Följ oss

Råvarumarknaden TV

Marknadskommenterar för råvaror som energi, metaller, spannmål och nötkreatur, samt även för terminer, aktier och valutor. Produceras av CME Group.

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*