tethys-oil-olja-oman.jpg

Tethys Oil, störst i Oman

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet…