Följ oss

Råvarumarknaden TV

Marknadskommenterar för råvaror som energi, metaller, spannmål och nötkreatur, samt även för terminer, aktier och valutor. Produceras av CME Group.