Connect with us

Nyheter

Temperaturen styr priset på naturgas under december månad

Published

on

Naturgas-anläggning i USAVeckans prognoser för det kommande vädret i USA som NOAA lämnade under veckan var mindre baissartade än de som gavs under helgen. En förklaring ligger i att helgens prognoser är datorgenererade, och anges utan hjälp av någon analytiker som tolkar den data som kommer in. De senaste prognoserna är fortfarande bearish, men inte fullt lika negativa som de tidigare angivna prognoserna. Den korta prognosen visar fortfarande på en temperatur som överstiger medeltemperaturen i USA, med undantag för Florida och den sydvästra delen av den nordamerikanska kontinenten där prognoserna visar på en temperatur som starkt överträffar medeltemperaturen. Dessa prognoser är negativa för priset på naturgas.

Prognosen för den kommande tvåveckorsperiodens temperatur varierar litet mer än den som angavs i helgen och ligger något högre än medeltemperaturen i den västra halvan av USA. Resten av landet, med undantag av Florida, kan se fram mot normalt till något kallare än medeltemperaturen vilket gör två veckors prognosen något mindre baissig än tidigare, men det är långt ifrån en haussestämning för naturgasen.

Naturgaspriset styrs i hög utsträckning av aktuella och förväntade temperaturer och kommer så att förbli under resten av vintersäsongen. Ett visst stöd i priset på naturgas finns i stängda kärnkraftverk eftersom flera av dessa fortsätter att vara stängda för underhåll i en högre omfattning än såväl det senaste året som under den senaste femårsperioden. För närvarande är 21.900 MW kärnkraftskapacitet avstängt i USA att jämföra med 10.500 MW respektive 12.600 MW under 2011 och den senaste femårsperioden.

Naturgaspriset ur ett tekniskt perspektiv

Ur ett tekniskt perspektiv ser vi att januarikontraktet på naturgas som handlas på NYMEX kortsiktigt befinner sig i en uppåtgående trend vilket syns i nedanstående diagram. Den närmast kanalen har ett stödområde på 3,84 USD per mmbtu. Om kanalbotten bryter igenom ligger nästa stödnivå på 3,60 USD per mmbtu vilket gör att den uppåtgående rörelsen som vi sett i naturgaspriset sedan mitten av november är på väg att avta.

Marknadssentimentet för naturgas förändras lika snabbt som väderprognoserna. Om de aktuella temperaturerna på den nordamerikanska kontinenten synkroniserar med de senaste temperaturerna under den första halvan under december kan vi förvänta oss att kanalgolvet bryts och testar 3,60 USD per mmbtu. Det kommer att krävas en stark våg av kallare temperaturen än vanligt och under en lång tid för att marknaden återigen skall arbeta sig tillbaka till den övre delen av trendkanalen.

Teknisk analys på naturgaspris i USa

Nyheter

Egypten planerar att dra sig ur FNs spannmålsavtal

Published

on

Pyramiderna i Egypten

Egyptiska myndigheter har meddelat att landet planerar att dra sig ur ett FNs spannmålsavtal i slutet av juni, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Egypten, en av världens största veteimportörer, undertecknade den multinationella spannmålshandelskonventionen Grains Trade Convention (GTC) vid starten 1995. Egypten har varit medlem i rådet som styr spannmålshandelskonventionen sedan starten 1945 då det hette International Wheat Agreement. 

Egyptens begäran i februari att dra sig tillbaka följer en period av turbulens på spannmålsmarknaderna på grund av kriget i Ukraina och oro för livsmedelssäkerhet.

International Grains Council (IGC), som administrerar fördraget, sade att flera delegationer inom IGC är ”förvånade och ledsna över beslutet.” Flera medlemmar kommer sannolikt att be Egypten att ompröva sitt beslut, sade Arnaud Petits verkställande direktör för regeringskonferensen.

Egyptens utrikesdepartement bekräftade att beslutet togs efter att en bedömning av försörjnings- och handelsdepartementen fann de inte att deras medlemskap gav något mervärde.

Flera internationella spannmålshandlare säger att de inte förväntade sig någon inverkan på spannmålsmarknaden, men att symboliskt sett kan Egyptens avgång ses som oroande.

Kriget i Ukraina störde Egyptens veteinköp förra året. Krigets ekonomiska effekter förvärrade också en brist på utländsk valuta i Egypten, vilket ledde till en avmattning av importen, en eftersläpning av varor i hamnar och ett finansiellt stödpaket på 3 miljarder dollar från IMF.

Continue Reading

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Published

on

Jomafjellet

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa och är positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen och regulatoriska medvindar.

Nedan är en video där VD Peter Hjorth presenterar verksamheten i samband med att bolaget just nu gör en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor.

Continue Reading

Nyheter

Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Published

on

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett samarbetsavtal om ny småskalig kärnkraft, SMR, i syfte att minska utsläppen av CO2 från Outokumpus ståltillverkning.

För en framgångsrik omställning är det nödvändigt att storskaligt fasa ur de fossila bränslena ur industri- och transportsektorn. Det är en central del av Fortums strategi. Det gör vi genom bland annat i samarbete med våra partners kring fossilfria lösningar. Syftet med samarbetsavtalet är att bedöma möjligheterna att bygga ny småskalig kärnkraft i Finland. En möjlig placering för SMR är nära Outokumpus största stålverk i Torneåregionen. I det första skedet är målsättningen att identifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar för den fortsatta utvecklingen. Eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.       

– Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

– Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

Samarbetsavtalet är en del av Fortums förstudie gällande möjligheterna för ny kärnkraft i Norden. Förstudien inleddes i november 2022. Inom ramen för den tvååriga studien gör Fortum en omfattande undersökning av de ekonomiska, teknologiska, samhälleliga, politiska och lagstiftningsmässiga kriterierna för byggande av både småskaliga och större kärnanläggningar i Finland och Sverige. Fortum tittar även på olika former av nya partnerskap och affärsmodeller för att realisera ny kärnkraft. Som en del av förstudien har Fortum, utöver överenskommelsen med Outokumpu, även träffat samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska kraft- och fjärrvärmebolaget Helen.

Continue Reading

Populära