koppar-cu.jpg

Kopparprisets berg- och dalbana

Kopparpriset sjönk åter kraftigt under torsdagen och handlades nära de nivåer som senast sågs under den globala finanskrisen. Coronaviruset drar ner den ekonomiska…

koppar-cu.jpg

Koppar stiger på utbudsoro

Kopparpriserna steg under veckan då en förlängd strejk på Codelcos Chuquicamata-koppargruva skapade utbudsoro. Gruvarbetarna vid Codelcos Chuquicamata koppargruva avvisade…

koppar-cu.jpg

Tillväxtoro styr kopparpriset

Kopparpriset har stigit trots att råoljepriset sjunkigt, men hos vissa har det vuxit en oro att globala problem också kan dra ner industrimetallen, vilket dagens nedgång i…