Connect with us

Nyheter

Andelen biogas i stamnätet fortsätter att öka

Published

on

Swedegas mät- och reglerstationDen starkt positiva trenden för biogas fortsätter i Sverige. Enligt Gasbarometern ligger andelen biogas i stamnätet fortsatt på en hög nivå; 18,6 procent under första halvåret 2018. Efterfrågan ökar i takt med att alltfler företag ställer om.

Gasbarometern visar att efterfrågan på biogas fortsätter att öka bland konsumenter och företag som finns utmed stamnätet för gas. Under 2017 uppgick andelen biogas i stamnätet till 10,4 procent, d.v.s. en tredubbling jämfört med 2016 (3,6%). En sammanställning fram till halvårsskiftet 2018 visar att andelen nu är uppe i 18,6 procent. Utvecklingen följer den prognos som de olika gashandlarna lämnat tidigare i år. Om man också inkluderar den biogas som levereras via de distributionsnät som är anslutna till stamnätet, blir den totala biogasandelen hela 22,4 procent.

– Den starka utvecklingen visar två saker; dels att allt fler efterfrågar allt mer biogas, dels att gasnätet är en effektiv transportväg som spelar en viktig roll i omställningen mot fossilfria alternativ, säger Johan Zettergren, VD på Swedegas.

Gasbarometern visar vidare att handelsmönstren är dynamiska. Den inhemska produktionen, som mäts via Gasbarometern, har varit stabil. Den största andelen biogas som importeras till Sverige produceras fortsatt i vårt grannland Danmark, men vi ser att importen från andra europeiska länder också ökar.

Flera positiva nyheter stödjer en god utveckling för biogas, såsom fortsatt skattebefrielse för användning av biogas som uppvärmningsbränsle och införandet av en bonus på 10 000 kr vid köp av en gasbil som trädde i kraft 1 juli 2018.

Biogas och naturgas transporteras i samma nät, samtidigt. De företag som finns utmed gasnätet kan välja att helt övergå till biogas – som t.ex. flera livsmedelsföretag och restauranger har valt att göra – eller att byta ut naturgas mot biogas successivt.

Ett av de bolag som deltar i Gasbarometern är det kommunala energibolaget Göteborg Energi, där en del av kraftvärmeverket Ryas energiproduktion kommer från biogas.

– Det är självklart för oss att successivt ställa om till fossilfri värmeproduktion. Många kunder, både privata och företag, efterfrågar hållbara lösningar, säger Martin Brink, Portföljförvaltare Finansiell Handel, Göteborg Energi.

Biogas enligt Gasbarometern

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Hochman

    30 september, 2018 at 19:07

    Jag är klart överraskad, trodde biogasen i gasnätet skulle utgöra någon tiondels promille.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *