Connect with us

Nyheter

Andelen biogas i stamnätet fortsätter att öka

Published

on

Swedegas mät- och reglerstationDen starkt positiva trenden för biogas fortsätter i Sverige. Enligt Gasbarometern ligger andelen biogas i stamnätet fortsatt på en hög nivå; 18,6 procent under första halvåret 2018. Efterfrågan ökar i takt med att alltfler företag ställer om.

Gasbarometern visar att efterfrågan på biogas fortsätter att öka bland konsumenter och företag som finns utmed stamnätet för gas. Under 2017 uppgick andelen biogas i stamnätet till 10,4 procent, d.v.s. en tredubbling jämfört med 2016 (3,6%). En sammanställning fram till halvårsskiftet 2018 visar att andelen nu är uppe i 18,6 procent. Utvecklingen följer den prognos som de olika gashandlarna lämnat tidigare i år. Om man också inkluderar den biogas som levereras via de distributionsnät som är anslutna till stamnätet, blir den totala biogasandelen hela 22,4 procent.

– Den starka utvecklingen visar två saker; dels att allt fler efterfrågar allt mer biogas, dels att gasnätet är en effektiv transportväg som spelar en viktig roll i omställningen mot fossilfria alternativ, säger Johan Zettergren, VD på Swedegas.

Gasbarometern visar vidare att handelsmönstren är dynamiska. Den inhemska produktionen, som mäts via Gasbarometern, har varit stabil. Den största andelen biogas som importeras till Sverige produceras fortsatt i vårt grannland Danmark, men vi ser att importen från andra europeiska länder också ökar.

Flera positiva nyheter stödjer en god utveckling för biogas, såsom fortsatt skattebefrielse för användning av biogas som uppvärmningsbränsle och införandet av en bonus på 10 000 kr vid köp av en gasbil som trädde i kraft 1 juli 2018.

Biogas och naturgas transporteras i samma nät, samtidigt. De företag som finns utmed gasnätet kan välja att helt övergå till biogas – som t.ex. flera livsmedelsföretag och restauranger har valt att göra – eller att byta ut naturgas mot biogas successivt.

Ett av de bolag som deltar i Gasbarometern är det kommunala energibolaget Göteborg Energi, där en del av kraftvärmeverket Ryas energiproduktion kommer från biogas.

– Det är självklart för oss att successivt ställa om till fossilfri värmeproduktion. Många kunder, både privata och företag, efterfrågar hållbara lösningar, säger Martin Brink, Portföljförvaltare Finansiell Handel, Göteborg Energi.

Biogas enligt Gasbarometern

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Hochman

    30 september, 2018 at 19:07

    Jag är klart överraskad, trodde biogasen i gasnätet skulle utgöra någon tiondels promille.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Nyheter

Lundin Mining gör stort förvärv – 75 procent av bolagets intäkter kommer nu från koppar

Published

on

Koppar-gruvan Caserones

Lundin Mining meddelade tidigare idag att de förvärvar 51 procent av SCM Minera Lumina Copper av JX Nippon Mining & Metals Corporation. Lundin Mining har rätt att förvärva ytterligare 19 procent under en femårsperiod. Det förvärvade bolaget driver koppar-molybden-gruvan Caserones i Chile.

Lundin Mining betalar 800 miljoner USD vid tillträde och sedan 150 miljoner USD under en period på sex år. De ytterligare 19 procenten kan förvärvas för 350 miljoner USD.

Förvärvet är i linje med Lundin Minings strategiska mål och ger företaget en storskalig kopparproduktion med lång livstid med ett bra kassaflöde, som kompletterar Lundin Minings befintliga verksamheter och högkvalitativa tillgångar inom basmetaller med stort fokus på koppar. Förvärvet gör att 75 procent av Lundin Minings intäkter kommer att komma från koppar.

Dagens industri frågar vd Peter Rockandel om det är rimligt att köpa Caserones med tanke på investeringsbehovet för Josemaria. Han svarar ”Att få köpa en världsklasstillgång som dessutom är strategiskt helt rätt för den existerande portföljen är otroligt ovanligt så det är inget man kan tacka nej till. Dessutom gör vi det här köpet utan skuld och gruvan kommer direkt att generera fritt kassaflöde”.

Continue Reading

Populära