cme-europe-ravarubors.png

En ny råvarubörs i Europa

En av världens absolut största börsoperatörer, CME Group, har fått klartecken att lansera en ny börs i Europa. CME Europe blir en derivatbörs med bas i London med…