 12 ton guld i januari. Dess guldreserver ligger nu på 384 ton, vilket är 66 procent av landets totala reserver.

Fortsatt köpaptit från centralbankerna 

WGC ser denna ökning av centralbankernas aptit som fortsatt stark under hela året. ”Vi ser ingen anledning att tvivla på att centralbanker kommer att förbli positiva till guld och fortsätta att vara nettoköpare 2023”, heter det i rapporten. ”De sunda januaridata vi har hittills ger oss liten anledning, åtminstone för närvarande, att avvika från denna utsikt.”

Förra året köpte centralbankerna 1 136 ton guld vilket är den högsta nivån någonsin, motsvarande 150 procent mer än vad centralbankerna köpte under 2021.

”Geopolitisk osäkerhet och hög inflation lyftes fram som de främsta orsakerna till att äga guld”, sa WGC i sin Gold Demand Trends-rapport.

Turkiets centralbank köpte mest guld av alla centralbanker när den sökte skydd mot landets okontrollerade inflation. Under hösten 2022 accelererade Turkiets inflation till 85 procent innan den föll till 64 procent i december.

En annan höjdpunkt förra året var Kina, eftersom People’s Bank of China (PBoC) återupptog sina guldköp. Det var första gången sedan 2019 som den kinesiska centralbanken köpte guld till sina valutareserver.

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Published

on

Jomafjellet

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa och är positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen och regulatoriska medvindar.

Nedan är en video där VD Peter Hjorth presenterar verksamheten i samband med att bolaget just nu gör en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor.

Continue Reading

Nyheter

Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Published

on

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett samarbetsavtal om ny småskalig kärnkraft, SMR, i syfte att minska utsläppen av CO2 från Outokumpus ståltillverkning.

För en framgångsrik omställning är det nödvändigt att storskaligt fasa ur de fossila bränslena ur industri- och transportsektorn. Det är en central del av Fortums strategi. Det gör vi genom bland annat i samarbete med våra partners kring fossilfria lösningar. Syftet med samarbetsavtalet är att bedöma möjligheterna att bygga ny småskalig kärnkraft i Finland. En möjlig placering för SMR är nära Outokumpus största stålverk i Torneåregionen. I det första skedet är målsättningen att identifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar för den fortsatta utvecklingen. Eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.       

– Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

– Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

Samarbetsavtalet är en del av Fortums förstudie gällande möjligheterna för ny kärnkraft i Norden. Förstudien inleddes i november 2022. Inom ramen för den tvååriga studien gör Fortum en omfattande undersökning av de ekonomiska, teknologiska, samhälleliga, politiska och lagstiftningsmässiga kriterierna för byggande av både småskaliga och större kärnanläggningar i Finland och Sverige. Fortum tittar även på olika former av nya partnerskap och affärsmodeller för att realisera ny kärnkraft. Som en del av förstudien har Fortum, utöver överenskommelsen med Outokumpu, även träffat samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska kraft- och fjärrvärmebolaget Helen.

Continue Reading

Nyheter

Det var inte nickel i börsens lager, det var vanlig sten

Published

on

Den brittiska metallbörsen, London Metal Exchange, sköt under fredagen upp handeln med nickel på den asiatiska marknaden med en vecka. Orsaken är att det i ett av börsens lager upptäckts en post som inte uppfyllde kontraktsspecifikationerna för börshandlad nickel. Ursprungligen sades det att att problemet med nicklet var relaterat till nickelbriketter som sades ha felaktig vikt. Slutligen visade det sig att det inte var nickel utan sten. 

Just nickel har varit ett stort problem för London Metal Exchange, bland annat efter den stora rusningen i nickelpriset under förra året som fick börsens ledning att makulera en rad affärer. Detta är något som LME nu undersöks för av brittiska myndigheteter. Tidigare i år meddelade råvaruhandelsföretaget Trafigura att det har blivit offer för ett ”systematiskt bedrägeri” och skulle tvingas behöva göra en nedskrivning på mellan en halv miljard och 800 miljoner dollar efter att ha upptäckt att nickelförsändelser som bolaget köpte inte innehöll metallen. Att förstå varför nickel kallas för djävulens egen metall är kanske inte så pass konstigt.

Metallbörsen meddelade senare att den hade annullerat nio nickelwarranter som är ett ägandedokument för metaller placerade i ett LME-godkänt lager som ägs av Access World i Rotterdam. Ingen av dessa warranter ägdes av Trafigura och det har ännu inte framkommit om det finns en koppling till det nickel som Trafigura skulle tagit emot. 

Varje warrant motsvarar cirka sex ton vilket gör att det rör sig om 54 miljoner ton nickel som det rörde sig om, motsvarande 0,14 procent av allt nickel i London Metal Echanges lager. Börsen sa att de inte hade någon anledning att tro att någon annan LME-anläggning har samma problem. 

Continue Reading

Populära