lovisagruvan-film-gruvbrytning.png

En film om Lovisagruvan

Lovisagruvan AB driver en underjordsgruva med bly och zink strax norr om Lindesberg i Bergslagen. Gruvan, med samma namn som företaget, startades 1991. Företagets aktier har…